Britse aristocraten collaboreerden met Hitler

Windsor1
De hertog en hertogin van Windsor vallen in katzwijm voor Hitler

De Hertog van Windsor heeft er in 1940  via een tussenpersoon bij de nazi’s op aangedrongen Engeland te bombarderen.  Dat onthulde The Conversation gisteren. De hertog was ervan overtuigd dat de Tweede Wereldoorlog te wijten was aan “de Joden, de Roden en het Ministerie van Buitenlandse Zaken“.  Het Engelse volk was volgens de hertog helemaal geen voorstander van oorlog met nazi-Duitsland. Een paar goed geplaatste bommen zou de Engelsen wel weer bij hun verstand brengen, zo verklaarde de hertog tegen de Spaanse diplomaat Don Javier Bermejillo. Bermejillo briefde het braaf door aan Franco,  die op zijn beurt Hitler op de hoogte stelde van deze aristocratische wens.  Opmerkelijk genoeg begonnen de nazi’s op 10 juli 1940 met de bombardementen op Engeland, ruim 14 dagen nadat de hertog zijn wensen kenbaar had gemaakt aan Bermejillo.

Windsor 2
Edward VIII en Wallis Simpson op vakantie in Joegoslavië

Het was al langer bekend dat de Hertog van Windsor nogal wat sympathie koesterde voor de nazi’s, maar dat hij heeft opgeroepen Engeland te bombarderen is nieuw en tamelijk schokkend. Wat het extra brisant maakt is dat de Hertog van Windsor niet “zomaar” een aristocraat was. Van 20 januari tot 11 december 1936 was hij onder de naam Edward VIII koning van Engeland. Na zijn kroning werd al snel duidelijk dat George weinig ophad met de parlementaire democratie en de procedures die daarbij horen, iets wat hem er bij politici niet populairder op maakte. Toen hij aangaf te willen trouwen met de gescheiden Amerikaanse Wallis Simpson (we hebben het hier over de jaren ’30 van de vorige eeuw, mensen) en hij niet bereid bleek af te zien van dit voornemen, zag  hij zich gedwongen afstand te doen van de troon.

De Hertog van Windsor was bepaald niet de enige Britse aristocraat die sympathie koesterde voor het nazi-regime. Eerder dit jaar onthulde de Mail on Sunday een aantal sappige details over de verhouding tussen de nazi’s en de Britse aristocratie.  Zo was de Hertog van Wellington lid van een club die zich had voorgenomen“de Conservatieve Partij te zuiveren van Joodse elementen”.  Ook een kleurrijke figuur als de Graaf van Erroll zag er geen been in met de nazi’s te collaboreren. Deze playboy raakte gefascineerd door Hitler en nam zich voor in Oost-Afrika een fascistisch rijk te creëren.  Voordat hij dit plan tot uitvoer kon brengen werd hij echter vermoord, mogelijk door de Britse geheime dienst.

De sympathie in aristocratische kringen – inclusief het Nederlands Koningshuis  – voor het nazi-regime was het resultaat van diverse factoren: anti-communisme, de voorkeur voor een autoritair regime boven een democratische samenleving en bovenal een virulent anti-semitisme dat in die kringen wijd verbreid was.