Brussel nog een dag stilgelegd

De hoofdstad van het eigen gewest, van België en niet te vergeten EU en NAVO wordt nog zeker een dag stilgelegd en afgesloten. “Dreigingsniveau 4”. In de zwaarste tijden van zogeheten terreur, zo’n veertig jaar geleden, is zoiets niet voorgekomen in een zich democratisch noemend land in Europa. Het is moeilijk voorstelbaar dat achter dit alles niet een extra bedoeling zit. Een opiniërend commentaar in De Morgen:

Dit had anders gekund, maar als democraat moet je erop vertrouwen dat de regering, op basis van specifieke en geheime informatie, redenen heeft om tot dit besluit te komen.

De commentator moge democraat zijn, geldt dit wel voor het zittende regime?

Het is onmogelijk om vandaag te oordelen over de keuzes van de regering. Maar in een parlementaire democratie komt altijd de dag dat dat oordeel wel kan, mag en moet worden gevormd. De regering is parlement en bevolking een heldere en volledige uitleg verschuldigd over haar uitzonderlijke keuzes, van zodra dat mogelijk is. Brusselaars hebben het recht om te weten waarom ze zo bang moesten zijn.

Bron.

Bij onze makkers van De Wereld Morgen is het tamelijk stil over dit alles. Toch, een andere opinie:

We weten namelijk niet met 100% zekerheid of de overheid het niveau naar 4 heeft verhoogd omdat er effectief een ernstige nabije dreiging is, of omdat men van heel die terreur-affaire gebruik wil maken om uitzonderlijke maatregelen even uit te testen om te zien hoe de bevolking, het middenveld en de oppositie daarop reageert. Een Belgische versie van de shockdoctrine van Naomi Klein. In andere landen werden rampen/aanslagen immers gebruikt om democratische rechten van de bevolking aan banden te leggen. Denken we maar aan de Katarinastorm in New Orleans, de aanslagen van 11/9 of de metroaanslagen in Londen. Het zou naïef zijn om onze huidige leiders niet tot zoiets in staat te achten.

Wat misschien leuk of prettig zou zijn voor scholieren met name, een paar daagjes vrij, wordt wel meteen een oefening in schrik: moeten er in scholen niet veilige ruimtes ingericht worden, waar men zich in geval van terreurnood kan verschansen?
We hopen maar dat er alsnog rekenschap en verantwoording worden afgelegd binnenkort.