CDA in de wachtkamer voor Wilders-1

Buma en WildersEn zie: langzaam maar zeker schuift het CDA olv Sybrand Buma op naar rechts. Daar vallen nog stemmen te kapen, en daar wordt de PVV groot met de roep om uitsluiting cq verbanning van moslims, met een dieselbeleid, met plannen om de wereld in vuur en vlam te zetten.

Dat lijkt Buma wel wat, hel en verdoemenis. De tijden van de Bergrede zijn voorgoed voorbij. En groen zijn de boeren, de klassieke achterban. Die houden niet van de vogels in het veld. Geeft maar overlast. Het is Buma’s droom het CDA weer groot te maken en hier ruikt hij zijn kans. Nee, ‘uitsluiting’ is geen woord dat past bij een christelijke partij. Maar daar heeft hij iets op gevonden: de joods-christelijke cultuur moet dominant zijn. Daar kan hij mee aankomen bij zijn achterban en het sluit lekker aan bij de plannetjes from hell van beoogd minister-president Wilders.

Onder het mom ‘dominantie van de joods-christelijke cultuur’ kunnen met groot gemak een aantal anti-moslimmaatregelen worden geschoven: terugdringen islamitisch onderwijs, bouwstop moskees, verbod op bepaalde lezingen, verbod hoofddoekje, you name it. Kortom: uitsluiting van moslims uit het openbare leven, dat is het plan. Het opleggen van een dominante cultuur is het introduceren van een vorm van discriminatie, het is een wolf in schaapskleren, het paard van Troje. Maar dat is juist het mooie. Christelijk lullen, rechts inhalen, meeregeren. In CDA-termen: ‘verantwoordelijkheid dragen’.

Die christelijk-joodse cultuur overigens is een ingesleten leugen. Meent u dat nou? Ja, dat meen ik. Iedereen die beweert dat onze cultuur joods-christelijk is vergeet dat het christendom en de islam aanvullingen zijn op het jodendom en dat die drie samen (de abrahamistische religies) het gezicht van Europa hebben bepaald in de Middeleeuwen. Het is tevens een leugen omdat daarmee wordt voorbijgegaan aan de invloed van de ‘Griekse’ filosofen, een invloed die vooral vanaf de Renaissance van doorslaggevend belang werd voor de ontwikkeling van het vrije denken. Je zou in dit verband net zo goed kunnen spreken van ‘de dominantie van de antieke cultuur’. En zie: het landschap ziet er dan ineens heel anders uit. Niet het geloof maar het vrije denken heeft de laatste eeuwen Europa bepaald. Maar daar hoor je nooit iemand over. Nee, natuurlijk niet. Levensgevaarlijk, dat standpunt. Cultuurrelativisme! Het CDA is tegen cultuurrelativisme. Dat zou namelijk het einde zijn van het CDA als machtsfactor.

Ik zal hier niet pleiten voor het opleggen van de antieke cultuur als dominante onderstroom van onze huidige Europese cultuur. Het claimen van dominantie komt voort uit behoudzucht en is een machtsmiddel om veranderingen tegen te gaan of erger: veranderingen aan te brengen met de bedoeling de tijd terug te draaien. In het geval van het CDA: de christelijk-conservatieven opnieuw groot te maken en aan de macht te brengen. Ze vinden dat ze daar horen. Ze hebben het verdiend. Ze willen. Ze moeten!
Het is als poepen eigenlijk. Regeren is voor het CDA een allesoverheersende dagelijkse drang om haar machtsverlangen te stillen. Wij zijn het slijk der aarde, en gaan via het CDA zo het riool in.

Een ander ‘wondermiddel’ dat het CDA bij monde van Buma wil inbrengen: vaderlandsliefde. Dat is een mooi woord voor ‘van vreemde smetten vrij’. Hetzelfde verhaal. Het is een leugen. Dit zg vaderland is een regiootje binnen Europa, dit zg vaderland is altijd afhankelijk geweest van de goodwill van de Duitsers en dat zal nooit veranderen. Het is een lege term die enkel uit de kast wordt gehaald om de kiezers die naar de PVV zijn overgelopen te paaien. Het is een knieval voor het stemvee. Dat moet worden gegeten, verteerd, en uitgescheten.

Voor God, Koning en Vaderland!
Het CDA is weer helemaal terug in de 19de eeuw.
Het CDA wil een nieuwe 19de eeuw. Het CDA wil dat iedereen zijn plaats kent, dat autoriteit wordt ‘gerespecteerd’, dat Nederland van vreemde smetten vrij blijft, dat de grens wordt bewaakt door mannen in apepakkies.

Voelt het CDA zich niet lekker?
Het CDA zit in de wachtkamer voor Wilders-1.
De dokter kijkt om de hoek van de deur, schudt haar hoofd.
‘Het is een vreemde ziekte,’ zegt zij.
‘Neem maar wat paracetamol… Weet je wat, neem maar een heel buisje.’
De patiënt kijkt haar met grote ogen aan.
‘Dus u kunt mij niet helpen?’
‘Met veel water innemen. Het spijt mij, er is niets meer aan te doen. Mocht u niet meer wakker worden…’
‘Ja, wat dan?’
‘Ach, voor God is iedereen gelijk!’
Ze slaat de deur dicht. Hard.

Bron: Trouw
Het stuk van Sybrand Buma in CDV kan helaas zonder abonnement niet gelezen worden. Het zou fijn zijn als een opstandige CDA-er het even kaapt en een link plaatst op twitter. @IrunScheifes Dan kunnen we het nog eens echt doorzagen. Indien nodig.

6 gedachten over “CDA in de wachtkamer voor Wilders-1”

 1. wat een geklets dat Nederland geen eigen land is; sinds de dagen van Peleg (Genesis 10:25) werd het land verdeeld en dit is nog steeds gaande, net zoals het uitsterven van dieren nog steeds gaande is. Er is wel degelijk zoiets als een nationale identiteit. Wel kun je stellen dat het CDA de joods-christelijke samenleving als een marketings instrument gebruikt omdat ze in feite mammon aanbidt.

 2. Verrek! Met dank. Een eerste scan maakt duidelijk dat het nog erger is dan ik vermoedde. De rechtse clichees vliegen je om de oren. Indien 10 jaar eerder ingezet, zou het CDA vermoedelijk groot zijn gebleven.

 3. Wat is vaderlandsliefde? Is het de liefde voor de geboorteplaats, de plaats van de hoop en herinneringen, de dromen en aspiraties verbonden aan het kind zijn? Is het de plaats waar wij, in kinderlijke naïviteit de voorbijsnellende wolken nastaarden, en waar wij ons afvroegen waarom wij niet ook zo snel konden lopen? De plaats waar wij de miljarden schitterende sterren aanstaarden, bevangen door vrees dat elk een oog zou kunnen zijn dat tot in de diepste diepten van onze ziel doordrong? Is het de plaats waar we plachten te luisteren naar de muziek van de vogels, en verlangden vleugels te hebben en als zij naar verre landen te vliegen? Of de plaats waar wij op schoot zaten bij onze moeder, verrukt door schone vertellingen over grootse daden en overwinningen? Kortweg, is het de liefde voor de plaats, waar iedere klein plekje dierbare en kostbare herinneringen belichaamt aan een gelukkige, vrolijke en speelse jeugd?

  Als dat vaderlandsliefde was zouden weinig Amerikanen vandaag vermaand kunnen worden patriottisch te zijn, want de speelplaats is veranderd in een fabriek of mijn, en het oorverdovend kabaal van machines heeft de muziek van de vogels vervangen. Evenmin kunnen wij de verhalen van grootse daden nog horen, want de verhalen die onze moeders nu vertellen zijn slechts die van droefheid, tranen en smart.
  – See more at: https://krapuul.nl/politiek-blog/xenofobie-2/2544526/de-onveranderlijke-overkant-een-ervaringsverhaal-en-een-anti-heijne/#sthash.DYMA0fL8.dpuf

 4. @2 linkerhanden. In de tijd van Genisis woonde hier niemand en mocht er al iemand hebben gewoond, dan is -i het hogerop gaan zoeken. Moeras was t. Daarna zijn er nog talloze volksverhuizingen geweest. Naties zijn verzinsels.
  @Arnold Dank voor de tekst van Emma Goldman. Ja, stel iets tegenover dat verdomde nationalisme…

 5. Pingback: Democratisch appel tegen het Christen Democratisch Appèl | Krapuul

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.