Borgstelling Trump Organization niet acceptabel voor aanklager

Donald Trump leek ontkomen te zijn aan de beslaglegging op zijn bezittingen in de fraudezaak van de staat New York tegen de Trump Organization, toen het Appelate Court te New York, verrassenderwijs en zonder uitleg, de te betalen borgstelling verlaagde van bijna een half miljard naar “slechts” 175 miljoen dollar en hem nog tien dagen extra gaf daaraan te voldoen. Al vrij snel kwam de Trump Organization op de proppen met een bedrijf, Knight Specialty Insurance Company geheten, dat borg zou kunnn staan voor die 175 miljoen.

Maar zoals ik al eerder schreef had Attorney General van New York Letitia James iets van “Not so fast, Donnie…”, en wilde het bedrijf dat de borgstelling zou garanderen eerst eens even aan een nader onderzoek onderwerpen.

Welnu, dat heeft ze gedaan en haar conclusies klinken niet gunstig voor Trump. Ten eerste voldoet KSIC niet aan de liquiditeitseisen. Ze hebben zelf maar 138 miljoen vrij te besteden, wat om te beginnen al te weinig is, maar omdat het geen in New York geregistreerd bedrijf is mogen ze zelfs maar 10% van hun vermogen gebruiken voor een dergelijke garantstelling, wat natuurlijk bij lange na niet genoeg is. Bovendien heeft het bedrijf nooit eerder dergelijke garantstellingen gedaan, niet in hun eigen staat en al helemaal niet in New York. Daarbij zijn ze zelf ook al niet van onbesproken gedrag:

The attorney general’s filing stated that Trump and the company failed to demonstrate the collateral of the bond beyond $175 million in cash in a Charles Schwab brokerage account. In the motion, James also raised concerns that KSIC uses affiliates in the Cayman Islands to reduce the liabilities shown on their books and allegedly violates federal laws. (ABC News) 

Letitia James vraagt de rechtbank daarom deze borgstelling ongeldig te verklaren, maar wil Trump wéér een week geven alsnog die borgstelling te regelen. Wáárom krijgt die man steeds maar weer laatste kansen? Hij probeerde nu nota bene een soort van fraude te plegen IN een fraudezaak! Wat mij betreft ging er direct een enorm hangslot op de ingang van Trump Tower.

Maandag vindt er een hoorzitting plaats over deze kwestie.

(Foto Trump Tower: Kidfly182, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)