Chlorix Vulgaris waarschuwt Australië voor de laatste keer!

De tournee van de Nederlandse gekozen volksvertegenwoordiger Geert Wilders door Australië zit erop. Hieronder volgt een vertaling van een interview door Andrew O’Keefe met Geert Wilders gisteren van het Australische tv-programma SunRiseon7. De entertainer O’Keefe, bekend van de Australische spelshow Deal or No Deal, durft Wilders alle vragen te stellen waarvoor de meeste journalisten in Nederland met de staart tussen de benen weglopen. Desondanks opnieuw een moedige poging van de heer Wilders zich belangrijker te maken dan hij in werkelijkheid is. Ook fraai is zijn zichtbare ongemakkelijkheid met de eenvoudige vragen die hij heel principieel niet kan beantwoorden. De kromme zinnen zijn de letterlijke vertaling van Wilders’ uitspraken in het programma.

Meneer Wilders, heel erg bedankt dat u hier bij ons bent. U heeft nogal een entourage nodig als u reist. Ik heb net even door de veiligheidsdetails gebladerd. Het lijkt erop dat u echt 24 uur per dag beveiligd wordt, waarheen u ook gaat. Alleen al uw aanwezigheid in een stad lijkt protesten uit te lokken en in sommige gevallen zelfs geweld. Wat is het om u te zijn, in het centrum van dat alles?

Nou, weet u, als het om het veiligheidsaspect gaat, um um, het alles behalve leuk. Ik leef, ik heb geleefd zoals dit al nu voor bijna negen jaar, omdat mensen, um, mij willen doodmaken, omdat ik kritisch ben over, euh, de islam. Um, um, mensen denken, je zou gedood moeten worden, je zou onthoofd moeten worden, en nog meer vreselijke dingen zouden met je kunnen gebeuren. Um, mijn vrouw en ik, we leefden in de afgelopen negen jaren in gevangeniscellen, um, legerbarakken. Um, ik moest pruiken dragen en valse snorren, alleen maar om veilig te zijn van sluipmoordenaars. En dit is iets, ik moet hier eerlijk over zijn, dat je je ergste vijanden niet toewenst. Aan de andere kant bevestigt het wat ik zeg, mijn politieke boodschap is echt iets, um, um, um, dat gezegd moet worden. Ik weet zeker dat wanneer ik kritisch zou zijn geweest, boeken had geschreven of films had gemaakt, of als ik een politicus zou zijn geweest die kritisch was over het christendom, dat alles zou niet zijn gebeurd. Het gebeurt niet alleen mij, Geert Wilders, maar het gebeurt met iedere andere persoon in de wereld die kritisch durft te zijn over, um, de islam. Of je nou …

Kunt u zich niet voorstellen dat wanneer u de wereld rondreist en het christendom bekritiseert zoals uitgedrukt in de Bijbel dat u niet zou worden onderworpen aan doodsbedreigingen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten?

Nee, dat zou niet, dat zou zeker niet gebeuren. Mensen schreven boeken, maakten films over het christendom. Ik heb een paar jaar geleden een korte film gemaakt over de Koran, genaamd, um, Fitna. En de Nederlandse militaire troepen in Afghanistan werden bedreigd. Nederlandse producten in Jordanië en in de rest van de Arabische wereld, euh, werden geboycot. Um, um, um, ambassadeurs kwamen en klaagden bij de Nederlandse regering. Al die dingen gebeurden. Waarom? Omdat, um, ik de islam heb bekritiseerd. En ik was niet de enige. Als je …

Maar een boycot en klachten op ambassadeniveau, dat heet simpelweg diplomatie.

Ja, maar het was, het was helaas meer dan diplomatie, als je Nederlandse troepen bedreigt, um, en als je probeert mensen, um, te doden.

Dat deel dat valt onder diplomatie.

Ik kreeg een fatwa en andere dingen. Dit heeft niets met diplomatie… Maar ik ben niet de enige. Als je, u herinnert zich, een cartoonist bent van, um, Scandinavië. Er waren er verschillende. Die werden, um, um, um, lastig gevallen en bijna gedood door islamisten. Zelfs een paar weken geleden heeft iemand geprobeerd een journalist uit Denemarken, Lars Hedegaard — misschien was het ook waarschijnlijk in het nieuws in Australië — was bijna afgeslacht in zijn eigen huis door een radicale moslim. Waarom? Hij heeft geen wet overtreden. Omdat hij kritisch was over de islam. Dus, mijn precieze punt is dat islam en, um, vrijheid zijn niet verenigbaar, is bewezen door dit punt.

(lacht) Alhoewel deels ook het tegendeel is bewezen door dit punt. Sommigen bedreigen uw leven. Anderen kiezen ervoor de weg op te gaan van boycot. Anderen kiezen ervoor simpelweg te protesteren. Anderen sturen wellicht diplomatieke afvaardigingen naar de Nederlandse ambassade. Dit toont aan dat er een veelzijdigheid is van benaderingen, binnen die ‘moslim-wereld.’ Maar dat brengt ons tot uw algemene these, dat islam in zichzelf tegengesteld is aan democratische, liberale manier van leven, die we allemaal koesteren en dat we allemaal willen behouden. Maar wanneer u rondkijkt in de wereld, dan zijn er verschillende typen islamitische maatschappijen. Je hebt de nogal fundamentalistische, zoals Soedan, Saudi-Arabië, delen van Afghanistan, euh, Pakistan, tot aan de zeer gematigde, democratische. In wezen zoals Indonesië, Maleisië, voor het grootste deel Turkije, um, Marokko. En zeker de meeste moslims die in westerse democratieën leven zijn heel gematigd. Dus, hoe kan het dat we alle moslims, zoals u doet, onder de vlag van hun geloof in één boot stoppen?

