Blijf met je poten van onze salafisten af

Het open huwelijk tussen VVD en PvdA heeft een nieuw motje opgeleverd. De kamer heeft een motie aanvaard waarin wordt gevraagd om te onderzoeken of een bepaalde overtuiging verboden kan worden. Een overtuiging verbieden, dat staat haaks op onze Grondwet. Vragen om een overtuiging te verbieden is vragen om heibel. Dinsdag 1 december is een zwarte dag voor de rechten van de Mens, de rechten van de Nederlander, de rechten van iedereen die hier verblijft.

MOTIE VAN DE LEDEN MARCOUCH EN TELLEGEN
Voorgesteld 26 november 2015 De Kamer, gehoord de beraadslaging,
-overwegende dat de AIVD constateert dat het salafisme in Nederland groeit en een ongrijpbare dynamiek vertoont en dat het daardoor steeds meer een kweekvijver voor het jihadisme aan het worden is;
-overwegende dat een rechtspersoon waarvan het doel en/of de activiteiten in strijd zijn met de openbare orde op verzoek van het Openbaar Ministerie door de rechter verboden kan worden;
-constaterende dat het jihadisme, getuige zijn hand- en studieboeken, een gewelddadige ideologie is die volledig ingebed is in de salafistische leer;
-van mening dat het salafisme in Nederland isolationistisch van karakter is gericht op onverdraagzaamheid, antidemocratische activiteiten en polarisatie en daarmee een kweekvijver vormt voor radicalisering en gewelddadig jihadisme;
verzoekt de regering, het Openbaar Ministerie te vragen onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheid om salafistische organisaties vanwege strijd met de openbare orde te laten verbieden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Wat willen ze nu met dat verbieden van het salafisme? Scoren? Een wit voetje halen bij de kiezer na de moordpartij in Parijs?

Ongetwijfeld zijn salafisten en wahabisten een stelletje doorgedraaide fundo’s met dictatoriale bedoelingen en een kloteleven, maar dat geldt voor velen van ons. Waarom niet gelijk anarchistische groepjes verbieden die zich baseren op de levensgevaarlijke Russische revolutionair Bakoenin? Zijn gevleugelde woorden ‘Op de puinhopen van de oude maatschappij zal de nieuwe verrijzen’ worden dan in ieder geval kracht bijgezet, al is de uitkomst het tegenovergestelde. En als we dan toch bezig zijn te verbieden, waarom dan niet de ‘bevindelijke’ (streng-gereformeerde) organisaties verbieden met hun dictatoriale theocratie en vrouwenvernedering? Is toch een pot nat? Maar ik heb het Tellegen of Marcouch nog niet horen zeggen: ‘Overigens ben ik van mening dat Staphorst vernietigd dient te worden…’ Dat valt niet lekker, daar trek je geen kiezers mee.

Nu we het toch over Staphorst hebben, ik kwam per toeval ’n artikeltje tegen uit 1961… (Leeuwarder Courant, 13-11-1961): ‘Verdachten van overspel in varkenshok op open kar door dorp gesleept’. Het hoogtepunt mag ik u niet onthouden: “De tegenstribbelende Derk werd naast Berta in het hok geplaatst, waarna de urenlange tocht door Staphorst en Rouveen begon. Honderden Staphorsters bespuwden de beide mensen en hieven joelende kreten aan. Anderen smeten hen met mest, modder en stenen, weer anderen sloegen hen met stokken. Voor sommige woningen werd stilgehouden. Daar woonden namelijk Staphorsters, die ook van huwelijksontrouw worden verdacht en die bij deze gelegenheid werden gewaarschuwd met kreten als ‘Er is nog plaats op deze wagen’.”

Tot zo ver de Nederlandse beschaving. To zo ver Staphorst. Wat is dat toch met dat stenen gooien? Het lijkt een globaal tijdverdrijf te zijn om duidelijk te maken dat we niet gelijk zijn. In principe niet.

Hoe luidde artikel 1 van de Grondwet ook weer?
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Artikel 1 ondergraven is de weg plaveien voor de vorming van een autoritaire staat. Als de mannetjesputters Marcouch en Tellegen democraten zijn, vallen ze op hun knieën en vragen hun kiezers om vergeving.

Zij hebben de Grondwet verkwanseld, voor een lid van het parlement is dat een doodzonde.

Zelfkastijding lijkt mij een mooie boetedoening. Zonder piepen. Daar houden wij niet van in Nederland.

1 gedachte over “Blijf met je poten van onze salafisten af”

  1. Pingback: Het gelijk van Wilders inzake de tsunami van moslims | Krapuul

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.