“Blijf met je kutklauwen van onze kutmarokkanen af!”

Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af!”

Dat was één van de slogans van de grote Februaristaking van 1941. Die staking was op zijn hoogtepunt algemeen in Amsterdam en wijde omgeving. Ze werd ontketend door de toenemende straatterreur tegen Joden van de aan de NSB gelieerde WA (Weer-Afdeling). Deze “stadscommando’s” avant-la-lettre trokken dagelijks joodse wijken in onder bescherming van het Duitse bezettingsleger.

Bij één van die provocaties kwam een WA-man om het leven. Als wraak, werden tientallen joodse jongemannen gevangengenomen, op het Waterlooplein en het latere Jonas Daniël Meyerplein vernederd en gemarteld, om eerst naar Schoorl, en vervolgens naar een Duits dodenkamp afgevoerd te worden. Als ik het niet verkeerd heb, waren er in 1945 nog 1 of 2 overlevenden.

De communistische-, sociaaldemocratische- en anarcho-syndicalistische werkelozen en gemeente-arbeiders die de beweging begonnen, waren geen geitenwollen-sokken-goedmensen. Ze hadden gewoon door, dat, wanneer ze toelieten, dat er zo met hun Joodse buren en collega’s werd omgegaan, zijzelf vervolgens aan de beurt zouden komen. Wat ook het geval bleek, even later.

Je zou verwachten, dat Wilders in zijn beruchte verkiezingsprogram van juni 2010 deze heldhaftige (en in Europa unieke – ) Nederlandse verzetsdaad tegen de beginnende holocaust, een prominente plaats zou hebben gegeven naast Bevrijdingsdag, Dodenherdenkingsdag, de Elfstedentocht en Carnaval, die de PVV wèl vermeldt. Concrete daden tellen toch heel wat meer dan woorden van solidariteit met de Joden en met Israël? Ik zou geen beter middel kunnen bedenken om “de banden met Israël” nog nauwer aan te halen, zoals het regeringsprogram onder invloed van Wilders immers wil!

Maar niets daarvan!

Hoe zou dat nou komen?

In de eerste plaats natuurlijk, omdat de solidariteitsactie met de Joden ontegenzeggelijk van LINKS kwam, terwijl toenmalig RECHTS collaboreerde of zedig wegkeek . (Een deel van Links trouwens ook, hoor. En onderschat het gereformeerde verzet ook niet. De Nederlandse cultuur zit ingewikkelder in elkaar, dan het manicheïsme van Wilders wil. Maar dat terzijde.) Dit soort dingen passen nu eenmaal helemaal niet in het leugenachtige plaatje dat Wilders aan het publiek voorhoudt.

Het PVV-program, we wezen er hier al een paar maal op, wil zelfs de herdenking van de nazi-slachtoffers op 4 mei uitbreiden tot de “slachtoffers van het socialisme“! Als je “linksen” de eer moet laten van het effectiefste verzet tegen het toenmalige Nazisme, dan zou het wat verwarrend worden, als op 4 mei ook bij voorbeeld de door “socialisten” in 1941 gedode antisemitische WA-man als slachtoffer “van het socialisme” herdacht zou moeten worden…

Tegengaan van privé-milities, provocaties in je buurt en deportatie van je buren is gewoon eigenbelang en fatsoen.

In de tweede plaats komt het Wilders en zijn boevenbende helemaal niet goed uit om het grootste concrete verzet in Nederland tegen het antisemitisme te vermelden, om de volgende reden: “Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af!” zou immers best wel eens Henk en Ingrid op verkeerde ideeën kunnen brengen. Immers, wanneer de stadscommando’s in Almere hun buren beginnen te treiteren, zullen ze gaan zeggen: “BLIJF MET JE KUTKLAUWEN VAN ONZE KUTMAROKKAANTJES AF!”

