CDA Amersfoort staat pal voor politiegeweld

Twee doden door politiegeweld binnen twee weken, allebei in Amersfoort. Het zou zomaar waar kunnen zijn. Als eerste de dood van de 30-jarige Bertus de Man, die na een korte achtervolging door de politie werd klemgereden en door een overmacht aan politie werd gearresteerd. Later overleed hij volgens de berichtgeving in het cellencomplex te Houten. Sectie wees uit dat een overdosis cocaïne mogelijk de oorzaak was. De familie concludeerde echter na het stoffelijk overschot gezien te hebben dat er sprake van fors politiegeweld moest zijn geweest. Het Openbaar Ministerie sprak dit vervolgens tegen en stelde dat verwondingen met een reanimatiepoging te maken hadden. Een foto van het gezicht van de overledene laat echter zien dat dit onmogelijk het complete verhaal kan zijn: er zijn duidelijke verwondingen aan het hoofd zichtbaar, bijvoorbeeld op de neus (de familie had al gesteld dat deze gebroken was).

Een contra-expertise door patholoog Van de Goot gaf volgens de website van de advocaat van de familie ook iets anders aan:

“De voorlopige bevindingen die uit deze contra-expertise naar voren zijn gekomen zijn niet zonder meer verenigbaar met de hiervoor genoemde conclusies zoals naar buiten gebracht door het openbaar ministerie. Meer in het bijzonder lijken er aanwijzingen te zijn dat Bertus de Man niet enkel is overleden als gevolg van middelengebruik. Verder is het op basis van de voorlopige bevindingen van de contra-expertise te vroeg om nu al te concluderen dat geweldsinwerking op geen enkele wijze aan het overlijden van Bertus de Man kan hebben bijgedragen.”

Het onderzoek loopt nog.

Kort daarna liet een 68-jarige dakloze man het leven. Hij was gearresteerd wegens openbare dronkenschap. Na zijn arrestatie werd hij op het bureau door een agent geduwd, waardoor hij viel en hoofdletsel opliep. Een week later stierf hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Tegen de betrokken agent loopt nu een onderzoek vanwege dood door schuld. Dat er door hem geduwd is met de dood van de man als gevolg wordt door niemand bestreden. Hetgeen voor de politie in Amersfoort overigens geen beletsel is om hem gewoon verder aan het werk te laten gaan, met het risico van nog meer slachtoffers.

De politie is dus in ieder geval schuldig aan de dood van één persoon en mogelijk van twee personen in zeer korte tijd. Bij het CDA in Amersfoort kiezen ze duidelijk partij: voor de politie wel te verstaan, niet voor burgers die voor een klein vergrijp worden gearresteerd en dat met de dood moeten betalen. Eigen schuld, dikke bult, had je maar niet dronken moeten zijn of moeten gebruiken, is de ronduit walgelijke conclusie van CDA-raadslid Ben van Koningsveld. Verantwoordelijkheid van de politie wordt door hem al bij voorbaat uitgesloten, terwijl die in één geval toch duidelijk aanwezig is. Hij vindt het ook volkomen normaal om vanuit zijn positie als politicus de rechterlijke macht aan te spreken en tweet doodleuk:

cda_tweet1“Please rechters, denk na. Is voornamelijk verantwoordelijkheid van stomdronken of overdosis nemende arrestant.”

Voorbarig natuurlijk, want de rechter is totaal nog niet in beeld in beide zaken, maar vooral ook heel erg ongepast zoals hij zelf zou moeten weten. En ongelooflijk respectloos jegens de slachtoffers en familie en vrienden. Over Bertus de Man tweet hij:

“Hopelijk stopt dit stigmatiserende berichtgeving over politie. Echt kwalijk! Politie gebruikt geen geweld voor de lol! Stampvol cocaïne.”

cda_tweet2Nogmaals, wat een stuitend gebrek aan respect. En wat een vooringenomenheid waar twijfel volop gerechtvaardigd is. Hetgeen het CDA Amersfoort er echter niet van weerhoudt om dit vervolgens weer te retweeten. Dat ze hiermee mogelijk dodelijk politiegeweld legitimeren maakt ze kennelijk geen donder uit. CDA Amersfoort, in één woord: walgelijk.