Bolton er volgens Trump uit geflikkerd voordat hij ontslag kon nemen

Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton heeft per tweet laten weten dat hij zijn ontslag maandagavond aan Trump aangeboden heeft:


Terwijl Trump diezelfde avond nog liet weten dat Boltons diensten niet meer nodig waren.

Kortom, weer eens een treffend voorbeeld van de finesse en discretie waarmee de HR-afdeling van het huidige Witte Huis te werk gaat. Het is weer zo’n geval zijn van Trump die iemand ontslaat voordat die persoon ontslag kan nemen.

Hoe dan ook, we hoeven bepaald niet rouwig te zijn om het vertrek van deze oorlogszuchtige snormaniak, die internationaal gezien wellicht zelfs gevaarlijkere ideeën heeft dan Trump zelf (voor zover die om te beginnen ideeën heeft waar hij langer dan vijf seconden over nagedacht heeft).

Trump is gek, maar Bolton is een van die levensgevaarlijke types uit het George W. Bush tijdperk: uiterst agressief wat betreft Amerikaanse belangen, en zeker van de militaire botte bijl, maar beslist ook intelligent en niet te onderschatten. Vanwege dat laatste aspect zal hij Trump waarschijnlijk niet meer getrokken hebben en vice versa.