Dagdag oproerpolitie! #Belarus

Bajoe baj, “bye baby bye” wordt het ondertiteld.
Een nachtmerrie in een korenveld, een lied over de oproerpolitie van Belarus.
Let op de graancirkel op het eind.


Eerlijk gezegd heb ik geen idee of Daj Darogoe! de naam van de band is. Het lijkt er wel op. (En het klopt – aanvulling achteraf)