Brand in Qom!

De mogelijke teloorgang van het medium twitter is illustratief voor wat nu eenmaal kapitalisme is. Het medium heeft een sociale functie maar het moet voldoen aan de eis: accumuleer! accumuleer! Niks sociale functie – belangrijke bron van nieuws, maakt niet uit. Particulier eigendom is particulier eigendom. Wat maken mij die Perzen uit, zal de nieuwe eigenaar zeggen. De berichten binnen en uit Iran vallen weg, en wat dan nog?

Het is waar: in 1978/79 was er ook geen twitter. De Commune kende geen radio. In 1848 las bijna niemand een krant. Moeten we het wegvallen dan maar met een schouderophalen belonen? Maar genoeg!

Een theologisch seminarie in de heilige stad Qom is in brand gestoken. Zoiets is ook gebeurd in andere steden, onder andere Mashad. Ook kantoren van de zogenaamde zedigheidspolitie gaan in de fik en inmiddels is een hoge officier van de al even zogenaamd Revolutionaire Garde neergestoken.

Kolonel Nader Beyrami, de commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde-inlichtingendienst in de stad Sahneh in W-#Iran, is door relschoppers doodgestoken, volgens de aan de RG gelieerde media Tasnim.

De kroon op het brandstichtingswerk is het geboortehuis van de stichter van de huidige republiek, Kohmeini, in Khomein. Het was een aan hem gewijd museum.

– Ook de “gevestigde media” zijn afhankelijk van twitterberichten, inclusief de hier aan twit ontleende brand in Qom