Dagafsluiter: Turn, Turn, Turn

Geschreven door Pete Seeger, maar de definitieve versie is natuurlijk die van The Byrds. Seeger ontleende de tekst aan het Bijbelboek Prediker, traditioneel toegeschreven aan Salomo, maar in feite van veel recentere datum, waarschijnlijk de 3e of 4e eeuw voor Christus. Prediker wordt vaak gezien als cynicus, maar dat lijkt me niet terecht. Voor Prediker is het universum absurd en elke poging haar te doorgronden gedoemd te mislukken. Daarmee is het leven nog niet zinloos: ‘zin’ ontlenen we aan aardse zaken als werk en liefde. Het is een prachtig humanistisch document, van harte aanbevolen door de voltallige muziekredactie (dwz: collega Arnold en ondergetekende:P).

Nederlandse tekst afkomstig uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Geen idee aan welke editie Seeger zijn tekst ontleende.

[3] 1Voor alles wat gebeurt is er een uur,
een tijd voor alles wat er is onder de hemel.
2Er is een tijd om te baren
en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten
en een tijd om te rooien.
3Er is een tijd om te doden
en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken
en een tijd om op te bouwen.
4Er is een tijd om te huilen
en een tijd om te lachen,
een tijd om te rouwen
en een tijd om te dansen.
5Er is een tijd om te ontvlammen»
en een tijd om te verkillen»,
een tijd om te omhelzen
en een tijd om af te weren».
6Er is een tijd om te zoeken
en een tijd om te verliezen,
een tijd om te bewaren
en een tijd om weg te gooien.
7Er is een tijd om te scheuren»
en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen
en een tijd om te spreken.
8Er is een tijd om lief te hebben
en een tijd om te haten.
Er is een tijd voor oorlog»
en er is een tijd voor vrede.
Engelse tekst:
To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to be born, a time to die.
A time to plant, a time to reap.
A time to kill, a time to heal.
A time to laugh, a time to weep.

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to build up, a time to break down.
A time to dance, a time to mourn.
A time to cast away stones.
A time to gather stones together.

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time of love, a time of hate.
A time of war, a time of peace.
A time you may embrace.
A time to refrain from embracing.

To everything, turn, turn, turn.
There is a season, turn, turn, turn.
And a time to every purpose under heaven.
A time to gain, a time to lose.
A time to rend, a time to sow.
A time for love, a time for hate.
A time for peace, I swear it’s not too late.