Nee, um, um, u moet verkeerd hebben begrepen wat ik heb gezegd, omdat ik dat nooit gedaan heb. Ik heb nooit alle moslims in één boot gestopt. Dat heb ik nog nooit in mijn leven gedaan. Ik maak een onderscheid tussen de ideologie en de mensen. En ik weet dat er gematigde moslims zijn. Eigenlijk heb ik altijd gezegd, hier in Australië, dat de meerderheid van moslims in zowel Europa en in mijn eigen land, Nederland, en in Australië gematigde, wetten-respecterende mensen zijn. Mensen die geïnteresseerd zijn in hun dagelijks leven, in het onderwijs van hun kinderen. Er is daar niets mis mee. Maar er is een verschil tussen de mensen en de ideologie. En de ideologie van islam, um, is iets dat niet veranderd kan worden. Islam onder de Koran is het woord van Allah. Er zal nooit, ook al zijn er veel gematigde mensen, een gematigde islam zijn. Islam wil overheersen, dat is in feite wat het woord islam betekent, islam wil overheersen, wil onderwerpen en alles dat niet islamitisch is, of je een christen bent, of je homo bent, of je een atheïst bent, zal een hele hoge prijs betalen. En wat is het beste voorbeeld dat islam niets met vrijheid te maken heeft en dat in tegenstelling tot andere religies je niet bent toegestaan de islam te verlaten? Mensen over de hele wereld, niet alleen in de Arabische wereld, die wagen te zeggen: “Ik wil geen moslim meer zijn”, zij worden bedreigd, um, met de dood. Dit is een symbool van totalitarisme…

Maar uw weigering om de religie, of zoals u het noemt ideologie van de islam, te scheiden van de praktijk van islam, is nogal achterbaks.

Nee, het is… Niet ik doe dat…

U zegt bijvoorbeeld…

Nee, niet ik doe dat ….

Mag ik de vraag afmaken?

Natuurlijk.

U zegt bijvoorbeeld dat u alleen geïnteresseerd bent in het aanvallen van de ideologie van islam. Tegelijkertijd zegt u dat u de judeochristelijke ideologie wilt beschermen waarop de westerse democratie is gebaseerd. Dus we geven toe dat er ook een ideologie in het spel is als het om judeochristelijke ideologie gaat.

Nee, dat heb ik nooit gezegd.

In die ideologie vertelt de Bijbel ons “nu zeg ik u nog eens, indien u iemand een evangelie verkondigd buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt” [Statenvertaling, Galaten I, vers 9], “en dat iedereen die zich daar niet aan hield, jong of oud, man of vrouw, zou worden gedood.” [2 Kronieken 15, vers 13] “En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de Heer” [Deuteronomium 13, vers 6)] Dat is de ideologie van het ‘judeochristendom’. Nu bent u bereid de praktijk in het westen te scheiden van de ideologie, maar niet in het geval van moslims.

Jammer dat u opnieuw verkeerd geïnformeerd bent. Ik kan het u niet kwalijk nemen dat u niet alle kennis heeft. Maar, weet u…

Haha

… dit is, dit is het Oude Testament.

Dat klopt. Judeochristelijk is het woord dat u heeft gebruikt.

Het Oude Testament, Het Oude Testament zoals u wist dat kwam… Na het Oude Testament kwam het Nieuwe Testament. Er was geen…

Dus christendom, geen judochristendom?

Er was geen nieuwe Koran en er zal nooit een nieuwe Koran zijn. Ten tweede, en misschien het meest belangrijke, dit is, als je naar de context kijkt, anders dan de bijbel, anders dan het Oude Testament, anders dan het Nieuwe Testament, um, um, geloven moslims dat de Koran het woord van god is.

Ik ben, meneer Wilders, ik ben katholiek. Ik ben katholiek opgevoed en katholieken werd verteld dat het Oude Testament het woord van god was.

Nee, zij zijn gegeven aan god, ze zijn gegeven van god aan de mensen, maar de, um, um, moslims zijn de enigen, die geloven dat de Koran het woord van god is en dat kan niet bekritiseerd worden. Dit is nummer twee. Nummer drie…

Bent u ooit bij een crhistelijke dienst geweest waar men een bijbel omhoog hield en zei: “Dit is het woord van de Heer”?

Jazeker.

Hoe is dat dan anders van wat u beschrijft over islam?

Afgezien van de verschillen die ik u zojuist heb genoemd …

Maar het zijn geen verschillen…

Moslims geloven in het woord van god…

Maar ze verschillen daarin in niet. Hoe zijn ze dan anders?

Maar er is in de hele wereld geen plaats… als je bijvoorbeeld kijkt naar steniging, het doden van afvalligen, als je kijkt naar hoe christenen te behandelen, nergens gebeurt het behalve in de Arabische en islamitische wereld.

Je moet zelf de proef op de som nemen [ed: Wilders zei: ‘The proof of the pudding is in the eating’ en voegde abusievelijk ‘of the pudding toe’ aan het einde van de uitdrukking]. Als je bijvoorbeeld kijkt naar steniging, wat deel is van het Oude Testament en wat deel is van de Koran. Wat gebeurt er? Noem mij een land waar het christendom overheersend is, waarom vrouwen en overspeligen worden gestenigd. Je zult het nergens in de wereld vinden. Maar je zult het vinden in islamitische landen vandaag de dag, in het jaar 2013, waar de handen van mensen worden afgehakt.

Natuurlijk. Ik ben het daar helemaal mee eens.

Waar mensen vandaag de dag in onze vrije samenlevingen die het niet met de islam eens zijn, die de islam willen verlaten, worden in het algemeen verminkt. Er zijn moorden uit eerwraak. Dat is wat er allemaal gebeurt in onze vrije samenlevingen. En ik zeg: genoeg is genoeg. Wij zijn geen islamitische landen, we zouden ernaar moeten handelen en we zouden de immigratie moeten stoppen uit zulke barbaarse systemen.

We komen zo nog terug op barbaarse methoden. En ik geloof dat iedereen die in een westerse democratie leeft en naar de porincipes van een westerse democratie ermee zal instemmen, dat moorden uit eerwraak, het doden van echtgenotes, etc. het verminken van geslachtsdelen, sommige van de zaken die u heeft geassocieerd met islam…

Ik heb die niet met islam geassocieerd!

Verontschuldigt u mij. Excuses… Die in de westerse pers met islam zijn geassocieerd zijn met barbaarse… Maar we komen hier zometeen nog op. U zegt dat er nergens in de wereld een christelijke samenleving is die handelt naar de geschriften in het Oude Testament, dat homoseksualiteit verbiedt, dat een vrouw verbiedt haar rechtmatige plaats in de maatschappij in te nemen, dat oproept om afvalligen te doden, zoals we net gezegd hebben. Maar er zijn heel veel landen, die ‘moslimlanden’ zijn die ook niet dat soort oproepen doen. Sommige wel, andere niet. Dus dat zou illustreren dat het niet de islam zelf is dat het probleem is, maar de oorspronkelijke cultuur van bepaalde samenlevingen die zijn opgegroeid met het patriarchaat en chauvinisme en een enorm parochialisme. Als islam verschillend kan zijn binnen zichzelf, hoe kan islam zelf dan het probleem zijn? Ik bedoel, net zoals het christendom verschillend is. In het zuiden van de Verenigde Staten zijn mensen vermoord. Niet per sé terecht gesteld op een publieke plaats, maar in wezen gedood in een terroristische aanslag, vanwege hun ‘aanval’ op het christendom.

