De automatische neoliberalisering van de universiteit

Na de acties van studenten en personeel stelt de Universiteit van Amsterdam (UvA) twee commissies in. Maar de verdere neoliberalisering van het hoger onderwijs dendert door, tenzij we een tegenmacht opbouwen. Studenten hebben afgelopen maanden het Maagdenhuis van de UvA bezet en ook het personeel organiseerde verschillende acties. Het College van Bestuur (CvB) stelt nu als reactie daarop twee commissies in, om na te denken over meer democratie aan de universiteit en over ‘transparantie’ en financiële prioriteiten. De fundamentele kritiek van studenten en personeel op de neoliberale universiteit wordt zo gereduceerd tot een technisch issue. Nu komt het erop aan de basis te leggen voor de volgende ronde.

Bijna twintig jaar geleden is wettelijk vastgelegd dat studenten en personeel geen invloed kunnen uitoefenen op het beleid van universiteiten.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu