Buma’s ceel

Sybrand van Haersma Buma heeft een lijstje geproduceerd waarmee hij zaken uit Brussel wil terugkrijgen, een ceel* dus. Prima. Niet de opsomming zelf, die is niet zo sterk, maar de productie van een lijst is op zich toe te juichen. Het helpt een ieder opnieuw na te denken over de concrete invulling van de bevoegdheden van Brussel, in plaats van het gebruik van te vage termen als federatie, confederatie, constructie sui generis of subsidiariteit.

Of de kritieken zijn wat Buma ervan verwachtte, betwijfel ik. Hij zal waarschijnlijk aan wat meer instemming hebben gedacht. Door sommigen, onder andere door Geert Wilders en Xavier Baudet, wordt hij zelfs het eurosceptische kamp ingetrokken. De laatste ezel produceerde een pracht van een stropop: Buma, de schijn-euroscepticus. Hij maakt van Buma eerst een euroscepticus, waarna hij het euroscepticisme van de politicus fijn afbrandt. Tja, als je het van drogredeneringen moet hebben, dan stuur ik Mihai Martoiu Ticu er wel op af.

Wat voor zinnigs valt er wel te melden over Buma’s ceel? Ik sluit met een paar punten aan bij een bespreking van Klokwerk op Sargasso. Hij merkt allereerst op dat veel milieurichtlijnen worden genoemd. Dat is voer voor specialisten, wat ik op dat gebied niet ben. Op Buma’s ceel staat de nitraatrichtlijn als eerste. Die betreft de hoeveelheid nitraat die mag voorkomen in oppervlaktewater. Hoewel ik er beperkte kennis over heb, wil ik me ook niet helemaal verschuilen achter ignorantie. Ik kan me voorstellen dat Buma hier een punt heeft. Europa heeft een enorme diversiteit aan klimaten, grondsoorten, bevolkingsdichtheden, waterstromen, et cetera. Heeft de nitraatrichtlijn in Lapland evenveel waarde als in Île-de-France, met een bevolking van vele miljoenen?

Voorts noemt de ceel de pensioenrichtlijn. Een van de zaken die zeker regelingen op Europees niveau vergt, is het pensioen. Niet alleen wat de pensioenrichtlijn bepaalt, namelijk de reserves aan pensioengelden, is hierbij van belang, maar pensioenen op zich maken deel uit van arbeidsvoorwaarden. Wil je uiteindelijk een Europese arbeidsmarkt creëren – één van de hoofddoelstellingen van de EU: vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen (werk) – dan zullen de pensioenregels, als belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden, geharmoniseerd moeten worden.

Dat persvrijheid als eerste onder druk komt te staan bij een neoliberaal regime is regel. Hongarije is hierbij momenteel het meest schrijnende voorbeeld. We mogen ons gelukkig prijzen dat er op zijn minst nog een Europese richtlijn bestaat aangaande persvrijheid om al te drieste beperkingen de kop in te drukken.

Uit de voorbeelden vallen een paar conclusies te trekken. Voor zover Buma punten scoort, betreffen die specialistische onderwerpen. Die raken niet de kern dat belangrijke zaken uit Brussel terug te halen zijn. Bij de meeste voorbeelden van de ceel bestaat er sterke argumentatie om die onderwerpen juist Europabreed te bepalen. In dit verband is het jammer dat er recent pro een referendumwet is gestemd. Als de vraag in een referendum gaat over terughalen van zaken uit Brussel, dan zal vermoedelijk een groot deel van de bevolking daar voor stemmen. Maar als de concrete vraag komt: wat dan wel? Dan blijkt dat het terughalen vooral zorgen voor ellende betekent.

Maar nog belangrijker is de eenzijdigheid van de ceel. Op een uitgebalanceerd lijstje zouden issues staan die juist naar Brussel toe moeten. Die ontbreken. Slechts in de bijgevoegde tekst noemt Buma tussen neus en lippen door een paar onderwerpen:

Europa moet één blok zijn op het gebied van economie en financiën. Alleen zo kunnen we de concurrentie in de wereldeconomie aan. Daar zit ook de kracht van Europa en dat moeten we blijven versterken.

Alleen maken die summier genoemde zaken wel een essentieel deel uit van de politieke besluitvorming.

Buma is een zak, dat bewijst hij opnieuw met zijn ceel. Maar dat is geen nieuws natuurlijk. Waar we wel van kunnen profiteren, is van de discussie over Europa die hij heeft versterkt in Nederland. Links zou een echte lijst met pro’s en contra’s kunnen produceren en niet een eenzijdige ceel. Maar laten we daarbij niet de nog zakkenwasseriger PvdA als voorbeeld nemen. Die vindt zelfs de ceel te expliciet, bij monde van Michiel Servaes.

Sommige partijen zullen pleiten, waaronder mijn eigen partij, voor een doorwrochte middenweg. We blijven daarbij kritisch op wat in Brussel geregeld moet worden en eisen een sobere en toekomstgerichte EU-begroting.

 
* bewijsstuk op basis waarvan opgeslagen zaken moeten worden uitgeleverd.

9 gedachten over “Buma’s ceel”

 1. Prachtige lijst.
  Succes ermee .
  Juist het financieel economische wekt mijn weerstand op.
  We zitten middenin een valuta oorlg Japan , Amerika verlagen de waarde van hun munt met bijdrukken.
  En wat zegt de ECB : we mogen niet ingrijpen in de wisselkoersen volgens de statuten.
  Ondertussen worden bedrijven uit Europa hun concurentievermogen kwijt en mensen worden werkeloos.
  Nog iets om over na te denken.
  De Duitse autoindustrie kan een marktwaarde aan van 1,80 tov de Dollar.
  De Franse en Italiaanse autoindustie 1,20.
  Hoe wil je nu deze verschillen wegwerken, die alleen maar groter worden ?

