Cijfers liegen niet, behalve die van het CBS

Daklozen in Nederland

De BVVU (Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden) is verontwaardigd over het onjuiste aantal van ” ruim 27.000 daklozen”  op 01-01-2012, op 23-12-2013 gepubliceerd in het webmagazine van Statline/CBS! Waarschijnlijk naar aanleiding van:

EenVandaag: Daklozenopvang in de knel | TROS, 21 dec 2013, de juiste aantallen noemt:  Het aantal mensen dat gebruik maakt van de opvang is de laatste jaren gegroeid. Van 50.000 in 2009 naar bijna 58.000 in 2012.(nu)

Eerst even de definitie van dakloos zijn, is: de alcohol- en/of drugsverslaafde, de psychiatrische patiënt, de ex-gedetineerde etc., kortom die met multi-problemen eenling. In veel gemeenten tellen zowel de zwerfjongeren als de gezinnen die wegens huur- of hypotheekachterstand op straat geschopt zijn, alhoewel dakloos, niet mee!

Een W.O.B. verzoek (Wet Openbaar Bestuur) aan alle 408 Nederlandse gezinnen in juni dit jaar (met 93% response!) over de gemeentelijke, dus maatschappelijke kosten opgehoest door u en mij waren, van hun inwoners in acute betalingsproblemen tot en met het dakloos worden aan toe, leverde deze en verdere schrikbarende feiten op.

En dit is slechts 1 voorbeeld….Inmiddels telt Nederland ca 2,4, miljoen huishoudens die moeite hebben om iedere maand weer, de eindjes aan elkaar te knopen. Bedrijven kopen wet- en regelgeving overtredingen af, terwijl de burger met fors opgeklopte schuld niet meetellend dakloos wordt en tot het graf en daar zelfs voorbij: ” SCHULDIG blijft!

De BVVU constateert een totale afbreuk van de na-oorlogse wederopbouw. Falende Balkenende norm (uit 2006!) voor de zich nog steeds zelf enorme salarissen toebedelende, veelal bestuurders van verzorgingshuizen,  waar de ouderen in volle luiers ook nog  hun toiletpapier moeten betalen. Wel de generatie van de na-oorlogse wederopbouw!

OF die van de ziekenhuizen, nog even en de meesten van ons kunnen die alleen nog van buiten bewonderen. Eerst naar de huisarts, 73% van hen geeft aan dat medische advies door geldgebrek niet wordt opgevolgd.

Of die van de “rechtspraak”, terwijl het recht van gesubsidieerde rechtsbijstand in geval van consumenten- en huurgeschillen, totaal wegbezuinigd wordt!

Of die van de woningbouwcorporaties, terwijl kopen goedkoper is dan huren en waar 724.000 huurders in acute betalingsproblemen  verkeren, Of die van scholen, waar ruim 425.ooo kinderen, veelal zonder ontbijt, proberen te leren, etc.etc.

En dan ook nog voorgelogen worden…..wij zijn het zat en U?

Het bestuur van de BVVU.