Burgercomité zet ‘strijd tegen asielzoekers’ Orangerie Eindhoven voort

Er was eerder brand gesticht bij de Orangerie te Eindhoven, een voormalige, tijdelijke behuizing voor een verzorgingstehuis, zeer waarschijnlijk vanwege de toekomstige bestemming ervan, een asielzoekerscentrum.

De Facebookpagina ‘Geen Asielzoekers in de Orangerie in Eindhoven’ distantieerde zich daar weliswaar onmiddellijk van, alsmede van de de zeer kwalijke reacties die erop volgden die de brand toejuichten, maar gisteren viel ons dan wel de tweet van Anita Hendriks/Cremers (PVV) op die het over een ‘Strijd tegen Asielzoekers’ heeft en verwijst naar de betreffende Facebookpagina met de tekst ‘onze site’.


Het is dan ook niet verbazingwekkend dat het hier een medewerker van de PVV betreft, een partij waarvan dergelijk agressief en vijandig taalgebruik tegen alles wat niet in hun bekrompen wereldbeeld past inmiddels genoeglijk bekend mag zijn. Mensen vluchten hier in doodsnood naartoe, en mensen als Anita Cremers van de PVV nemen vervolgens de strijd tegen hen op. Zo kennen we onze vechters voor Nederlandse Normen en Waarden inderdaad.

De kopfoto van de Facebookpagina toont de Orangerie met daarvoor een spandoek met de tekst “Hier is geen plek voor 700 asielzoekers, in de Parklaan misschien wel?” Dit spandoek staat voor een groot, leeg gebouw, dus de onzinnigheid van de bewering dat er geen plek zou zijn lijkt me evident (de Parklaan ligt overigens in een van de duurste buurten van Eindhoven; daar scoort men wellicht een puntje, alhoewel ik niet weet of daar ook grote gebouwen leeg staan, maar daar wou ik hier verder niet op ingaan).

Anita Cremers zegt op twitter weliswaar dat het haar om dat aantal van 700 gaat, dat dat teveel zou zijn, omdat er voorheen minder bewoners zouden hebben gewoond. Dat aantal van 700 is inderdaad het maximum aantal bewoners dat geraamd is, maar ten eerste gaat het verpleegtehuis verbouwd worden voor dit doel, en ten tweede stel ik mij voor dat een verpleegtehuis meer facilitaire ruimten nodig heeft dan een AZC voor de verzorging van de gasten.

Maar afgezien daarvan: zou er dan geen massaal protest zijn geweest als het slechts 300 asielzoekers zou betreffen? Hoeveel asielzoekers mogen er dan wel gehuisvest worden in de Orangerie? Ik vermoed dat dit getal tamelijk dicht bij nul komt te liggen als het aan dat burgercomité ligt. Ik hoorde in dat verband de fractievoorzitter van de lokale LPF in het radio-interview kort na de brand zeer welwillend zeggen dat deze asielzoekers beslist geholpen moesten worden, maar dan wel in hun eigen regio. Ja, zodat het geen geld kost en hij geen rare negers in zijn wijk tegen hoeft te komen, nietwaar? Nul asielzoekers dus, als het bijvoorbeeld aan de LPF Eindhoven ligt, die dan ook haar bankrekening opengesteld heeft voor financiële steun voor de te volgen juridische procedures.

Inmiddels gaat er in elk geval officieel bezwaar worden aangetekend door het Burgercomité.

3 gedachten over “Burgercomité zet ‘strijd tegen asielzoekers’ Orangerie Eindhoven voort”

  1. Pingback: AZC in Orangerie Eindhoven gaat door | Krapuul

  2. Pingback: Xenofoben gaan samenwerken | Krapuul

  3. Pingback: Nederland, neem een voorbeeld aan Duitsland | Krapuul

Reacties zijn gesloten.