Coalitie lijkt op weg naar een halfzacht compromis over het kinderpardon + Update

De kabinetscrisis waar sommigen op hoopten lijkt er (nog) niet te komen: volgens de laatste berichten uit het Haagse is de VVD bereid te praten over het kinderpardon. Eerder hield de partij nog vast aan de afspraken uit het regeringsakkoord.

De coalitiepartners van de VVD hebben de afgelopen dagen de druk flink opgevoerd. CDA, CU en D66 willen verruiming van het kinderpardon en een voorlopige uitzetstop. Daarmee kwam de VVD voor een lastig dilemma te staan.  De (nep)liberalen voelen er weinig voor toe te geven op dit dossier, bang als ze zijn voor stemmenverlies aan PVV en FVD. Anderzijds is een kabinetscrisis ook niet echt een aanlokkelijk vooruitzicht wanneer je op 11 zetels verlies staat in de peilingen.

Het lijkt er op dat de VVD aanstuurt op een deal waarbij er een (tijdelijke) stop komt op de uitzetting van asielkinderen, in ruil voor het wegnemen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Met die bevoegdheid kan de staatssecretaris afwijken van de regels indien hij/zij dat nodig of wenselijk acht.

Het is nog niet duidelijk of dit voor de andere partijen voldoende is. Hopelijk niet, want dit voorstel is natuurlijk tamelijk bizar. Waarom zou je de discretionaire bevoegdheid opgeven voor een tijdelijke stopzetting van de uitzettingen? Slim bedacht is het wél, omdat het staatssecretaris Harbers (VVD) uit de vuurlinie haalt zónder dat daar een garantie over het stopzetten van de uitzettingen tegenover staat. Trap er niet in, CDA, D66 en CU.

Update: dit zou natuurlijk ook nog kunnen…