ChristenUnie en Democraten jaargang 1966 willen graag met Baudet in zee

Het weekeinde waarin twee partijen waarvan we het misschien nog niet verwacht hadden het vertoog van de Baudet- of de Wildersclub overnamen.
Al is het niet te verwachten dat die clubs D’66 zullen verwelkomen want dat blijven ze extreemlinks noemen.

Goed, mijnheer Jetten, LinkSS haalt de buitenlanders naar Nederland. U heeft het toelatingsexamen gehaald, het toegelaten worden is afwachten.
En dan de ChristenUnie. Met D’66 faliekant tegen het toelaten van 2500 alleengaande minderjarige vluchtelingen. Partij-ideoloog Beekers, tien jaar geleden nog CDA en toen tegen de samenwerking met de PVV:

(D)eze maand is het veertig jaar geleden dat de Centrumpartij werd opgericht. Beekers noemt het „aanbevelenswaardig” de teksten van die partij terug te lezen. Die gaan óók over „grenzen aan de groei”, begrenzing van migratie „uit ecologisch oogpunt” of kritiek op het kapitalisme.

In een Haags café zegt Beekers: „We schrokken toen enorm van hun slogan ‘vol is vol’. Maar als je redeneert vanuit een gezond nationalisme vind ik het een gezonde vraag: hoeveel verandering kan een gemeenschap dragen? Als gevestigde politieke partijen gaan we dat uit de weg.”

De NRC vertelt het u verder.
Partijleider Segers vindt een coalitie met de Baudetclub niet geloofwaardig. Maar ja, je bent ChristenUnie of je bent het niet.