Nou, opnieuw, ik wil niet onbeleefd zijn over geen enkele vraag die u mij stelt, maar er is maar één Koran. Er zijn geen twee Korans, er is maar één islam. Ik heb gereisd naar vrijwel ieder islamitisch en Arabisch land. Ik was in Afghanistan, eerder in Iran, in Irak, ik kwam in de problemen en had veiligheidsproblemen. Ik ben overal heen gereisd. En natuurlijk heb ik verschillen gezien. Je hebt een Iraanse Sjiitisch regime en je hebt bijvoorbeeld in Saudi-Arabië een Soenni-Wahabistisch regime. En het ene mag misschien een beetje erger zijn dan het andere, maar ze hebben allemaal een ding gemeen. Zij zijn samenlevingen waar de islam overheerst. Zij zijn onvrij. De mensen zijn bang…

Maleisië. Indonesië…

Indonesië is geen …

Turkije, Marokko…

Turkije. Heeft u het ooit gezien, meneer? Turkije ligt dicht bij mijn land. Het is misschien een vlucht van twee of drie uur. Ik was daar een paar keer. Er waren verschillende berichten, zelfs in het Europese parlement. De Turkije… De manier waarop Turkije, um, um, minderheden behandeld, zoals christenen, is heel slecht. En hetzelfde geldt voor Indonesië. Iedereen zegt dat landen zoals Indonesië en Turkije zoveel democratisch zijn. Zij zijn het niet. En zelfs als ze het zouden zijn, alle andere landen waar de islam dominant is zijn onvrij. Wanneer je een kritische journalist bent… Ik heb journalisten bezocht in Iran die hun kantoor dicht moesten doen en werden bedreigd door het gerechtshof. Waarom? Omdat ze kritisch waren over het regime. En het is overal in de vrije wereld… Overal in de onvrije wereld, in de islamitische wereld.

Maar het Iraanse regime vertegenwoordigt niet de islam. En mensen hebben daar geprotesteerd tegen het regime.

Wat ik wil zeggen… Ik zag het in Syrië.. Bent u ooit in het Middenoosten geweest?

Ja, dat ben ik.

Ik heb het gezien in Syrië. Ik heb het gezien in Jordanië. Ik heb het gezien in Egypte. Ik heb het gezien in Tunesië. Overal in die landen zijn mensen niet vrij. Kijk naar de zogenaamde Arabische lente. De zogenaamde Arabische lente bleek een bittere Arabische winter. Het ene andere regime is vervangen door een zelfs slechter regime. En zolang de islam daar overheersend blijft zal er geen democratie zijn.

Maar, meneer Wilders, waar mensen tegen protesteerden was geen Ayatollah in Egypte. Het was een door het westen geïnstalleerde despoot, de heer Moebarak.

Luister…

Men protesteerde voor vrijheid.

Luister… In Egypte… Kijk naar…

En bovendien, de suggestie dat Indonesië en Maleisië geen democratieën zijn is immens beledigend …

Zij zijn verre van democratieën.

… voor de kijkers uit die landen.

Laat ze maar beledigd zijn. Het interesseert me niks.

Haha, dat is het punt.

Luister. In Egypte. In Egypte. De Pew Society, de Pew Society, het was een bureau dat peilingen doet in Amerika, zeer gerespecteerd. Ze hebben een peiling gedaan, nog niet zo lang geleden, In Egypte en ze vroegen mensen: “Wilt u democratie?” En inderdaad, 62% van de mensen in Egypte zei ja, wij willen democratie.

En zij zijn moslims, de meesten…

En zij waren moslims. 62%…

Maar islam is een ondemocratische theologie. Hoe kan dat dan?

Misschien als ik mag uitpraten dan mag u slim doen.

Haha

Daarna was er een tweede rondvraag die hen verteld, oké, 62% van jullie willen democratie in een Arabisch land als Egypte. Want vindt u van, um, afvalligheid? Mensen die de islam verlaten. En dezelfde mensen, 88% van hen zei, dat die gedood moesten worden. En dit is precies mijn punt. In een land zoals Egypte, waar mensen zegen dat ze democratie willen, tegelijkertijd zeggen ze dat ze shariawetgeving ingevoerd willen zien. Na het tijdperk van Moebarak en bijna iedereen wil mensen die de islam willen verlaten afslachten en doden. Dit is de islam. Dit is de zogenaamde Arabische winter vandaag. En mijn punt is dat dit soort cultuur, die is gebaseerd op geweld, op totalitarisme, dat we het niet moeten importeren naar onze vrije maatschappijen. Ik zeg niet, het zou belachelijk zijn om te stellen, elke moslim is extreem. Ik erken dat de meerderheid dat niet is, maar we moeten stoppen met het importeren van islam naar onze vrije samenlevingen. Stop het bouwen van nieuwe moskeeën, scholen, sluit alle islamitische scholen, laat ze assimileren in onze maatschappij, zoals de Nederlanders, de 300.000 Nederlanders die emigreerden naar Australië in de laatste decennia, ook gedaan hebben.

In ieder geval… In Australië, en waarschijnlijk ook in andere westerse democratieën, hoewel u kunt spreken voor Holland, zijn de meeste moslims die leven in een westerse samenleving zeer gematigde mensen. Zoals de meeste christenen scheiden zij hun alledaagse leven van de extreme aspecten van hun godsdienst. Iedere psycholoog in de wereld zal u zeggen dat de eenvoudigste manier om een persoon te radicaliseren is hen te vervreemden of hen te marginaliseren. Dus waarom kiest u ervoor, gewoon vanuit een praktisch oogpunt, om de islam zelf te stigmatiseren en zo het verlies van de steun van gematigde mensen, in plaats van samen te werken met die mensen, van wie er veel net zo verontrust zijn over extreme praktijken gekoppeld aan de islam als u bent. En hervormingen willen. Waarom werkt u niet met hen samen?

