Burgerlijke ongehoorzaamheid gepredikt door – Jorritsma…

Als je als academicus een mislukking bent kun je altijd nog minister van binnenlandse zaken worden in Nederland. (Hij vond zichzelf wetenschappelijk van grootse klasse, maar dat moest hij dan kwijt in zijn column inde Volkskrant, dat was het hem nou juist – en was hij nou echt een goede columnist? niet dat ik weet).
Het zal de eerste niet zijn waarschijnlijk, maar Plasterk is wel een van de ergste.

Dezer dagen chanteert hij gemeenten om zo snel mogelijk tot “opschaling” over te gaan door “congruente samenwerkingsverbanden in decentralisaties” te vormen. Decentralisaties die aan “financiële prikkels” gekoppeld worden. Een normaal mens noemt dit chantage. Plasterk vindt het behoorlijk bestuur. En het mag vooral geen zooitje worden.

Zijn bijna-partijgenote Jorritsma – laten we wel wezen, waarom fuseren de PvdA en de VVD niet gewoon ook even? het zal de kwaliteit van te leveren corporaal volkje in de regering ten goede komen vanuit corporaal oogpunt – weigert als voorzitster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten medewerking.

1 gedachte over “Burgerlijke ongehoorzaamheid gepredikt door – Jorritsma…”

  1. De VNG, bij monde van haar voorzitter is mordicus tegen; de G32, een aanzienlijk deel van de achterban van dezelfde VNG, is voor. De G4, uiteraard ook lid, heeft al jaren geen boodschap aan de VNG en dopt zijn eigen boontjes rechtstreeks met “Den Haag”. Uit dit artikel blijkt weer eens overduidelijk dat de VNG amper te betitelen is als vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten.

    (gekopieerd / gepikt uit reactie onder gelinkt artikel)
    als duiding voor de burgerlijke ongehoorzaamheid van ooit minister van Economische Zaken Jorritsma

Reacties zijn gesloten.