Want het is in Nederland blijkens onderzoek zo gesteld, dat, als je Henk en Ingrid vraagt naar wat ze van hun eigen geïmmigreerde buren vinden, dat ze dan in negen op de tien gevallen zullen zeggen, dat de Marokkanen en Turken in HUN straat “nette mensen” zijn. (Lees “Marokkaan in een Vinex-wijk” van Najma El-Bezaz!) Maar overal elders zijn het “straatterroristen”. Wilders zegt het zelf.

Trots op Nederland. Maar met mate. En met je eigen verstand. Want niet Wilders, maar JIJ bent Nederland!

Dat is één van de redenen waarom ik vind, dat Links niet steeds in de verdediging moet schieten, als de Wilders-aanhang ons weer eens uitmaakt voor landverraders die met opzet vreemdelingen hiernaartoe halen en ze vervolgens knuffelen en in de watten leggen.

Wij en vooral de mensen in armere stadswijken, hebben ook zo onze problemen met de migratie. Het verschil met rechts is, dat we er wat aan doen. Cursussen, scholen, buurtbeheer… En politie, gewone dienders, als dat nodig is. En steun, niet alleen aan de “culturele minderheden”, maar ook aan de oorspronkelijke bewoners, die, bovenop hun economische en sociale marginalisering, ook nog eens de hele last te verwerken krijgen van aanpassing aan de nieuwe omstandigheden.

Werkelijk NIKS om je voor te schamen!

Dat is wat de veel verguisde minister Vogelaar met succes toepaste in veertig stadswijken. De cijfers van de SCP-evaluatie (december 2009) spreken boekdelen. Het werkt! En niet alleen in Nederland. In Groot-Brittannië, waar deze benadering al in de zeventiger jaren uitgevonden is, ook in Frankrijk, in Duitse deelstaten, in Catalonië, in Turijn. Je moet alleen even geduld hebben. Een achterstandswijk ombouwen tot een gebied vol kansen en emancipatie kost minstens vier jaar.

De PvdA-leiding (de uitzonderingen niet te na gesproken) liet haar onder het demagogische Wilders-geweld als een baksteen vallen. Als je heel gemeen denkt, dan ga je vermoeden, dat Wilders en zijn bentgenoten een dodelijk gevaar voor zichzelf zien in oplossingen voor de spanningen tussen bevolkingsgroepen. Daarom moest en zou Ella hangen. Overigens zette haar opvolger het beleid gewoon voort. Nu zijn Rutte en Verhagen er, waarschijnlijk maar al te graag, mee akkoord gegaan, om het hele beleid te stoppen en de belangrijkste financiers ervan, de woningbouwcorporaties, op te zadelen met een deel van de huursubsidie, zodat de inkomsten van verhuurders maar flink zullen stijgen.

Wat is dat anders, dan: Rechtse hobby’s ondemocratisch doorvoeren in de marge van een frontale aanval op de rechtsstaat. (Ik bedoel de staat die gebaseerd is op het recht, en ik gebruik de oude spelling.)

Heb je ooit Rechts andere “oplossingen” zien aandragen, dan onderdrukking, dwang, pesten en vernederen? En op de koop toe word je ook nog eens belachelijk en verdacht gemaakt, als je als vrijwilligster een borduurclubje met immigrantenvrouwen runt. (Almere, heldendaad van Gladio-veteraan en stadscommando-fetisjist Raymond de Roon (PVV) bij de gemeenteraadsverkiezingen. Vergezelt vandaag Wilders in Israël.)

Links is een betere uitdrukking van wat er goed is aan de cultuur van de Lage Landen, dan demagogisch Rechts. WIJ zijn Nederland! En niet de PVV-maffia!

Niet in de linkse schuilkerk wegkruipen! We kunnen er juist TROTS op zijn, dat Links op een moment dat het er echt op aan kwam, ten koste van eigen levens (slachtoffers van de acties van het bezettingsleger dat na 2 dagen ingreep) en ten koste van tientallen gedeporteerden naar concentratiekampen, getoond heeft: HIER LIGT EEN GRENS! In de beste verdraagzaamheids- en geuzen-tradities die de Nederlandse cultuur kent. Zou ik zo zeggen.

