Bezetters Bungehuis: ‘We verzetten ons tegen de ondemocratische universiteit’

Sinds vrijdag 13 februari is het Bungehuis van de Universiteit van Amsterdam bezet door de actiegroep De nieuwe Universiteit: een collectief voor een kritische universiteit en maatschappij. Socialisme.nu sprak met Marten, tweedejaarsstudent sociologie,. Hij was actief tijdens de kraak van het Spinhuis en is betrokken bij Kritische studenten Amsterdam.

– Waarom bezetten jullie?

We verzetten ons tegen de ondemocratische universiteit. Dit zien we bijvoorbeeld met de bezuinigingen die ze aan het doordrukken zijn zoals het inkrimpen van veel studies. Dit zien we ook met het plan om de betafaculteiten van de UvA en de VU samen te voegen. Veel studenten zijn hiertegen en dwongen met acties vorig jaar af dat dit in de Universiteitsraad uitgesteld werd. Ondanks de acties blijft de universiteit de plannen doorvoeren. Hieruit blijkt dat ze niet naar ons willen luisteren.
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu