Corrupte VVDer du jour (recidivist): Henry Keizer

Uw dood, Keizers brood is nog steeds het motto:

Terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog naar hem loopt, heeft oud-voorzitter Henry Keizer van de VVD zichzelf en zijn drie compagnons weer een salarisverhoging gegeven. Het viertal keerde zichzelf in 2018 bijna 2,7 miljoen euro uit, een slordige 2,5 euroton meer dan in het jaar ervoor.

Het geld blijft dan ook binnenstromen bij de Facultatieve Groep, het uitvaartimperium dat Keizer & Co op dubieuze wijze voor een appel en ei (te weten: 30 duizend euro) kochten. De vers gedeponeerde jaarrekening over 2018 laat een bedrijfsresultaat zien van 7,6 miljoen euro. Het eigen vermogen bedraagt nu 28,7 miljoen euro.

De zakenpartners vonden het kennelijk een goede reden om zichzelf een salarisverhoging te geven. Een stuk minder royaal is Keizer voor de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie waarvan hij in 2012 het imperium kocht. Dat deed hij met drie petten op. Hij was koper, hij was bestuursvoorzitter van de onderneming die te koop stond én hij was adviseur van de verkopende vereniging.

– Lees verder bij de bron, Quotenet