Brekend: racistisch rechts gaat de Efteling boycotten

Het nieuws dat pretpark De Efteling poppen gaat ontdoen van racistische stereotypen als kroeshaar en neusringen is onder racistisch rechts PVV-stemmers slecht gevallen. Wat voor een normaal mens niet meer is dan een – overigens veel te late – aanpassing aan moderne waarden is voor het chronisch verongelijkte domrechtse volksdeel niets minder dan de aankondiging van Het Einde Der Tijden.

Op Twitter is – zoals altijd – de verontwaardiging groot:


Uiteraard wordt er opgeroepen de Efteling te boycotten:


In het verleden leverden dergelijke oproepen nooit enig resultaat op, dus vermoedelijk haalt men bij het pretpark daar de schouders over op.