 2. Aanvulling op 1
  Bij de G20 hebben Olli Rehn en Draghi gesmeekt om er een einde aan te maken.
  En Japan zegt : eerst onze economische groei verwezenlijken.
  Ook ik wil een federaal Europa.
  Maar dan eerst opnieuw beginnen
  Een Europa voor burgers is mijn ideaal.
  Daarom begin ik met een fundament van een sociale unie.
  De rest kun je verder uitwerken.
  Pas als de federale unie verwezenlijkt is, pas dan kun je een munt invoeren.
  We kunnen wel verder gaan met een federale unie nu nastreven, maar die komt er voorlopig niet door politieke onwil.
  Ondertussen verliezen duizenden en duizenden gezinnen hun werk en inkomen.
  Ze in grote armoede achterlatend.
  Je kunt het vergelijken met Ruttes banen.
  400.000 erbij in 2040.
  Maar we hebben NU die banen nodig.
  De Euro met al zijn tekortkomingen is nu in een schuldencrisis een hele grote hindernis geworden.
  Stoppen ermee , en opnieuw beginnen .
  Ik verdiep mij al bijna 30 jaar in financieel economische vraagstukken ( is mijn hobby ).
  Waarom een ideaal nu nastreven, terwijl het vele mensen nu in armoede stort.

 3. goed artikel!
  Xavier Baudet laat terecht weinig over van Buma’s schijn-euroscepticus. Het is ook wat wanneer een politiek leider van een partij die jaren heeft staan juichen bij soevereiniteit overdracht aan de EU
  opeens weer terug wil naar de jaren vijftig maar economisch alles uit handen wil geven. Het is al vanen voordat er wind is.
  Michiel Servaes is een diplomaat die de Nederlandse politiek vanaf sept 2012 (tijdelijk) interessant vindt als opstapje naar weer een diplomatenfunctie. Zie onderstaand deel uit zijn biografie
  ” Tijdens de campagne genoot ik enorm van het debatteren, iets wat je als diplomaat, opererend achter de schermen, minder kunt doen. Ik zie uit naar de samenwerking in de fractie én met andere fracties in de Kamer. Je moet het debat scherp voeren, maar uiteindelijk moet je meerderheden vinden en met elkaar resulaten boeken. ”

  zie ook: https://krapuul.nl/overig/nieuws/99685/kamerduiven-ring-poot/

 4. Wil men dit Europa met munt nog redden zullen enkele grote aanpassingen noodzakelijk zijn.
  Een Euro voor internationaal verkeer.
  En iedere lidstaat een eigen munt verbonden met de Euro.
  Bv, 1 Duitse mark is gelijk aan 1 Euro.
  1 Nederlandse gulden is 0,8 Euro.
  1 Franse franc is 0,6 Euro.
  Deze munten lopen parallel aan de Euro.
  Zo breng je de concurentiekracht in evenwicht.
  Brengt ook meer flexibiliteit.
  En dan zul je de ECB nog een groter mandaat moeten geven.
  Zoals reageren op wisselkoersen.
  Maar ik zal nu wel weggehoond worden.

 5. @Theo,

  De EU afbreken en weer opnieuw opbouwen is weinig realistisch. Je gooit zestig jaar werk niet zomaar weg. Of je verwerpt de EU, of je denkt na over verbeteringen voor de huidige vorm van de EU.

  Opnieuw nationale munten invoeren is wat Wilders wil. Daar komt je idee op neer. Ik zou je liever niet weghonen, maar je vraagt er wel om. De euro is niet ingevoerd voor het buitenland (buiten de EU), maar voor het gemak en eenvoud in de grote Europese markt.

  @3 Amstel,

  Met een stropop bedoel ik het type drogreden waarbij men niet het werkelijke standpunt van de tegenstander weerlegt maar een karikatuur ervan (wikipedia). Buma is geen euroscepticus en is dat nooit geweest. Slechts Baudet maakt dat ervan. En dat verzonnen maaksel valt Baudet vervolgens aan.

 6. @5 je hebt uiteraard gelijk dat Buma geen euroscepticus is

  http://www.cda.nl/actueel/toon/buma-wie-minder-europa-wil-is-niet-per-se-tegen-europa/

  Zijn lijstje en de timing golft lekker mee op de anti-Europese stemming die er schijnt te zijn in Nederland en de rest van Europa.

  Buma is niet geheel dom, dus hij probeert een graantje mee te pikken van dat sentiment maar wat hij vurig hoopte lukt (nog) niet: een discussie binnen de groep van eu-lovers. Na een week zit hij met het imago van schijn-eurocriticus en een lijstje wat hij van de computer kan delaten.

 7. @5 Sjaak Scheele.
  Een klein misverstand wegwerken.
  De Euro wordt ook gebruikt binnen de Eurozone.
  Zo krijg je de noodzakelijke flexibiliteit.
  Als je dit niet wil.
  Is er mijns inziens nog maar 1 optie ,namelijk afschaffen.
  60 jaar is er aan gewerkt.
  Pas een jaar of 10 is die munt er.
  En die zorgt nu voor grote problemen.

Reacties zijn gesloten.