Bijstandsgerechtigde uit Apeldoorn hoeft geen drie maanden bankafschriften te laten zien

Opmerkelijke uitspraak Centrale Raad van Beroep: laten zien van bankafschriften valt niet onder de inlichtingenplicht.

De Centrale Raad van Beroep heet een opmerkelijke uitspraak gedaan die de uitvoeringspraktijk van de Partcipatiewet op zijn kop zet. De gemeente Apeldoorn had een bijstandsgerechtigde, die geen bankafschriften had getoond, een terugvordering van 7 maanden bijstand opgelegd en een boete. De Centrale Raad beslist nu, dat de bijstandsgerechtigde zijn bijstandsuitkering niet hoeft terug te betalen en ook geen boete krijgt opgelegd. Het aanleveren van bankafschriften valt volgens de Centrale Raad van Beroep niet onder de inlichtingenverplichting.

Dus is er geen sprake van het schenden van de verplichting en hoeft de bijstandsuitkering niet terug betaald te worden en kan er ook geen boete worden opgelegd.

Gemeenten rekenen tot nu toe het aanleveren van bankafschriften en andere documenten die inzicht geven in de financiële situatie van een bijstandsgerechtigde onder de inlichtingenplicht. De CRvB oordeelt nu dat het aanleveren van documenten niet valt onder de inlichtingenverplichting. Bankafschriften zijn volgens de Raad geen ‘feiten of omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het recht op bijstand

Overigens kan een gemeente bewijsstukken – dus ook bankafschriften – niet vorderen om het recht op bijstand te controleren. Dat valt ook niet onder de medewerkingsverplichting. De gemeente kan nu de uitkering niet intrekken omdat er geen bankafschriften zijn verstrekt. Bij een aanvraag moet je nog wel aantonen dat je niks meer hebt. Dat valt onder artikel 11. Hier ging het over iemand, die al een bijstandsuitkering had. De gemeenten zullen het voortaan gaan gooien op Artikel 53a van de Participatiewet – De gemeente is bevoegd een onderzoek in te stellen en stukken op te vragen en niet meer op grond van artikel 17 inlichtingenplicht. Tot nu toe werd artikel 53a heel weinig als argument gebruikt. Er zijn heel veel zaken die nu lopen waarin de gemeente artikel 17 gebruikt. Al die zaken zullen nu voor de gemeente vast gaan lopen. Het is te verwachten, dat de regering als de wiedeweerga een wetswijziging gaat voorbereiden.

Uitspraken
– door Piet van der Lende, oorspronkelijk voor de Bijstandsbond
Illustratie ontleend aan Unsplash