Luister. Ik kom uit de werkelijkheid. De werkelijkheid in Europa is, of je het leuk vindt of niet, u moet ons snel komen bezoeken, anders dan hier [in Australië]. Wij hebben geen 2% van de inwoners met een islamitische achtergrond, maar meer dan 6%. We hebben grote steden, van Malmø in Zweden tot Parijs in Frankrijk, van Berlijn in Duitsland, Londen in, um, het Verenigd Koninkrijk. Amsterdam, waar er steden zijn binnen steden. Steden die regeringen zijn binnen regeringen. Steden die worden geregeerd door de islam en de Koran. We hebben sharia hypotheken. We hebben banken. We hebben in het Verenigd Koninkrijk vandaag, ik weet niet of u ermee bekend bent, sharia rechtbanken waar er vandaag rechtmatige veroordelingen zijn van sharia rechtbanken. En dan krijgt de man twee keer… de man krijgt twee keer zoveel als een vrouw…

Alleen als er geen sprake is van een conflict met lokale wetgeving.

Nee, dat is niet waar. Als het gaat om strafzaken, ja. Maar er zijn veroordelingen dat een vrouw de helft erfde van een man. Dit gebeurt vandaag in Europa. U mag dit niet leuk vinden, omdat het niet… u vindt het niet leuk binnen uw eigen ideeën. Maar het gebeurt vandaag…

Maar meneer Wilders, het is simpelweg niet waar.

Als ik mag uitspreken, als je bijvoorbeeld kijkt naar misdaad. Nu, u stelde mij een vraag. Als je naar Nederland kijkt…

Maar u vertelt mij een leugen.

Nee, ik vertel u de waarheid. Als u kijkt naar Nederland vandaag, dan zult u zien dat bijvoorbeeld de Marokkaanse jeugd, niet zoals iedere andere groep, tussen dertien en 24 jaar, 65% van hen worden gearresteerd in de jonge leeftijd. Zij maken de meeste misdaden. Ze slaan homo’s in elkaar. Zij vallen vrouwen lastig. Deze dingen gebeuren.

Is dat vanwege de islam? Is dat vanwege islam?

Bijna ieder van hen is van een islamistische achtergrond.

Maar doen ze dat omdat ze moslim zijn?

Het is niet omdat ze een laag inkomen hebben, zoals de gijzelnemers van 11 september goed-opgeleide mensen waren. Het is niet vanwege hun sociale achtergrond of al die onzin, die mensen ons vertellen. Het is niet vanwege het Israëlische-Palestijnse conflict. Het is omdat ze een cultuur hebben waar ze zich dominant voelen, waarom ze zich dominant willen voelen. En als je niet ontwaakt, als je niet alert genoeg bent, dan zal hier hetzelfde gebeuren als in zoveel andere steden in Europa.

Hier, hier… De Australische Aborigin-jongeren, de oorspronkelijke bewoners van dit land…

Natuurlijk.

… hebben 28 keer meer kans te worden vastgezet dan de niet-oorspronkelijke jongeren. Tegen de tijd dat ze volwassen zijn is de kans 40 keer. In Amerika, de gevangenisbevolking is bijna 50% zwart, ondanks het feit dat ze slechts 12% van de bevolking uitmaken. Nu, Aborgines zijn verre van moslim. De meeste zwarte Amerikanen zijn verre van moslim. Dus u wijt die cijfers van vastzettingen aan een droomtijd-theologie?

Nee

Of, Baptisme-christendom?

Ik weet niets van Aborigines. Ik wil niet praten over iets waarvan ik niets weet.

Maar hoe kunt u dan beweren dat het de islam is die verantwoordelijk is voor de cijfers van vastzettingen?

Omdat ik weet dat in Europe, ik zeg het nog eens, of u het leuk vindt of niet, dat interesseert me niet, de werkelijkheid, de feiten in Europa vandaag zijn dat we het probleem hebben dat we niet hadden voor de massa-immigratie uit islamitische landen begint. We hebben problemen met de vrijheid van meningsuiting. We hebben problemen met hoe vrouwen worden behandeld, hoe christenen worden behandeld. We hebben in alle statistieken over misdaad… we zien een oververtegenwoordiging van moslimjongeren. Dat zijn de feiten. U mag het niet politiek correct vinden, het maakt me niet uit. Mensen in Nederland…

Het gaat er niet om of ik politiek correct ben. Ik wil graag de feiten horen. Alleen uw logica is … verkeerd.

Mensen in Europa… De logica is heel sterk in Nederland. Het is helemaal niet verkeerd. Mensen in Nederland, die niet extreem zijn, geen racist zijn, die niet extreem en geen moslim zijn, steunen partijen zoals ik. Weet u waarom? Omdat journalisten zoals u, politici die nu partijen vormen en leiden, het onder de partij vegen… Onder het tapijt vegen. Ze spreken multiculturalisme. En de mensen zijn het zat. Daarom krijgen partijen zoals die van mij 1 miljoen kiezers. Wij zijn de de tweede grootste partij in alle peilingen in Nederland. Waarom? Niet omdat we dwepers zijn. Omdat journalisten zoals uzelf… Er zijn ook politici in Nederland, die zijn niet zo anders zoals hier, van beide partijen in Australië. Zij proberen het te negeren. Ze proberen te zeggen, nou, het is onzin. Dat je een dweper bent. Je kunt de hele dag “Kum ba ya” zingen en denken dat er geen problemen zijn. Zeer zeker zijn er problemen…

Er zijn problemen…

En door het ontkennen van problemen worden de problemen niet opgelost.

Natuurlijk zijn er problemen. Maar het feit dat u de problemen toeschrijft aan de godsdienst van die mensen is in zichzelf een probleem. Hoe verklaart u het dat 50% van de gevangenisbevolking in de Verenigde Staten zwart is?

Ik wil niet praten over Amerika. Ik wil praten over islamitische landen, Europa en Australië.

Maar ziet u dan geen verband?

Ik praat niet over Amerika. Waar heeft u het over? Ik praat over problemen die wij zien in Europa.

Maar als u islam niet los kunt zien van de problemen die leiden tot die feiten?

Er zijn ook problemen met hoge belastingen. Misschien moet u me nog een keer uitnodigen en dan praten we over belastingen.

U dat moet wel heel moeilijk zijn voor u, als een parlementariër die belastingvoordelen geniet.

