CNN schorst verslaggeefster na kritische tweet

CNN heeft verslaggeefster Elise Labott (@eliselabottcnn) geschorst na een kritische tweet over het stemgedrag van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden (HvA).  Het HvA nam een wet aan waardoor het voor Syrische vluchtelingen vrijwel onmogelijk wordt nog asiel te krijgen in de VS. Labott tweette dat “het Vrijheidsbeeld het hoofd buigt in pijn”.  Voor CNN was dat reden haar te schorsen en Labott te dwingen via Twitter haar excuses aan te bieden. Uiteraard was het CNN dat hier haar excuses aan had moeten bieden en niet Labott. Aangeven over een geweten en enig kritisch vermogen te beschikken is in de VS blijkbaar al net zo min toegestaan als in Nederland. FOPindex