Biden: geen langdurige Amerikaanse militaire ‘interventies’ meer

Eerst zien, dan geloven. Maar opzienbarend indien waar:

Dat “nation building” nooit het doel is geweest van Amerikaanse invasies interventies in het Midden-Oosten, zoals Biden eerder beweerde, is natuurlijk klinkklare onzin.

Al in 1957 formuleerde toenmalig president Eisenhower een strategie – een doctrine, als je wilt – die moest voorkomen dat de Sovjet-Unie voet aan de grond kreeg in het MO. Eisenhower reserveerde voor de VS het recht te ‘interveniëren’ als de belangen van de VS en/of haar bondgenoten in de regio bedreigd zouden worden. Uiteraard moest een dergelijke interventie dan publiekelijk gerechtvaardigd worden met hypocriet gebazel over ‘democratie’ en ‘mensenrechten’.

Een jaar later vielen de VS Libanon binnen om de pro-westerse president Camille Chamoun in het zadel te houden. Het was de eerste van een lange reeks interventies, die overigens vrijwel allemaal uitliepen op een catastrofe.

Ook elders lieten de VS zich niet onbetuigd. Een lijstje van Amerikaanse interventies in Latijns-Amerika kun je hier vinden. Je wilt een wat completer overzicht? We got you covered. Als je de hele lijst door wilt nemen, ben je wel even bezig.

Merk overigens op dat Biden interventies op zich niet uitsluit. Wat hij uitsluit zijn “major military operations in other countries”. Biden is tot de conclusie gekomen dat langdurige militaire operaties volstrekt contraproductief zijn. De interventies in Afghanistan en Irak zijn op peperdure catastrofes uitgelopen. Dergelijke operaties kan de VS zich alleen al om financiële redenen niet langer veroorloven – nog los van de slechte pr die de ramp in Irak en de vernederende aftocht in Afghanistan hebben opgeleverd.

Biden’s besluit weerspiegelt de communis opinio in Washington: langdurige interventies met nation building als doel zijn duur, leveren nauwelijks resultaat op (of zijn zelfs compleet contraproductief) en genieten geen publieke steun meer. Tijd van strategie te veranderen. Niet om principiële, maar om pragmatische redenen.

Uitgelichte afbeelding: By Sean A. Foley – [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2400926