Luister. Wij hebben in Europa problemen die we niet hadden voordat we een enorme hoeveelheid immigranten hadden uit islamitische landen. Dit is een feit, of u het leuk vindt of niet. Mijn punt deze week in Australië is: Leer van onze fouten. U zult dezelfde problemen vinden. U zult uw vrijheden kwijtraken. U zult veel geweld en intolerantie krijgen als u stopt, als u doorgaat tolerant te zijn naar de mensen en de ideologie die onverdraagzaam naar u zijn. Begin intolerant te zijn naar de intoleranten en blijf tolerant naar de mensen die verdraagzaam naar u zijn.

Goed punt. Natuurlijk moeten we intolerant zijn naar mensen die intolerant zijn naar verdraagzaamheid.

Precies.

Wij begrijpen dat.

Dat is heel eerlijk. Dat is waarom …

U zegt dat de islam, door naar de islam te verwijzen, dat alle islamitische mensen intolerant zijn.

Nee, dit is belachelijk.

Maar u zegt dat dit fout is en praat dan over alle Marokkaanse jeugd in uw land.

U bent echt heel oneerlijk. U citeert me voor dingen die ik niet gezegd heb. Ik heb gezegd, zelfs in het begin van dit interview, dat ik een onderscheid maak tussen de ideologie en de mensen.

Maar het is een oneerlijk onderscheid. Het is… U maakt voor uzelf geen onderscheid tussen uzelf en uw judeochristelijke ideologie. Dus waarom onderscheidt u moslims van hun ideologie?

Wat ik over de mensen zeg is heel eerlijk en heel simpel, en iedereen begrijpt dat.

Maar zeggen dat het eerlijk is maakt het nog niet eerlijk.

Als u me laat uitpraten, misschien wordt zelfs u als liberaal nog eens eerlijk.

Haha

Luister. Als u een immigrant bent van een islamitisch land in onze vrije samenleving en als u zich aanpast aan onze waarden, aan onze grondwet, aan onze wetten, dan bent u net zo gelijk als ieder ander en bent u welkom om te blijven. Maar als u de grens overschrijdt, als u u gedraagt bijvoorbeeld volgens shariawetgeving, als u handelt, euh, als u begint misdaden te plegen, dan ben ik ervan overtuigd dat we u onmiddellijk moeten laten inpakken en terugsturen naar het land waar u vandaan komt.

Er zijn hier twee punten te maken.

Dit zijn de dingen die we zouden moeten doen.

Ja.

Dit is wat we niet doen in Europa. Nu beginnen we het langzaamaan te doen. Dus gedraag je volgens onze grondwet, onze vrije westerse grondwet van vrijheid en democratie, dan ben je welkom te blijven, en zo niet dan sturen we je terug om in te pakken. Dit is wat moet gebeuren. Dit is wat we moeten doen.

Er zijn twee punten. Het eerste punt gaat over overtredingen van de wet. Nu, u schetst een beeld van een moslimmaatschappij die overloopt van respectloos gedrag en geweld tegen vrouwen en niet-moslims.

Met de Koran…

Maar, meneer Wilders…

U heeft de Koran niet gelezen, dat is duidelijk.

Het is duidelijk dat u de bijbel niet gelezen heeft.

Maar mag ik vragen, meneer, heeft u de Koran gelezen?

Ik heb delen van de Koran gelezen.

Misschien mag ik u vragen om voor de rest van de zondag eerst de Koran te lezen. U zult geschokt zijn.

Bent u bekend met de misdaadstatistieken in Australië? Een op de vier vrouwen in Australië zal in haar leven het slachtoffer zijn van geweld door een man. Een op de vier.

Ja. Maar als…

Slechts 2% van ons is moslim. Dus waarom, als een moslim gewelddadig is naar zijn vrouw, dan praten we over eerwraak en deportatie, terwijl als ieder ander die gewelddadig is naar zijn vrouw, dan passen we simpel de wetten van het land toe?

Het moet ook gestraft worden. Ik ben het er helemaal mee eens.

Maar u zegt dat moslims moeten worden gedeporteerd?

iedereen… Nee geen moslims, ik heb nooit moslims gezegd. Alstublieft, nee, ik praat over mensen, islamitische immigranten. Ik praat over mensen die kwamen …

En die nu Nederlands staatsburgerschap hebben. (lacht)

Nee, we moeten hen hun Nederlanderschap afpakken en hen wegsturen. We hebben al een wet in Nederland, dat wanneer je een terrorist bent en helaas, in tegenstelling tot Australië, hebben wij al terroristen, vermoorden mensen op klaarlichte dag in Amsterdam, mijn landgenoten. U kunt erom lachen, het is niet leuk.

Ik lach hier niet om.

Theo van Gogh werd vermoord in de straten van Amsterdam door een radicale moslim. We hebben in Nederland al een wet die zegt dat terroristen hun Nederlanderschap kan worden ontnomen en worden weggestuurd. Wat ik zeg is dat we die wet zouden moeten verbreden. Ik geloof dat niet alleen voor terroristen, maar voor alle mensen die serieuze misdaden maken, die inderdaad misdaden begaan als moorden door eerwraak, maar al het andere ook, dat zij hun Nederlandschap kwijtraken.

Dus iedere andere Nederlander die zijn vrouw vermoord wordt niet zijn Nederlanderschap afgenomen?

Nee, maar ieder Zweeds persoon of Australisch persoon zou ook het Nederlandse staatsburgerschap moeten worden ontnomen. Het is gebaseerd op nationaliteit. Maar het probleem is…

Maar u praat hier alleen over in relatie tot moslims.

Nee

In uw toespraken.

Waarom? Laat mij de vraag beantwoorden. Het is een eerlijke vraag. Omdat we geen problemen hebben met Zweedse, Australische of Canadese criminelen in Holland en we hebben problemen met Marokkaanse criminelen in Holland. Daarom praat ik er niet over.

Dus…

Maar de wet geldt voor iedereen.

En dus, tenslotte, want we moeten afronden. Op dat punt…

Gewoon een lolletje hebben…

Denkt u dat het beter is om iemand te deporteren in plaats van dat Nederlandse justitie zich over die persoon ontfermt? Denkt u niet dat de staat haar verantwoordelijkheid ontloopt als het haar autoriteit over de eigen burgers niet toepast?

Nee, natuurlijk zouden we dat moeten doen. Wat ik zeg, nogmaals, we hebben al het systeem voor terroristen. Het principe dat je mensen kunt denaturaliseren en wegsturen is vandaag al de wet in Nederland. Ik pleit er alleen voor dat we die wet verruimen.

