CDA Brabant in zee met fascisten + aanvulling

Het CDA in Brabant heeft van de leden groen licht gekregen om in zee te gaan met het fascistische Forum voor Democratie (FVD).

Omdat niet iedereen binnen de partij even vrolijk werd van het vooruitzicht dat ‘hun’ partij de lakens ging delen met nazi’s, peilde het CDA Brabant de stemming onder de leden. Om verzekerd te zijn van de gewenste uitkomst werden in de ledenraadpleging 5 stellingen opgenomen die het begrip ‘suggestief’ een nieuwe dimensie verleenden:

1. Meebesturen in Brabant is belangrijk.
2. Het CDA is een middenpartij en sluit op voorhand niemand uit.
3. Het is belangrijk dat het CDA achter de uitgangspunten van het
verkiezingsprogramma blijft staan. RUG RECHT HOUDEN.
4. Samenwerken in een coalitie met de Brabantse Forum voor Democratie is
acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past
binnen onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten van ons
verkiezingsprogramma.
5. De “principes van samenwerking” zoals opgesteld door de voorgenomen coalitie, en
waaraan zij zich zal gaan zouden, zijn van waarde.

Niet echt nieuw, natuurlijk;

Het CDA heeft in Noord-Brabant 5000 leden, waarvan er 816 de moeite namen daadwerkelijk te stemmen. Daarvan stemde 56% (457) vóór een coalitie met FVD. Een kleine minderheid – zo’n 9% – van de leden heeft het CDA dus een coalitie met fascisten binnengeloodst.

Vermoedelijk zijn die leden voor een groot deel afkomstig uit de afdelingen Gemert-Bakel en Deurne. Die afdelingen pleiten in een brief juist vóór samenwerking met FVD. Geen toeval, natuurlijk: juist deze gemeenten kennen veel veehouderijen. FVD ontkent het bestaan van een stikstofprobleem, een standpunt dat in die gemeenten in goede aarde valt:

In hoeverre dit een opmaat is voor samenwerking met FVd na de landelijke verkiezingen volgend jaar, valt moeilijk te beoordelen (los van de uitslag van die verkiezingen). Het openlijke fascisme, racisme en antisemitisme van Baudet en zijn volgelingen vormt voor de rechtervleugel van het CDA duidelijk geen belemmering. Aan de andere kant: de omstandigheden in Brabant zijn uniek en een flink deel van het CDA verzet zich om principiële redenen tegen samenwerking met FVD. Mocht het CDA volgend jaar daadwerkelijk in zee willen gaan met FVD/PVV, dan zit een interne opstand er alleszins in:


Het heeft in elk geval weinig zin álle CDA’ers nu voor ‘racist’ – of erger – uit te maken. In de eerste plaats zijn ze dat niet allemaal en in de tweede plaats zullen we hen volgend jaar misschien nog hard nodig hebben om te voorkomen dat burgerlijk rechts zich met huid en haar overlevert aan extreemrechts.

Aanvulling: de CDA-fractie neemt het advies om in zee te gaan met FVD over

Uitgelichte afbeelding: partijbureau CDA in Den Haag – Door Evert100 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9195574