Het PVV-program daarentegen is één grote ontkenning van alles wat Nederlanders lief is aan joodse-, christelijke- en humanistische waarden. In plaats van solidariteit: “Eigen Volk Eerst”. In plaats van respect en tolerantie: Vernedering en stiekem wegpesten. In plaats van democratische openbaarheid: Duistere financiering en Führerprinzip.

Op die manier hadden de waterschappen met hun democratische werkstructuur die al dateert van de Middeleeuwen, het in dit land nooit droog gehouden. De PVV is on-Nederlands. Goedkoop klompen-fascisme van Bosma.

Rechts Nederland profiteert schaamteloos van de verschijning van de PVV-maffia in de politiek.

De opportunisten Verhagen en Rutte die maar een derde van de stemmers vertegenwoordigen, (en, blijkens de stemming op het CDA-congres, in het geval van de christenen slechts twee derden van die twee derden), zijn de hedendaagse spreekwoordelijke “burgemeesters in oorlogstijd“. Dat zijn de burgemeesters die bleven zitten ondanks de registratie van Joden met een J in hun persoonsbewijs, ondanks de verplichting tot ontslag van gemeente-ambtenaren en leerkrachten met die “J” en ondanks de verplichting tot medewerking aan deportaties naar Westerbork. De burgemeesters die vervolgens meewerkten aan razzia’s om dwangarbeiders naar Duitsland te sturen. Vergeet ook niet de secretarissen-generaal die ministertje mochten spelen in 1940-1945. Zonder democratisch mandaat, leefden ze in de marge van de Nazi-bezettingspolitiek, hun eigen hobby’s uit. Rechtse hobby’s. Toen en vandaag. Toen ze na 1945 (veel te weinig) ter verantwoording werden geroepen, waren ze nog trots ook op hun rol. In ruil voor medewerking aan genocide, hadden ze immers zoveel goeds gedaan, tenminste: eindelijk hun politieke hobby’s uitgeleefd… Voorzover het mocht van Wilders, pardon: Seyss Inquart, natuurlijk.

Zoals u ziet, ik blijf godwinnen tot ik een ons weeg. Omdat ik geloof, met reden en onderbouwing, dat onze vrijheid in groot gevaar is. Geen genade voor de Farizeeën van Links en het Midden. Doet Uw Arbeid, Gekozenen, draagt de lasten, waarvoor wij U gekozen hebben en waarvoor U betaald wordt. Ik zou haast zeggen: Amen.

Deze beschouwing is bestemd voor de Zondagmorgen van 5 december 2010. Moge uw Schoen gevuld zijn geweest met goede gaven. En dat Zwarte Piet U zijn Roede gespaard moge hebben. Als Bijbellezing beveel ik u aan: De Goede Vreemdeling, de Barmhartige Samaritaan. (In de ban gedaan door de klompengoebbels Martin Bosma in z’n boekje).  Jezus was namelijk een linksche opstandeling die liefde en vergeving predikte. Zoals u en ik dat in wezen ook zijn.

35 gedachten over ““Blijf met je kutklauwen van onze kutmarokkanen af!””

 1. Wederom heb je vakmanschap geleverd Huib. Daar mag voor geklapt worden.

  Wij en vooral de mensen in armere stadswijken, hebben ook zo onze problemen met de migratie. Het verschil met rechts is, dat we er wat aan doen. Cursussen, scholen, buurtbeheer… En politie, gewone dienders, als dat nodig is. En steun, niet alleen aan de “culturele minderheden”, maar ook aan de oorspronkelijke bewoners, die, bovenop hun economische en sociale marginalisering, ook nog eens de hele last te verwerken krijgen van aanpassing aan de nieuwe omstandigheden.

  Prachtig samengevat, beiden verdienen steun. Maar een grappige, eigenlijk trieste constatering, is dat de oorspronkelijke bewoners die cursussen, scholen en buurtbeheer, juist weg willen omdat zij vinden dat de nieuwkomers in de watten worden gelegd met die cursussen, scholen en buurtbeheer.