Dat begrijp ik.

En als we het verruimen naar andere criminelen. Natuurlijk worden ze uitgezet nadat ze hun straf hebben uitgezeten.

Oké, oké…

Natuurlijk hebben we de regel van de wet in Holland, voor iedere burger is het hetzelfde. Maar wij zeggen dat nadat ze hun straf hebben uitgezeten we hen moeten denaturaliseren en het land uitsturen. Dit is heel normaal en is ook een aanmoediging voor mensen om zich te gedragen naar onze waarden en onze wetten, maar als ze zich gedragen volgens de sharia, en helaas in Europa, sharia is geen incident, het gebeurt veel, dan is er geen plaats voor je in onze maatschappijen. Het is een hele duidelijke boodschap. En ik geloof dat het ook een hele eerlijke boodschap is.

Natuurlijk is de aanmoediging je te gedragen de celstraf zelf. Ieder andere burger wordt ontmoedigd iets verkeerd te doen omdat ze anders gestraft worden.

Maar om te kunnen, niet om te kunnen… Om te kunnen blijven in een land als Nederland, wanneer je van Marokko komt, dat kan dan een aanmoediging zijn die een miljoen keer hoger is.

Tenslotte, onze dichtstbijzijnde buur is Indonesië, het land in de wereld met de grootste moslimbevolking. De grootste moslimdemocratie in de wereld. Onze toekomstige economische voorspoed hangt nauw samen met die van Indonesië. Wat ziet u als de hoop voor onze relatie en onze economische voorspoed, wanneer we het soort wetten zouden instellen rond zoals, bijvoorbeeld, het deporteren, waar u het over heeft.

Nogmaals, ik praat alleen over het deporteren van criminelen. Niet voor iemand die zich gedraagt volgens onze wet.

U heeft het ook over het verbieden van de koran.

Ja, omdat, in Nederland hebben we ook Mein Kampf verboden. U moet het in de context zien van de Nederlandse wet. De Nederlandse wet heeft Mein Kampf verboden. Mijn punt was, speciaal richting, um, um, um, socialisten in mijn parlement, hee, nou ben je zo blij en je applaudisseerde bij het verbieden van Mein Kampf. Hier hebben we een boek dat meer antisemitisme heeft, de koran heeft meer antisemitisme dan Mein Kampf. Als u consistent bent, dan zou u dat boek ook moeten verbieden. Helaas, ze zwegen, ze waren niet consistent, en ze vinden het leuk dat Mein Kampf buitenwettelijk gemaakt is, maar niet de koran. Dat kwam niet door mij, maar door de sociaal-democraten in mijn parlement…

Voor zover ik het weet hebben moslims geen zes miljoen joden omgebracht in Europa. Gaat u er ook voor pleiten om het Oude Testament te verbieden?

Nee, natuurlijk niet, omdat, nou, we spraken er eerder over, over alle verschillen tussen het christendom en het judaïsme aan de ene kant en islam…

Die overigens opmerkelijke overeenkomsten vertonen…

Zoals ik al zei, het mag niet worden vergeleken. We zijn een maatschappij, en ik denk dat dat hetzelfde is in Australië, die is gebaseerd op het christendom, humanisme en judaïsme, en wat we nooit zouden mogen worden is een land gebaseerd op waarden van de islam. Geloof me, uw kinderen en uw kleinkinderen zouden dan geen vrije burgers meer zijn.

Nou, ik hoop dat geen van mijn twee kinderen homoseksueel is, want het Oude Testament vertelt ons dat als een man seks heeft met een andere man, ze allebei moeten worden doodgemaakt.

Nogmaals, kunt u mij een land noemen waar homo’s worden vermoord door christenen?

Er worden de hele tijd homo’s in elkaar geslagen in Sydney.

Zal ik vertellen over alle landen in de wereld, islamitische landen waar homo’s worden opgehangen en homo’s worden vermoord? Homo’s hebben de slechtste tijd ooit.

Oh, natuurlijk, maar ik heb het hier over het boek. Dus we gaan het Oude Testament verbieden tegelijk met de Koran?

Natuurlijk. Natuurlijk. Moslims geloven dat het het woord van god is. Het is het woord dat niet kan worden geïnterpreteerd op een andere manier, dat is waarom ze ernaar moeten handelen. Gelukkig handelt de meerderheid van moslims niet naar de islam. Dit is tenminste een voordeel dat we nog steeds hebben. En dat is het verschil tussen bijvoorbeeld christenen en moslims. Nogmaals, ik praat niet over… mijn probleem is niet met de mensen. Ik heb een probleem met de islamitische, um, um, fascistische ideologie, en ik beloof u, als u het niet stopt naar Australië te komen, over tien jaar tijd zal u er net zo slecht aan toe zijn als Europa vandaag. Ga en bezoek alle steden in Europa vandaag, van Amsterdam tot Londen, waar u zult zien dat er een staat is in een staat, en dat de staat is gebaseerd op de Koran en shariawetgeving en dat is iets dat we niet zouden moeten importeren, nergens vandaan.

Ik heb Londen vaak bezocht, ik kan niet accepteren dat daar een staat in een staat is.

Nou…

Haha. Er is echt geen kalifaat in Londen.

Niet zo lang geleden, ik kan u de link toesturen, drie, vier weken geleden, het was groot nieuws in het Verenigd Koninkrijk, een film op YouTube, waar werd gezegd dat er moslimpatrouilles waren. Dit is hoe het genoemd werd. Moslimpatrouilles die vrouwen lastig vielen, die eten van mensen afpakten, die de meest verschrikkelijk dingen deden. Ik kan u de link sturen als u wilt.

Er zijn bendes christelijke mannen in de buurt van Kings Cross [in Londen], die elke vrijdagavond vrouwen lastigvallen.

Ik zal het u laten zien.

En het is niet omdat ze christen zijn, het zijn gewoon bendes jonge mannen. (lacht)

U kunt daarom lachen, maar dat is meer onwetendheid dan wijsheid.

Nee, want u faalt de overeenkomsten te zien tussen moslims en niet-moslims en hun identieke gedrag. En dat is een gebrek aan wijsheid. En het is zeker een gebrek aan compassie, of misschien wel betreurenswaardige blindheid.

