Blairite Frans Timmermans pleit voor TTIP

Europees commissaris Frans Timmermans vindt TTIP van belang wegens de positie van het Westen vis-à-vis Rusland en China. Dit ondemocratische verdrag, dat een behoorlijk stuk macht overdraagt aan grootbedrijven, is volgens hem nodig om de liberale democratische rechtsstaat te verdedigen.

Het lijkt op de befaamde, absurde uitspraak van een Amerikaanse militair tijdens de Vietnamoorlog in de strijd om Ben Tre: “Om de stad te redden moesten we haar vernietigen.”

In zijn uitlating toont Timmermans zich een Blairite. De term verwijst naar de Britse ex-premier Tony Blair. Deze sociaal-democraat identificeerde zich zodanig met westerse neoliberale belangen dat hij samen met de toenmalige Amerikaanse president George Bush onder valse voorwendsels een oorlog in Irak startte die honderdduizenden of wellicht meer dan een miljoen mensenlevens kostte. Timmermans is weliswaar niet zo erg als Blair maar zijn politieke opvattingen komen overeen. Daarbij gaat conformiteit aan de powers that be voor op humanitaire of democratische overwegingen.