Concentratie broeikasgassen breekt opnieuw record

Vorig jaar steeg de concentratie CO2, methaan en distikstofmonoxide in de atmosfeer tot een nieuw record, stelt een rapport van de Amerikaanse Klimaatdienst NOAA. Het jaar 2017 is ook een recordjaar wat betreft zeespiegelstijging.

In het rapport State of the Climate, een lijvig rapport van meer dan driehonderd pagina’s, maken de Amerikaanse klimaatdienst NOAA en de Amerikaanse vereniging van meteorologen (AMS) jaarlijks de staat op van de klimaatverandering. Ze krijgen daarbij de medewerking van meer dan 500 wetenschappers uit 60 landen over de hele wereld.

Het rapport leest als een lange waarschuwing over de richting die het klimaat is ingeslagen. De concentraties aan CO2, methaan en distikstofmonoxide stegen vorig jaar naar recordhoogten. De gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer is nu 405 deeltjes per miljoen (ppm), 2,2 ppm meer dan in 2016 en de hoogste in 800.000 jaar.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be