CIDI voert haatcampagne tegen Corbyn

De Nederlandse tak van Netanyahu’s Likoed, het CIDI, voert al een tijdje een haatcampagne tegen de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn. Het staat daarin niet alleen: de Britse Israël-lobby voert al  sinds diens aantreden als leider van Labour een haat- en hoaxcampagne tegen Corbyn.

Daarbij kan de Israël-lobby uiteraard rekenen op de steun van de rechtervleugel van Labour (de ‘Blairites’), die Corbyn kwijt wil, by any means necessary. In feite heeft Corbyn  meer gedaan om antisemitisme binnen Labour te bestrijden dan enige partijleider vóór hem, maar dat is voor het monsterverbond van hasbara creeps en Blairites natuurlijk van geen enkel belang. Beiden willen – om uiteenlopende redenen – Corbyn kwijt, en dan verdwijnt zoiets als ‘feiten’ al rap onder het vloerkleed.

Uiteraard heeft het allemaal niks te maken met reëel bestaand antisemitisme, een verschijnsel dat zowel de Israël-lobby als de Blairites de reet zal roesten. De Israël-lobby haat Corbyn niet omdat hij een antisemiet zou zijn, maar omdat hij al decennia actief is als pro-Palestijns activist. Vorige week nog bezocht Corbyn een Palestijns vluchtelingenkamp, wat binnen het hasbara circuit tot de voorspelbare opgewonden reacties leidde.


Het CIDI – dat lang geleden al in extreemrechts vaarwater terecht is gekomen – sloot zich al snel aan bij deze giftige haatcampagne. Toen bekend werd dat de PvdA Corbyn uitgenodigd had om te komen spreken in Den Haag, begonnen de Nederlandse hasbara creeps een gerichte haatcampagne om diens komst tegen te houden. Dat lukte niet, maar Lodewijk Asscher heeft inmiddels onder druk wél gezegd Corbyn ‘aan te zullen spreken’ op het vermeende antisemitisme binnen Labour.

Die halve knieval wordt nu door het CIDI gevierd als een overwinning, waarbij de knetterrechtse fanclub van Netanyahu het bestaat zichzelf te presenteren als de enige en uitsluitende vertegenwoordiger van ‘de Nederlandse Joodse gemeenschap’:


Goddank blijft dat niet onweersproken:


Voor de ziofascisten daarentegen gaat Asscher’s knieval bij lange na niet ver genoeg:


Let overigens eens op de Twitternaam van meneer Robert Barzeley hierboven: @18PigsDontFly. Het cijfer 18 staat in fascistische kringen voor ‘AH’, de eerste en de achtste letter van het alfabet en de initialen van Adolf Hitler. Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een nazi die zich voor de gelegenheid vermomt als zionist. Misschien moet Asscher zich eens afvragen voor welk gajes hij deze halve knieval eigenlijk maakt.