Californië vecht al terug na slechts één week president Trump

Donald Trump is nog slechts amper een week president, en hij heeft al meer onrust gezaaid dan sommige presidenten voor hem in een hele ambtstermijn deden. Hij heeft wereldwijd miljoenen tegen hem op de been gebracht bij de women’s march en gisteren was het alweer raak, toen op vliegvelden door de gehele VS heen protesten uitbraken tegen het schandalige inreisverbod voor mensen uit islamitische landen, zelfs als die een green card hadden. Gelukkig heeft een rechter al ingegrepen en deze maatregel voorlopig on hold gezet. Iets van de rechterlijke macht is nog niet volledig onder Republikeinse controle, blijkbaar.

Een andere immigrantenkwestie die ook aan het escaleren is door Trumps toedoen, is die van de zogenaamde Sanctuary Cities, steden (maar ook staten) die weigeren ongedocumenteerde immigranten in handen van de federale overheid over te doen. Trumps reactie daarop was te dreigen met het weerhouden van federale fondsen aan dergelijke steden of staten.

Californië heeft besloten dat niet op zich te laten zitten, en dreigt, indien Trump deze maatregel doorvoert, zelf haar federale belastingbetalingen te stoppen. Iets dat netto overigens gunstig uit zou pakken voor Californië, omdat het slechts 75 cent per betaalde dollar terug krijgt.

Overigens heeft men in Californië ook de eerste stappen gezet om in 2018 de inwoners ervan te laten stemmen over een Calexit, een afscheiding van Californië van de Verenigde Staten. Ongeveer éénderde van de inwoners lijkt daar op dit moment voor te zijn, volgens peilingen. Of die stemming plaats zal vinden hangt af van het feit of men genoeg handtekeningen ( 585.407 ) van geregistreerde stemmers ervoor op zal kunnen halen.

Donald Trump wordt zo vooral de president van de Divided States of America, als hij niet oppast.