Bodemplan Lutkemeer

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder.
Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar voor de stad en wijde omgeving heeft dit gebied een veel grotere, nog sterk onderschatte sociale en ecologische waarde. Die waarde maken we zichtbaar in het Bodemplan Lutkemeer: hier (pdf 100p.)

Waarom is Voedselpark Amsterdam nodig?

Dit is onze kans om een groen stuk Amsterdam te behouden voor de toekomstige generaties. Om er een plek van te maken waar stadsboeren ons eten verbouwen op de meest vruchtbare grond van Amsterdam. Een plek waar iedereen kan recreëren en leren. Waar kennis opgedaan en uitgewisseld wordt over landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit. En waar we werken aan een echt groene, duurzame economie.

Gemeente Amsterdam wil van de Lutkemeerpolder een distributieterrein maken. Wij gaan voor Voedselpark Amsterdam. Samen behouden we vruchtbare grond voor alle toekomstige generaties.

Bron: Voedselpark Amsterdam