Bezuinigingen op rechtshulp treffen mensen zonder papieren hard

In november luidden advocaten de noodklok over de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Met een rouwstoet droegen ze in toga gekleed de rechtsbijstand symbolisch ten grave. Naar eigen zeggen neemt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven de verplichting van de overheid om te zorgen voor rechtsbijstand voor minder draagkrachtigen serieus. Maar de sloopkogel van het kabinet Rutte II geeft het gebouw van de rechtsbijstand harde klappen. Ook migratie-advocaten zijn daarvan flink de dupe, waardoor mensen zonder papieren de gang naar de rechter nog moeilijker kunnen maken.

In het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand betaalt de staat de kosten van de advocaat voor mensen met een minimuminkomen, met uitzondering van een eigen bijdrage. Zonder overheidsfinanciering kunnen minima immers geen advocaat betalen. Bezuiniging op die rechtsbijstand leidt voor armen daardoor al snel tot beperking van de toegang tot de rechter. De afbraakmaatregelen van Teeven zijn daarom in strijd met grondrechten, zo stelt advocaat Jelle Klaas(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Doorbraak