Ik ben hier niet, nogmaals, om u te beledigen. Ik ben een gast van uw land. Maar ik zeg u, als mensen in Australië zo onwetend zijn als u bent dan zult u een zware tijd krijgen in de toekomst. Mijn enige ding hier is dat ik van Australië hou, ik van Australiërs hou. Ik wil dat Australië een vrij land blijft. En om een vrij en liberaal land te blijven moet je de islamisering van Australië stoppen om een vrije maatschappij te blijven. Kijk naar ieder land waar islam dominant is. Niemand, zelfs niet in Australië, wil zo’n maatschappij. Dit is mijn enige punt. En of u ernaar handelt of niet, dat is aan u en niet aan mij.

Meneer Wilders, we moet helaas afsluiten, dank voor uw tijd. Geniet van uw overige tijd in Australië. U moet heel blij zijn hoe het met uw vrije meningsuiting hier is gegaan.

Nou, het is altijd een plezier om hier te zijn. Dank u zeer dat ik in uw show mocht zijn vandaag.

Het was me een genoegen.

47 gedachten over “Chlorix Vulgaris waarschuwt Australië voor de laatste keer!”

 1. Precies, alle vragen die hem hier ook eens gesteld hadden moeten worden. Maar daarom geeft hij ook vrijwel geen interviews hier natuurlijk. Maar wij vertalen dit soort afgangen graag even in het Nederlands natuurlijk!

 2. Het ontbreekt er nog maar net aan dat Wilders met zijn vingers in zjn oren LALALALALA gaat zingen als die interviewer met perfect logische tegenargumenten komt.

 3. Zo zouden journalisten dus ook in Nederland kunnen zijn. Is inderdaad wel wat anders dan Bas Paternotte die een artikel schrijft over dat Geert een uitroepteken heeft getwitterd.

 4. Het is toch niet te geloven dat Wilders daar eindelijk eens als een gewoon mens wordt behandeld en niet als een diva zoals in Nederland. Dank je wel wltrrr, het is tenenkrommend en ik heb bewondering voor je doorzettingsvermogen! Wat een mens al niet doet op een zondag!

 5. Goed dat dit hier verschijnt wlttr. Hier bestaat de pers uit een stelletje angsthazen..
  Wat hebben ze toch te verliezen? Of is de hele boel al zo verrot.?
  Het lijkt er wel op.

 6. Tja, logisch denken, parallellen zien en doorvragen zijn nu eenmaal dingen die je niet leert in de School voor Journalistiek.
  Wilders behoorlijk in het nauw. Mooi om te zien, hoe hij zich binnen drie vragen vastlult met z’n “verschil” tussen moslims en islam.
  Waarom doet Neerlands journaille niks? Soms ben ik echt een vurig voorstander van loon naar (qualiteits)werk.

 7. “Nogmaals, kunt u mij een land noemen waar homo’s worden vermoord door christenen?”

  Uganda.
  Laat hij de film Call Me Kuchu zien.
  En zo zijn er meer feitelijke onjuistheden. Mein Kampf is in Nederland niet verboden, bijvoorbeeld.

 8. Het was mij al volkomen duidelijk dat Wilders compleet geflipt is. Maar klere zeg, wat een geraaskal van een zwakzinnige.

  Dank voor het vertalen, Wltrrr!

  @11, klopt. Zijn argumenten tonen louter aan dat hij ver weg van de realiteit staat.

  “…Luister. Ik kom uit de werkelijkheid. De werkelijkheid in Europa is, of je het leuk vindt of niet, u moet ons snel komen bezoeken, anders dan hier [in Australië]. Wij hebben geen 2% van de inwoners met een islamitische achtergrond, maar meer dan 6%. We hebben grote steden, van Malmø in Zweden tot Parijs in Frankrijk, van Berlijn in Duitsland, Londen in, um, het Verenigd Koninkrijk. (….) Amsterdam, waar er steden zijn binnen steden. (….) Steden die regeringen zijn binnen regeringen. (….) Steden die worden geregeerd door de islam en de Koran….”

  Teveel peroxide in die paar hersencelletjes. Wilders’ wanen.

 9. Ik heb het hele interview nog niet gelezen – dat bewaar ik graag voor later – maar nu alvast een reactie. Erg goed wat ik tot nu gelezen heb… en by the way, mister Wilders, bij ons in uw “geliefde” Israel hebben we ook sharia-rechtbanken.

 10. Dit interview laat overduidelijk zien wat in zijn algemeen mis is in Nederland: geen journalisten met kritische vragen en geen 2Kamer met politici die kritiek aan durven.

  Het is een spiegel niet alleen voor de verwerpelijke standpunten van Wilders en zijn enorme hersenspoelde aanhang in Nederland, maar ook voor de sfeer die nu in Nederland heerst.

  We zijn een land van na-apers en napraters, vooral voor de sterkste van de dag.

  Daarom zijn we zeer vatbaar voor bijvoorbeeld fascisme.

  Gelukkig dat er een afschuwelijke buitenwereld is die ons af en toe het echte beeld laat zien, anders blijven we steeds de mantra herhalen hoe netjes we maar niet zijn.
  Onder ons weer natuurlijk!

 11. Ik stoor me er bovendien bijzonder aan, dat Wilders in elke speech of interview Berlijn aanhaalt als voorbeeld van een geislamiseerde stad. Nu alweer, letterlijk: “We hebben grote steden, van Malmø in Zweden tot Parijs in Frankrijk, van Berlijn in Duitsland, Londen in, um, het Verenigd Koninkrijk. Amsterdam, waar er steden zijn binnen steden. Steden die regeringen zijn binnen regeringen. Steden die worden geregeerd door de islam en de Koran.”
  Hier wonen bijna evenveel Turken als in heel Nederland en nog veel meer “niet-westerse allochtonen”, een groot deel stemgerechtigd, en er zijn ook een hoop hoge gebouwen. Toch is Wowereit er nog steeds niet afgegooid. Sterker nog, vele “allochtonen” stemmen traditioneel Wowereits SPD.
  Dat links veronderstelt wordt de wegbereider voor de ophanden zijnde islamisering, blijkt wel uit het feit, dat links een groot pleitbezorger is van, bijvoorbeeld, het homo-huwelijk. In heel Europa.

