Bewering: versoepeling ontslagrecht levert geld op

Als het werkgevers makkelijker wordt gemaakt om mensen te ontslaan, levert dat het land jaarlijks 2,5 miljard euro op, zo rekende minister Kamp van sociale zaken en werkgelegenheid gisteren voor

Dat is geen besparing – verdiend door te snijden in ambtelijke bureaucratie – maar echte groei, die werknemers bij elkaar verdienen door effectiever, harder, beter te werken. Jules Theeuwes, directeur van Stichting Economisch Onderzoek en emeritus hoogleraar, legt uit hoe dat zit. (Trouw)

Volgens mij levert het alleen de bazen geld op en als ze niet behoren tot de multinationals die ontzien worden met belastingvoordelen, ook de overheid. De werknemers komen weer in een sociaal zwakkere positie terecht en zijn gewoon weer loonslaaf. Commentaar? Wegwezen. Doe je niet precies wat er gezegd wordt? Wegwezen.

Ik ben geen hoogleraar, geen werkgever en ook geen intelligente minister zoals Kamp *kuchje*, maar heb alleen maar mijn GBV. En dat zegt dat de werknemer de dupe is en de werkgevers hard lachen, heel hard lachen. Die hebben hun werknemers weer precies waar ze ze hebben willen. Goedkoop en zo vervangbaar.

1 gedachte over “Bewering: versoepeling ontslagrecht levert geld op”

 1. Heer Kamp,
  “Versoepeling van het ontslagrecht zorgt voor een stijging van de arbeidsproductiviteit met 0,4 procent, ofwel 2,5 miljard euro meer welvaart per jaar. U als Minister van Sociale Zaken heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven”.

  Kijk eens aan, 2.5 miljard meer welvaart per jaar. Vraag me wel gelijk af waar die 2.5 miljard meer welvaart naartoe gaan? Naar de werknemers die volgens u een stijging van 0.4% arbeidsproductiviteit laten zien? Dacht het niet, het zal gewoon in de zakken van de werkgevers verdwijnen zoals dat al jaren gaat. Die 0.4% productiviteitsverbetering wordt gerealiseerd door de “bange werknemers in het bedrijf die daarmee de ijdele hoop hebben om te ontkomen aan ontslag bij die profiterende directie.

  “Door de maatregelen zullen ouderen makkelijker doorstromen naar ander werk, schrijft u. Zij zitten nu vaak gevangen in hun huidige baan, omdat ze bij vertrek het recht op een hoge ontslagvergoeding kwijtraken.
  Door meer mobiliteit komen werknemers sneller en vaker op de plek terecht waar hun capaciteiten het beste tot hun recht komen, aldus uw betoog.

  U zegt dat ouderen makkelijker doorstromen naar ander werk, klinkklare onzin van een malloot die niet weet hoe de arbeidsmarkt in elkaar steekt. Ouderen stromen helemaal niet meer door, slechts 2% boven de 55 jaar kont nog aan de slag doordat werkgevers discrimineren op leeftijd. Natuurlijk blijven de ouderen die werken zitten waar ze zitten, heeft niets met een hoge ontslagvergoeding te maken. Ook zij weten dat ze geen schijn van kans maken met een eventuele overstapplan naar een andere baan.
  “De voorstellen zorgen volgens u ook voor minder tweedeling tussen vaste en tijdelijke contracten en voor meer scholing”.
  Gaat u maar eerst eens gaat informeren hoeveel vaste banen er de afgelopen jaren bijgekomen zijn, kan die dan zijn conclusie trekken.

  “Op dit moment moeten werkgevers vooraf toestemming vragen aan uitkeringsinstantie UWV of de kantonrechter als ze iemand willen ontslaan. In navolging van het Lenteakkoord draait u de procedure om.
  Een bedrijf mag een personeelslid vanaf 2014 zonder voorafgaande toets ontslaan met een opzegtermijn van 2 maanden. Er moet wel een hoorprocedure plaatsvinden, waarin de werknemer op het ontslag kan reageren. Als hij het er niet mee eens is, kan hij het ontslag achteraf aanvechten bij de rechter”.

  Zonder voorafgaande toets ontslaan en dan moet er wel een hoorprocedure plaatsvinden. Wat betekent dit in de praktijk?
  Een groepje slijmerds met de directie vormt op verzoek van de directie een commissie die we voor het gemak maar even de ontslagcommissie zullen noemen. Deze ontslagcommissie krijgt werknemers op haar bord gegooid door de werkgever met het verzoek het verhaaltje even aan te horen en vervolgens een gunstig rapport aan de werkgever te verstrekken waarin staat dat de commissie het oordeel van de directie volgt. En vervolgens mag de werknemer naar de rechter, is die werknemer eigenlijk wel bij een vakbond of heeft hij/zij wel een goede rechtsbijstandverzekering?

  Beste minister, weer slaat u dus de plank mis, weer begaat u een cruciale denkfout in uw beleidsvoornemens en dat niet voor de eerste keer. In uw jachtpartijen, op de door buiten hun schuld werkloos geworden werkzoekenden, valt u van het ene discutabele standpunt in het andere. Eerst moesten de werkzoekenden bereid zijn om voor een baan ver te reizen en daarna moesten zij bereid zijn om zelfs te verhuizen. U en uw demissionaire regering schafte toen in een achterkamertje de onbelaste reiskostenvergoeding af en prompt riep het kabinet dat mensen maar dichter bij huis moesten gaan werken. Door het twijfelend en inconsequent gedrag van uw regering zit de huizenmarkt nog steeds op slot, hoezo verhuizen voor een nieuwe baan? U kunt zich wellicht voorstellen dat ik en met mij vele lotgenoten snakken naar de maand september en iets preciezer 12 september. Mogelijkerwijs zijn er dan partijen die met een pennenstreek een einde maken aan de open jacht op uitkeringsgerechtigden.

Reacties zijn gesloten.