 2. Ik praat nagenoeg dagelijks met de oorspronkelijke bewoners in zo een Vogelaarwijk en die vinden hun buurt onherkenbaar geworden en durven s avonds niet meer over straat sinds de import van Somaliërs, Albanezen, Turken etc. Alles werd voor die lui gedaan, een buurthuis, fhangplekken, iftar-maaltijden, noem maar op. Terwijl ik dit hier schrijf zit een stel Somaliërs in de flat hiernaast een enorm lawaai te maken, elke nacht dealen ze hier op straat drugs.
  En dan moeten die autochtone Heerlenaars dat als een geschenk beschouwen zeg jij ! Tuurlijk is dat een trieste constatering, maar die mensen zien gewoon dat zij worden weggepest en er exotische types voor in de plaats komen, en dat is m.i. toch niet de bedoeling van multicultureel samenleven.

  En idd., in de praktijk zijn het altijd die exoten die een luisterend oor krijgen. Als we hier de politie bellen voor die Somaliërs komt die naar ONS om ons aan te raden om met die lui eerst te gaan “praten” ! Wie van u heeft er zin om met Nederlands onmachtige criminelen te gaan “praten” ?

 3. “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht” ( H.M.van Randwijk)

 4. @3:” Een volk dat voor korannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”.
  Voor moslims houdt de duisternis al zowat 1400 jaar aan.

 5. Oj a, was ik nog vergeten over de Vogelaarwijk hier: de plaatselijke politie raadt aan om bij problemen “te praten, als dat niet helpt de politie te bellen en als de overlast structureel is zal de politie met de betreffende partners aan de slag gaan…” De drugsdealer, de straatvandaal, de aanrander je PARTNER ! En dan zijn jullie verbaasd dat de blanke Nederlanders die Vogelaar-onzin massaal afwijzen !

  In de praktijk krijgen de verrijkende “nieuwkomers” in die wijken compleet vrij spel, maar mss heeft links ook een verborgen agenda en is dat uiteindelijk de bedoeling. Net zoals Wilders ook met 2 tongen spreekt.

 6. sjappoo huib.

  Hoor ik daar tussendoor die braakbal van een De Kremer weer? Wil de echte Gerardus zich omdraaien in zijn graf?

 7. Ik denk dat ik hier-omdat het zondag en dus de Dag des Heren is-een zeer gematigde en ter zake doende bijdrage heb geleverd waar op Powned nivea op gereaguurd wordt(braakbal haha!)
  Wie weet ben ik NB de enige hier die uit eerste hand ervaring met een Vogelaarwijk heb.
  In België kennen we zo iets niet, daar blijven de allochtonen doorgaans in hun ghetto’s.

 8. Laten we er ook maar op wijzen dat die februari-staking een eenmalige gebeurtenis was en dat nadien de Nederlandse overheid gewoon braaf doorging met het helpen van de Nazi’s. De Nederlandse administratie was de nazi’s vele malen meer ter wille dan de Italiaanse en Spaanse fascisten bijv. Dat wordt nogal eens vergeten door degenen die racisme en fascisme als hetzelfde beschouwen.

  Het racisme van de Nazi’s was een persoonlijke invulling van Hitler, zijn fascistische collega’s Mussolini en Franco hadden daar helemaal niks mee.

 9. @ Mercator, wat een statement, om te zeggen dat jij ”wie weet NB de enige bent die uit de eerste hand ervaring met een Vogelaar-wijk” heeft.

