CPB: begeleiding werklozen heeft geen enkel effect

Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) levert de begeleiding van werklozen in de praktijk niks op, praktisch geen werkloze wordt op die wijze aan een betaalde baan geholpen. Dat valt af te leiden uit het vandaag gepubliceerde rapport ‘Kansrijk arbeidsmarktbeleid’.

Het CPB heeft tientallen maatregelen onder de loep genomen en het effect is volgens het rapport:  ‘nul, nul, geen effect, afname, onbekend, nul, 0,1 procent, onbekend’.

Het rapport bevestigt wat iedereen die zich de afgelopen decennia bezig heeft gehouden met het reïntegratiecircus van UWV en gemeenten allang wist: reïntegratietrajecten en begeleiding van werklozen zijn een verspilling van tijd en energie, de enigen die ervan profiteren zijn de mensen die zélf werkzaam zijn in het begeleidingscircus. Karl_Marx_001

Er zit overigens wél een flinke adder onder het gras: tussen de regels door pleit het CPB nog maar eens voor verlaging van het minimumloon. Een verlaging van het minimumloon zal volgens het CPB flink wat extra banen opleveren, al zal de maatregel tot gevolg hebben dat óók de armoede sterk toe zal nemen. Van dat laatste zal een kabinet met VVD/CDA/D66 niet écht wakker liggen. Verwacht in één van de komende kabinetsperiodes dan ook een verlaging van het minimumloon – en daaraan gekoppeld een verlaging van de uitkeringen.

Bron: Gemeente.nu

Rapport hier te downloaden.