Butthead Bosma bezocht het Krugerplein in Amsterdam

Niet in het echt, valt te vermoeden. Het is daar namelijk levensgevaarlijk, dat schetst de geachte afgevaardigde in een artikel op een site van wat wel weer een denktank zal heten in de Verenigde Staten. Zolang het kalifaat van de Transvaalbuurt in Amsterdam nog geen verplichting tot het dragen van jodensterren voor joden heeft ingesteld is natuurlijk iedere autochtoon verdacht en zijn of haar leven niet zeker.

Bosma kent de geschiedenis. De Transvaalbuurt (ik ken de buurt als Afrikanerbuurt, de straatnamen verwijzen naar de helden van de Boerenoorlog met wie Nederland zo heeft meegeleefd maar die natuurlijk nooit zijn bijgestaan verder) was een nieuwe jodenbuurt in Amsterdam voor degenen die de doorgaans miserabele woontoestanden in de oude wijk in het centrum konden ontkomen. Deze joden hielden zich vervolgens onledig met linkse hobby’s als partijen (sociaal-democraten, communisten) en vakbonden en dergelijke. Tot de Hitlersocialisten toesloegen. Die maakten de buurt judenrein.

Vervolgens was de gangbare linkse hobby het toelaten van immigranten, vooral van de jodenhatende soort, die vrij spel kregen hun haat uit te leven. Bosma schrijft het niet maar ik wil hem wel bijstaan in zijn scherpe analyse van de linkse hobbyisten: dit gebeurde onder het burgemeesterschap van de heren Samkalden, Polak, Van Thijn en Cohen. Deze volksverraders hebben de jodenjagers van het kalifaat binnengelaten en de vrijheid gegeven opnieuw te streven de buurt judenrein te maken. Het toelaten van al die immigranten wordt ons gepresenteerd door de linkse elite als een culturele verrijking, maar wij weten wel beter.

Immers, Leah Rabinovitch wordt zo’n beetje de buurt uitgeslagen door het immigrantentuig, omdat zij de vlag van Israël op haar balkon heeft hangen. Eerst hangen de buren de vlag van “Palestina” op om haar te treiteren maar dat is hun niet voldoende. Zij wordt persoonlijk aangevallen. O triomf: de vlag hangt er toch weer. Maar ja, zij is haar leven niet zeker in het kalifaat en moet beslist verhuizen. De buurt moet weer judenrein worden.

Vragen die u niet aan de geachte afgevaardigde dient te stellen:
– U noemt Hitler socialist. Hoe noemt u de voorbereiders van de stichting van de staat Israël, met hun kibboetzim, hun tientallen jaren voortgezette door overheid en vakbeweging gedomineerde economie?
– Vindt u het gepast – bijvoorbeeld – het genoemde rijtje burgemeesters van Amsterdam als feitelijke partijgenoten of geestverwanten van Adolf Hitler te presenteren?
– U spreekt zich nogal duidelijk uit tegen immigratie. Niettemin neemt u het op voor Leah Rabinovitch, die, zoals u schrijft, uit Mexico geïmmigreerd is. Is er toch verschil tussen immigrant en immigrant in uw hooggeschoolde antisocialistische ogen?

De vragen die nooit gesteld worden.
Nee, beste lezer(es), ik ga niet linken naar het denktankstuk dat vermoedelijk weer voor wat pegulanten voor de club moet zorgen. Het is in het Amerikaans-Engels, dan vindt u het verder wel.

1 gedachte over “Butthead Bosma bezocht het Krugerplein in Amsterdam”

  1. Zou Botthead weten om de positie van de joden in het zijn geliefde Zuidafrikaanse apartheidssysteem?

Reacties zijn gesloten.