  Nee hoor, ik woon ook in een Vogelaarwijk. Een Amsterdamse, en die hebben weer hun geheel eigen dynamiek. En er zijn wel meer medewerkers van Krapuul met ervaring uit de eerste hand. De dingen die jij beschrijft maken me aan het schrikken, maar zolang je alleen maar zit te klagen en te mokken verandert er niks. Je moet constructief aan de gang gaan. Ik begrijp dat je in een krimpregio woont. Gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de krimpregio’s, dus je kunt politiek steeds meer voor elkaar krijgen. Daarvoor moet je echter wel zelf iets gaan doen. En ”alle buitenlanders de buurt uit”, die gaat ‘m niet worden.
  In mijn Vogelaarwijk, ooit het afvalputje van de stad, hebben de bewoners en de woningcorporaties de problemen keihard aangepakt. En dan komt zo’n wijk langzaam in een spiraal naar boven terecht. Dat kost echter enorm veel geld en tijd en energie, die door mensen gezamenlijk wordt geïnvesteerd. En veel realisme, bij iedereen, over dat de goede oude tijd, die helemaal niet goed was trouwens, niet terug komt.

 10. Huib, dank en een diepe buiging, wat een mooi en zinnig stuk! Ik ga het doorsturen en hoop dat er wat mee gedaan word.

  #12 Heks je hebt helemaal gelijk, als je hier alleen maar zit te trollen en zelf niets doet om het beter te maken moet je gewoon je mond houden.

 11. de goede oude tijd, die helemaal niet goed was trouwens

  Dronken buurman die scheldend op wacht staat op de trap, je vroeg weduwe geworden moeder voor hoer uitscheldt omdat zij wel eens door haar broer van een verjaardag wordt thuisgebracht met de auto, die andere geseliege buurman die wel een mes zal grijpen voor als hij mij nog eens op de trap tegenkomt.

  Altijd in een boogje om gesellige dranklokalen heenlopen want de kans was groot dat er twee of meer heren die met elkaar op de vuist waren naar buiten rolden.
  Ja toen had je nog geen geheelonthoudende moslims in De Buurt die vernoemd is naar het door Nederland gecreëerde Grootste Moslimland.

  Ha, de gesellige Indische buurt toen we Nog Onder Elkaar waren.
  Breek me de bek niet open.
  Of eigenlijk ook wel.

  Flikker op met je praatjes over hoe leuk het onder mekaar was als autochtonen, en, mercator, ik begrijp het niet: u verkondigt luid dat u in Antwerpen woont en nu woont u plotseling in een rampenwijk in Heerlen. Niet dat het mij echt interesseert hoor.

 12. @12: dat jij je-wss uit ideologische redenen -prima voelt in je Vogelaarwijk is goed natuurlijk. Hier hoor ik iets heel anders eln zijn de mensen het spuugzat. Het was prima hier voor dat de massale instroom uit Afrika begon en nu verte jij die mensen dat ze dat maar MOETEN slikken, en er dan nog “enorm veel tijd, geld en energie” voor moeten gaan ophoesten, terwijl dat vroeger helemaal niet nodig was?

  Ik “moet” dus “constructief aan de gang “gaan om “langzaam in een spiraal naar boven” te komen volgens de linkse iholle frases. En als ik dat nu s nièt wil, dat ik niet wil meewerken aan iets waar ik helemaal niet om heb gevraagd?

  Wat de Vogelaar-bemoeizucht heeft bereikt is juist een enorm toegenomen polarisatie: niks mooie multiculwijk maar de allochtonen stemmen niet(wegens te dom) of Sp/PvdA en de anderen stemmen PVV. Totaal gepolariseerd en vijandig tov elkaar dus.

 13. @14
  Maar blijf natuurlijk wel met je vieze rotpoten van mijn klote-Indische Buurt af, want daar werd het eerst de tram stilgelegd toen wat we de Februaristaking noemen begon.

 14. @ 14: van der kluft, geeft niets hoor dat je het niet begrijpt. Er is wel meer dat je niet begrijpt.

 15. Alles bij elkaar genomen is de beste oplossing nog om de allochtonen in hun ghetto’s te laten bij elkaar hokken zoals dat in België het geval is. Zo hebben de beide bevolkingsgroepen nog het minst last van elkaar.

