Corrupte VVD-er du jour: Anne-Wil Duthler

“De schijn van belangenverstrengeling”. Het is altijd “de schijn”. De Eerste Kamer zit er vol mee, met die belangenbehartigers namens het eigen commissariaatje. Zelf een “bedrijf” hebben is zeldzamer, maar er is dus een VVD-ster die het voor elkaar heeft.

Senator Anne-Wil Duthler van de VVD heeft in juli 2014 voor een wetsvoorstel gestemd waarin adviezen van haar eigen bedrijf zijn opgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. De stem van Duthler was cruciaal: zonder haar stem was er in de Eerste Kamer geen meerderheid voor de omstreden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, die zorgtaken van het rijk overhevelde naar gemeenten.

Via de enige krant van Nederland die er toe doet, Follow the Money.