Brussel dreigt een negatief oordeel te vellen over het Nederlandse mestbeleid

Goed nieuws uit Brussel. Volgens de Telegrof dreigt er ‘een nieuwe ramp’ voor de Nederlandse boeren (wat per definitie natuurlijk een zegen zou zijn voor de rest van het land). De EU zou van plan zijn nog deze week een negatief oordeel te vellen over het Nederlandse mestbeleid. 

Ingewijden hebben de Telegrof verteld dat Nederland dreigt de zogeheten mestderogatie te verliezen. Dat zou betekenen dat er minder mest uitgereden mag worden.

Dankzij de mestderogatie mogen boeren onder voorwaarden meer stikstof uit dierlijke mest op hun grond aanbrengen dan de Europese Nitraatrichtlijn toestaat. Mocht Nederland die derogatie kwijtraken, dan zullen veeboeren de mest ófwel moeten laten afvoeren, ófwel de mestopslag vergroten (niet noodzakelijk de veestapel verkleinen, zoals de Telegrof paniekerig beweert).

Bij de Telegrof is men natuurlijk niet in de eerste leugen gestikt, maar dit klinkt niet onwaarschijnlijk: waarschijnlijk is men in Brussel het eeuwige Nederlandse gesjoemel spuugzat.

Helemaal onverwacht komt het oordeel van de EU dan ook niet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) waarschuwde al in januari 2022 dat een negatief besluit waarschijnlijk was, omdat de Europese Commissie er ‘niet van overtuigd is dat Nederland met het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn alle doelen ten aanzien van waterkwaliteit tijdig zal halen’. Met andere woorden: er wordt in Nederland weer flink aan struisvogelpolitiek gedaan en Brussel gaat daar nu eindelijk paal en perk aan stellen.

De RVO adviseerde de veeboeren alvast rekening te houden met een negatief oordeel, maar de vaderlandse landbouwsector staat niet bekend om haar vooruitziend vermogen. Of veel boeren dat advies hebben opgevolgd is dan ook maar zeer de vraag. Hoe dan ook zou een negatief advies hier op het platteland in voorjaar en zomer een hoop stankoverlast schelen.

Uitgelichte afbeelding: Door -Credit to Gopal Aggarwal with link http://gopal1035.blogspot.com (thanks!), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3771137