 16. De recentere goede oude tijd op de Veluwe in een grotendeels Blanke gegoede buitenwijk.

  In de jaren ’80 als kind worden uitgescholden en geslagen omdat ik anders was. Rood haar en linkshandigheid zijn blijkbaar erg bedreigend voor mensen met een star wereldbeeld. Alleen maar in broeken rondlopen was ook een provocatie in de ogen van veel buurtgenoten. Mishandeling was mijn eigen schuld; had ik maar niet zo anders moeten zijn. Dat ik niemand kwaad deed met mijn anders zijn deed er niet toe.

  Kinderen van gastarbeiders werden doorgaans met beleefde neerbuigendheid behandeld. Zo dik was het vernisje van beschaving nog wel.

  In de jaren negentig als tiener veelvuldig worden lastig gevallen door oudere doorgaans autochtone mannen. Seksueel gewelddadige dronkaards ontlopen in het centrum die je willen vastpakken of zelfs een auto willen in sleuren tijdens het weekeinde.

  Ik kan ook genoeg verhalen vertellen over klootzakken van Marokkaanse afkomst, maar ik leef niet in de illusie dat seksisme en onverdraagzaamheid on-Nederlands zijn. Het merendeel van de vuistlagen kwam van autochtone zijde.

  Gesloten gemeenschappen zijn van nature intolerant en dat blijven ze ook als je die denkbeelden niet uitdaagt. De mensen van vroeger accepteren nu voor het merendeel wel vrouwen in broek, geïntegreerde Moslims en niet-hetero’s. Dat is niet omdat ze over hun bolletje zijn geaaid toen ze nog bekrompen waren. Dat is aan die verfoeide Linksmenschen te danken die ze systematische vertelden dat zo denken niet aardig is.

 17. Konden ze op de Veluwe dan zien dat je linkshandig was 😉 ?

  Is het niet eenvoudiger om intolerante gesloten gemeenschappen gewoon met rust te laten? Mss voelen die zich wel goed zo en willen die helemaal niet “beter” worden ?
  Moslims willen toch ook gewoon maar met rust gelaten worden ? Waarom willen de Linksmenschen die nu zo nodig “opvoeden”?

 18. @#21
  Op de Veluwe hebben we ook ogen in ons hoofd. Dus men ziet welke hand je gebruikt om te schrijven en dergelijke.

  Iedereen heeft recht op geïnformeerde keuzes. Er zijn zat mensen die kiezen voor tolerante ideeën als je die aanbiedt.

  Vreemd dat jij tegen mensen opvoeden bent maar wel voor repressie. Het eerste is namelijk een stuk aangenamer voor iedereen dan het laatste. Gebrek aan opvoeding bij zowel allochtoon als autochtoon veroorzaakt een groot deel van al die problemen waar jij ze zo aan ergert.

 19. weg ermee Schreef:

  wat een communistische islamitische kutsite is dit vreselijk

  Oh, dan zullen we er maar mee ophouden, als jij dat vindt.

 20. In de jaren negentig hoorde ik dat de SP de wijken introk om mensen te helpen en niet alleen om zieltjes te winnen. Als het plafond gewit moest worden, rechtsbijstand, medische adviezen, boodschappen voor ouderen, van dat soort dingen, dan stond de SP voor de mensen klaar en niet alleen om een politiek praatje te houden en zo zieltjes te winnen. Mensen win je voor je door dat soort dingen te doen, niet door als een Jehova politieke praatjes te verkopen en hun proberen te ‘overtuigen’. De SP is daarmee groot geworden, maar nu hoor ik er niets meer van. Misschien heb ik wat gemist, maar hoe dan ook, ik denk dat links op die manier eerder mensen voor zich zal weten te winnen dan hen er telkens op te wijzen dat ze fout zijn als ze Wilders stemmen. PVV’ers zullen echt geen rechtsbijstand in huurconflicten geven, echt geen medische bijstand geven, etc. Die kunenn anderen alleen maar veroordelen en altijd dezelfde riedel verkopen, dat gaat het nieuwe ook wel een keer vanaf.
  Je moet alleen niet zo te werk gaan met de verwachting dat de mensen dus automatisch links zullen stemmen als je iets voor hen doet, dit is iets van de langere termijn, als de een positief is praat de ander met hem mee en zo gaan de dingen rollen.

