D66: Zet animal Cops in voor geweld tegen gebedshuizen

D66 wil dat een deel van de vijfhonderd in het regeerakkoord aangekondigde zogenoemde animalcops wordt ingezet om geen dieren maar bedreigde gelovigen te beschermen.

Maar daar ziet Opstelten niks in. Hij vindt gewoon dat we op de ouderwetse manier door kunnen gaan met falend beleid als het gaat om bescherming van gebedshuizen.  Zie o.a hier , hier. ( Bij de Molukse kerken bleek achteraf overigens dat het een vergeldingsactie was van de eigen gemeenschap)

Niks mis mee, natuurlijk die Animal Cops, maar het is gewoon zonde om een capaciteit van 500 man in te zetten op één gebied terwijl ze met een beetje omscholing zich ook kunnen inzetten op andere gebieden, zoals patrouille bij gebedshuizen.

Volgens Opstelten maken de Animal Cops onderdeel van kabinetsbeleid. Met andere woorden, de Animal Cops mogen van Geert niet ingezet worden voor andere doeleinden.