Corbyn benoemt leden schaduwkabinet

Jeremy Corbyn heeft de eerste compromissen moeten sluiten als nieuwe leider van Labour. Vooraf had Corbyn toegezegd dat de helft van de leden van zijn schaduwkabinet uit vrouwen zou bestaan, maar daar lijkt weinig van terecht te te komen. De vier belangrijkste functies zijn naar mannen gegaan.

Johnmcdonnellmp
John McDonnell

Rasopportunist Andy Burnham krijgt Binnenlandse Zaken. Burnham eindigde tijdens de verkiezingen als tweede, op ruime afstand van Corbyn. Er was Corbyn veel aan gelegen Burnham binnenboord te houden. De benoeming van Burnham op een belangrijke functie is een zuiver politieke afweging,  uitdrukkelijk bedoeld om  Burnham’s  achterban te pacificeren.

220px-Andy_Burnham
Andy Burnham

John McDonnell krijgt Financiën. McDonnell is Corbyn’s trouwste bondgenoot en deelt veel van zijn standpunten. In het verleden heeft McDonnell o.a. gepleit voor het nationaliseren van de banken en de spoorwegen zonder dat de huidige eigenaren daarvoor een vergoeding ontvangen. McDonnell is als persoon aanmerkelijk meer omstreden dan Corbyn, die ook door zijn politieke tegenstanders persoonlijk gewaardeerd wordt. In tegenstelling tot Corbyn zoekt McDonnell bij voorkeur de confrontatie, ooit werd hij zelfs tijdelijk uit het Lagerhuis verbannen nadat hij in het vuur van het debat met een ceremoniële scepter gezwaaid had. Zijn benoeming zal bij de rechtervleugel van Labour slecht vallen, hij staat bekend als een uitgesproken tegenstander van de Blairites.

Er zijn inmiddels geluiden dat de rechtervleugel, los van McDonnell een zelfstandig sociaal-economisch beleid zal gaan ontwikkelen. Dat lijkt me echter sterk, omdat het niet minder dan een regelrechte opstand tegen Corbyn zou betekenen. Gezien de overweldigende meerderheid waarmee Corbyn gekozen werd – de grootste in de geschiedenis –  ontbreekt het aan elke vorm van legitimiteit voor een coup. Een opstand zou in dit stadium politieke zelfmoord betekenen.

Een meer direct gevaar is een conflict binnen Labour over Europa. De voormalige schaduwminister van Economische Zaken, Chuka Umunna, heeft gezegd het schaduwkabinet te zullen verlaten, omdat hij van Corbyn geen toezegging heeft gekregen dat Labour campagne zal voeren om in de EU te blijven. Corbyn is geen groot fan van de EU en de recente crisis rond Griekenland heeft er weinig toe bijgedragen zijn liefde voor de EU te vergroten. Algemeen is de verwachting echter dat Corbyn uiteindelijk vóór de EU zal kiezen, zij het niet van harte. Een keuze tégen de EU zou vrijwel onvermijdelijk tot een splitsing binnen Labour leiden. Ook de nieuwe schaduwminister van Buitenlandse Zaken, Hilary Benn, heeft gezegd dat het lidmaatschap van de EU binnen Labour niet ter discussie staat.

Overzicht.