 21. Harry Schreef:

  In de jaren negentig hoorde ik dat de SP de wijken introk om mensen te helpen en niet alleen om zieltjes te winnen.

  Anderen helpen, in deze tijd, dat kun je toch zelfs van de SP niet meer verwachten… :mrgreen:

 22. @ Harry:
  beste Harry, neem eens contact op met de plaatslijke SP afdeling en kijk eens op de SP site, alles wat je noemt gebeurt nog steeds, en meer.

 23. @ Harry:

  O, ik ben dan wel actief SP lid, maar plafonds witten doen we geloof ik niet meer, ik niet in iedere geval.

 24. Harry Schreef:

  In de jaren negentig hoorde ik dat de SP de wijken introk om mensen te helpen en niet alleen om zieltjes te winnen. Als het plafond gewit moest worden, rechtsbijstand, medische adviezen, boodschappen voor ouderen, van dat soort dingen, dan stond de SP voor de mensen klaar en niet alleen om een politiek praatje te houden en zo zieltjes te winnen. Mensen win je voor je door dat soort dingen te doen, niet door als een Jehova politieke praatjes te verkopen en hun proberen te ‘overtuigen’. De SP is daarmee groot geworden, maar nu hoor ik er niets meer van.

  De SP heeft één fout gemaakt (en doet dat nog af en toe)

  Ze heeft veel mensen gesteund die bang waren (lees xenofoob) voor allochtonen, zonder ze te helpen over die angst heen te komen. Dat is onbedoeld en zeker niet “kwaad” bedoeld.
  Men erkent de angst, helpt mensen er zich niet “schuldig” over te voelen, maar doet er verder niks aan.
  De PVV daarentegen wakkert de angst aan, beschuldigt iedereen ervan die juist daar tegenin gaat dat ze de mensen bang maken e.d. doordat ze immers steeds meer mensen toelaten om hen die arme bange mensen bang te maken immers al die immigranten zijn levensgevaarlijk.

  De SP doet het overigens nu wel beter, maar vooral in het begin van de oprichting was dat nogal opvallend.

 25. Paul Schreef:

  @ Harry:
  O, ik ben dan wel actief SP lid, maar plafonds witten doen we geloof ik niet meer, ik niet in iedere geval.

  Luilak!

 26. In de gemeente waar ik woon maakte de SP vlak voor de eerste lokale verkiezingen waar ze aan mee zou doen, bekend dat ze een sociaal en juridisch adviesburootje zouden gaan houden. De lokale PvdA plagieerde dat idee snel, en voerde het toen een paar jaar uit.
  Nu is die PvdA ermee gestopt omdat het toch meer tijd en moeite bleek te kosten dan dat ze dachten, en nu doet dus niemand het.

 27. 14-5-1948 Schreef:

  In de gemeente waar ik woon maakte de SP vlak voor de eerste lokale verkiezingen waar ze aan mee zou doen, bekend dat ze een sociaal en juridisch adviesburootje zouden gaan houden. De lokale PvdA plagieerde dat idee snel, en voerde het toen een paar jaar uit.
  Nu is die PvdA ermee gestopt omdat het toch meer tijd en moeite bleek te kosten dan dat ze dachten, en nu doet dus niemand het.

  Ik weet niet in welke gemeente jij woont, maar dit soort bureautjes heeft de CPN al veel eerder gehad.
  M.a.w. als er al sprake van plagiaat zou zijn, dan is de SP er ook schuldig aan.
  En wat de SP om alsnog weer me zo’n bureau te beginnen? Mogelijk omdat ze ook inzien dat het niet uit kan?
  Of… wat veel waarschijnlijker is, er net als bij ons in Groningen, een MJD (Maatschappelijk Juridische Dienstverlening) een Humanitas, een rechtswinkel, een STIP (http://is.gd/9y58wk ) o.id zit.
  Clubs die géén politieke achtergrond hebben en dus “onverdacht” kunnen helpen.

Reacties zijn gesloten.