Correspondenten in Spokenland

Bij de lancering werd hier op Krapuul nog vriendelijk verwezen naar het initiatief “De Correspondent”.
Eerlijk gezegd vond ik het al te veel eer. Er zou ruimte geboden worden aan Femke Halsema als columniste – iemand die nou juist net zo gemakkelijk terechtkan bij de o zo verschillige BNN’ers van de Joap. Die, zoals oplettende lezertjes wel weten, een zekere Schut de ruimte gaf om Krapuul voor antisemieten uit te maken – zonder gelegenheid tot weerwoord te bieden – verzoeken hiertoe werden met twitterblokkering beloond. O, maar goed, dat was de Joap. De Correspondent is heel anders – Halsema verdween al snel tussen de coulissen, misschien wel naar die verschillige site. En Rutger Bregman, de sterschrijver van de Correspondent, schreef positief over zoiets als anarchisme.
Totdat Rob Wijnberg, de baas van het zooitje, het nodig vond op te merken dat hij meer overeenkomst met PVV-ers had dan verschillen.
Dat leek het beste requisitoir.

Maar het kon erger.
De Correspondent kondigt diepgaand onderzoek aan naar extreemrechts en wat zij noemen “extreemlinks”. Als voorbeeld van dit laatste wordt maar weer eens “Antifa” opgevoerd. Bij voorbaat krijgen wij al te horen dat PEGIDA geen neonaziorganisatie is. De naziband Kategorie C heet “omstreden”.
Nu is er natuurlijk niet zoiets als “Antifa”, niet in Nederland, niet elders.
En ik vertrouw er op dat de georganiseerde antifascisten in Nederland deze antropologen van de koude grond al dan niet voorzien van een schop onder het achterwerk de deur zullen wijzen.
Zoniet, dan vraag ik mij af waar men als antifascist voor staat.
Het kan natuurlijk dat “het onderzoek” al plaatsgevonden heeft en dat het nu tijd is voor gedoseerde Onthullingen.
De nauwelijks nog interessante vraag is: wat maakt deze online krant in eigen ogen nog anders dan zoiets als Volkskrant, NRC-Handelsblad of desnoods De Telegraaf, die ook zo’n “onderzoeker” in dienst heeft genomen naar wij vernemen.

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat ze mij zouden benaderen – ik geef het woord aan Country Joe, mutatis mutandis.