 12. @7 Wow , een geweldige man heb je, bijna net zo geweldig als de mijne 🙂 (niemand is beter natuurlijk als je pas getrouwd bent 😛 )
  Maar ook dank aan jou, dat je hem dit laat doen. Als jij altijd zou zeuren, zou hij misschien minder schrijven en dat is iets dat wij niet willen. wltrrr MOET blijven schrijven 🙂

 13. @19, ach, zo zijn er wel meer.
  Opvallend is, dat de spoeling van Wilders’ betoog steeds dunner wordt. Het betoog is dan ook steeds hetzelfde.
  Zelf heb ik niet de tijd het helemaal te doen (drukke baan, twee kleine kinderen), maar ik zou voorstellen Wilders’ riedel punt voor punt af te breken door ze met feiten te weerleggen en/of retorische fouten bloot te leggen. Voor eens en altijd, als naaslagwerk voor huidige en toekomstige argumentatie tegen zijn geestelijke diarree. Als referentie kan men Wilders’ speech in Bonn (elders bij Krapuul te vinden) nemen. In de reacties bij betreffend artikel heb ik al wat voor m’n rekening genomen.

 14. Hallo.. wat een achterlijke opmerkingen hier. In Australie schaamt men zich dood voor deze non-intellect interviewer.

  En dan roept men hier, Wilders is op zijn plaats gezet? Joh onder welke steen komen jullie vandaan? Check even andere respectabele media voordat je hier wat doms neerzet..

 15. @22 Je hebt ook helemaal geen intellectuele interviewer nodig om Wilders voor paal te zetten, alleen maar iemand die slimmer en iets kritischer is dan Pauw en Witteman of de rest van ‘journalistiek’ Nederland..

 16. @22: Feanster:

  Kan je nagaan als zo’n ” non-intellect interviewer” al zo’n moeilijke partij voor Wilders is, hoe het zou zijn als er een echt goede interviewer in gesprek met hem zou gaan, maar dat doet Wilders uiteraard niet, bang als hij is.

  Je onderschrijft door je opmerking juist de portee van het artikel.
  Als u begrijpt wat ik bedoel.

 17. Stel je voor dat Wilders te maken had gehad met iemand van de intelligentie van een aardbei dan hadden we ons hier pas echt kapot gelachen.

 18. @22: Je hoeft geen intellectueel te zijn om een goed interview te doen. Belangrijker is dat een interviewer zich goed voorbereid, goed inleest in degene die hij gaat interviewen, en ik geloof dat daarvan hier wel degelijk sprake is. En ook belangrijk is dat O’Keefe erg veel zelfvertrouwen uitstraalt. Bekijk de video maar. Hij durft Wilders aan. Er zijn zat intellectuele journalisten die in hun broek poepen van angst om Wilders aan te pakken.

 19. @22, kan je even een link geven naar ‘andere respectabele media’, welke Wilders heeft geinterviewd – dit dan wel met exact dezelfde vraagstelling(en) die deze ‘non-intellect interviewer’ heeft gedaan?

  Trouwens, aangezien jij stelt dat deze non-intellect interviewer om te schamen is (als Aussie zijnde)…waarom heeft Wilders bij hem een interview gegeven? Kon die verwerpelijke Q-society geen ‘respectabele media’ zover krijgen dat deze Wilders een interview wilden geven? Goh…

  Overigens twijfel ik er een beetje aan dat jij ‘from down under’ bent. Ergens zou het mij niet verbazen, wanneer blijkt dat jij een of andere PVV-trol uit Schubbekuttenveen bent.

 20. @22 Het gaat niet om intellectueel of niet. De meeste Vaderlandsche journalisten zijn dat niet. Moet ook niet. Het gaat om de juiste vragen stellen en durven stellen. Een zekere beheersing van het logische en analogische denken helpt natuurlijk wel.
  Ook al waren de vragen niet altijd treffend, Wilders kwam duidelijk in het nauw en heeft zichzelf een aantal keren tegengesproken. Dat O’Keefe regelmatig Wilders’ halve- en onwaarheden aan de kaak stelt, kan de Vaderlandsche journalisten alleen maar als voorbeeld dienen.
  Kennelijk had de grimeur al een beetje zweet verwacht. Ongelooflijk dikke laag poeder bij Wilders.

 21. Het feit, dat er geen ondertitelde versie is te vinden, geeft aan dat het Vaderlandsche Journaille dit interview volledig gaat negeren. Waarom? Zijn ze bang?

 22. Lees net een stukje in de speld ,waarin verhagen verwoord ,dat rutte allang wist van wilders gedoog steun .Verder zegt hij dat zij in een moeilijke situatie zaten omdat ,men te maken had met twee infieure groepen ,te weten de islamieten en de oostblokkers .De nederlanders zegt hij zijn beter opgeleid en zijn intiligenter .Dus met andere woorden het gedoogen was voor zowel rutte als verhagen geoorloofd .

 23. “…Lees net een stukje in de speld…”

  Ik hoop oprecht dat je weet dat ‘de speld’ enkel satire is? En derhalve NIET serieus te nemen?

 24. Waarom zijn de vragen die gesteld werden wel gewoon fatsoenlijk vertaald en zijn Wilders’ antwoorden letterlijk vertaald?
  Wilders heeft zo’n soort vertaling niet nodig om als ’n idioot over te komen. Dat kan hij al heel goed helemaal zelf.

 25. @30
  gelul eerste klas. Iedere interviewer “no matter what” zal z’n respect moeten houden. Dat zelfs de linkse partijen schamen zich voor dit interview zegt toch al genoeg. En die Wilders, ik ben er geen fan van maar het merendeel hier zit zelf haat te zaaien. Ik heb het idee dat links meer roept dan rechts.

 26. @39, guitige reactie, maar nu even inhoudelijk?

  Overigens: “maar het merendeel hier zit zelf haat te zaaien.”

  Voorbeelden en je persoonlijke definitie van ‘haat zaaien’, graag.

  Anders doe ik je reactie af, alszijnde “gelul eerste klas”.

  Trouwens, zeer spijtig te constateren dat (ook) jij in het links/ rechts dogma bent getrapt. Maar dat terzijde.

 27. Nu 13207 x bekeken op Joop .nl, los van enig ander statistiekje. . En nog steeds geen (MSM) Telegraf bericht.

  En sommigen maar blijven beweren, dat Wilders naar ‘het putje der vergetelheid’ verbannen moet worden.

  It’s fascist sentiment, sucker.

  😆

 28. Pingback: BREKOND: Land laat Wilders toe!! | Krapuul

Reacties zijn gesloten.