Britse Joden gebruiken Holocaust overlevende om Labourleider Corbyn zwart te maken

Laat ik vandaag eens beginnen met een citaat:
”Je moet wel een uitermate fijn ontwikkeld gevoel voor dialectiek bezitten om te kunnen bevatten dat de joodse staat, die is gesticht met het doel het anti-semitisme onschadelijk te maken, nu een van de belangrijkste oorzaken dreigt te worden van een nieuw verschijnsel, met name het anti-israëlisme. Het lijkt enigermate op het oude anti-semitisme, maar het is er geenszins mee identiek. Dat nieuwe gewas kan hier en daar nog wel voeding trekken uit oude wortels, maar de huidige politiek van de staat Israël voorziet erin dat het ook volslagen uit eigen kracht kan groeien. Dat het een schijn van gelijkenis vertoont met het ouderwetse anti-semitisme ligt vooral aan het feit dat zoveel joden naar buiten toe kritiekloos de Israëlische politiek onderschrijven – ook in gevallen waarin die de spot drijft met criteria van humaniteit en internationaal recht.

”Wie schreef dit? De in 2014 overleden vredesactivist Hajo Meyer. Het citaat is uit een essay over antisemitisme dat hij schreef voor een boekje bestaande uit bijdragen van een aantal leden van ‘Een Ander Joods Geluid’. Het citaat is ineens weer heel actueel. Meyer duikt namelijk ineens op in de alsmaar doorzeurende soap in Groot-Brittannië dat de Labour Party een ”antisemitisme probleem” zou hebben en dat partijleider Jeremy Corbyn er niet mee afrekent en misschien zelf ook wel antisemiet zou kunnen zijn. De jongste aflevering van deze soap is dat Corbyn excuses heeft gemaakt, nadat leden van het Joodse establishment, onder wie het parlementslid van Labour, John Mann, hem voor de voeten hadden gegooid dat hij in 2010 een bijeenkomst had bijgewoond in het parlement, The House of Commons, ter herdenking van de Holocaust, waar was gesproken door …. Hajo Meyer.

Meyer had daar een vergelijking gemaakt tussen het optreden van de Israeli’s net een jaar eerder in de Israelische campagne in Gaza van 2008-2009 en het optreden van de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. De prominente Britse Joden hebben dit aangevoerd als een zoveelste bewijs dat de boel in Labour absoluut niet deugt. Immers het maken van vergelijkingen tussen Israel en nazi-Duitsland zijn volgens de voorbeelden die de definitie van antisemitisme van de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) noemt een duidelijk voorbeeld van antisemitisch gedrag. De leiding van Labour heeft onlangs, in het kader van de hele discussie over antisemitisme, deze richtlijn van IHRA overgenomen. Maar een aantal van de voorbeelden die de IHRA bij de definitie noemde heeft zij geschrapt, omdat die meer op het terrein van kritiek op Israel (anti-israelisme) liggen dan dat ze antisemitisch zouden zijn. De leiding van de Britse Joden was en is daar heel erg boos over. Blijkbaar speelt de nu oplaaiende woede over het optreden van Meyer in 2010 daar een rol in.

Ik weet niet wat Meyer in 2010 precies heeft gezegd. Maar wel wat het ongeveer geweest moet zijn. Meyer, die als puber 10 maanden in Auschwitz gevangen zat, zei ooit in een interview met Adri Nieuwhof voor Electronic Intifada: ”Ik heb zoveel gemeen met de Palestijnse jeugd. Mijn eigen lot is zo vergelijkbaar met wat jonge Palestijnen in Palestina ervaren. Ze hebben geen vrije toegang tot onderwijs. Het verhinderen van toegang tot onderwijs is moord in slow motion. Ik ben daar heel serieus over: het is misdadig. Ik ben een vluchteling geweest, zij zijn vluchtelingen. Ik heb in allerlei kampen gezeten die mijn bewegingsvrijheid belemmerden, net zoals de Palestijnen.” De toen al hoog bejaarde Meyer identifieerde zich, met andere woorden, moeiteloos met het lot van de Palestijnen dat hijzelf ook aan den lijve had ervaren. En dat plaatste in zijn visie het gedrag van  de Israeli’s ongeveer op één lijn met dat van de nazi’s van destijds. Meyer, die een heel emotionele man was, nam wat dat betreft geen blad voor de mond.

De ironie wil nu dat het Britse Joodse establishment zich, in zijn heksenjacht op Corbyn en verder op alles wat lelijk is in diens linkse entourage, bedient van het joodse Holocaust slachtoffer Meyer om hem zwart te maken en opnieuw op zijn antisemitische gezindheid te kunnen wijzen. Corbyn heeft excuses gemaakt en volgens  de BBC gezegd dat hij:”In the past, in pursuit of justice for the Palestinian people and peace in Israel/Palestine, [I have] on occasion appeared on platforms with people whose views I completely reject. I apologise for the concerns and anxiety that this has caused.”

Ik vrees dat hij met dit soort excuses bezig is de zaak er niet beter op te maken. Meyer was een man die door zijn woordkeus veel mensen (vooral Joden) tegen zich in het harnas joeg, maar die, daar was iedereen die hem heeft gekend volledig van overtuigd, volstrekt integer was. In plaats van hem alsnog, vier jaar na zijn dood, af te vallen, had Corbyn er beter aan gedaan de joodse leiders te wijzen op het ongepaste van hun gedrag om nota bene nou net dit Holocaust slachtoffer te misbruiken om hem, Corbyn, antisemitisch optreden te blijven verwijten. Deze reactie is slap en karakterloos. En het lokt waarschijnlijk alleen maar nog meer chicanes en verwijten uit. De hele affaire draait voornamelijk over de vraag of kritiek op Israel antisemitisme is, of, om in de termen van Meyer,of anti-israelisme op één lijn kan worden gesteld met antisemitisme. Zolang Corbyn daarin niet onomwonden positie kiest zal dit gezeur waarschijnlijk- blijven doorwoekeren.

– Eerder verschenen bij Abu Pessoptimist