Betalen zorgpremie steeds vaker probleem

Het aantal mensen dat een betalingsregeling heeft getroffen met hun zorgverzekeraar is in de eerste helft van dit jaar met 35 procent toegenomen, zo blijkt uit een inventarisatie van NRC:

Uit een rondgang langs zeven zorgverzekeraars met in totaal 14 miljoen klanten blijkt dat dit jaar ruim 164.000 Nederlanders een betalingsregeling hebben getroffen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 122.209. Het gaat om verzekerden met een betalingsachterstand van maximaal een half jaar. Mensen die langer niet betalen worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat dan de premieheffing overneemt. Dit overkomt jaarlijks rond 290.000 mensen (NRC).

13 gedachten over “Betalen zorgpremie steeds vaker probleem”

 1. Het verplicht eigen risico 2013 twee maal zo hoog als in 2010
  Wettelijk is bepaald dat iedereen die ouder is dan 18 jaar een verplicht eigen risico in de zorg heeft. Het bedrag wordt jaarlijks door het kabinet vastgesteld. In 2010 bedroeg het verplicht eigen risico voor een zorgverzekering 165 euro en in 2011 is het verhoogd naar 170 euro per jaar. Het verplicht eigen risico in 2012 wordt 220 euro en in 2013 wordt dat 350 euro. Vooral mensen die veel zorg nodig hebben, hebben last van het verhoogde verplicht eigen risico.

  Met dank aan VVD CDA D66 Groenlinks CU
  In Den Haag wordt sinds het Kunduz akkoord en Lente akkoord gesproken over 350 euro eigen risico. Deze verdubbeling van het verplicht eigen risico in 2013 levert de schatkist ongeveer 300 miljoen euro op.

 2. Topje > ijsberg

  Lokaal zijn er hier inmiddels meerdere vrijwilligers (!) actief bezig, om mensen bij te staan. Dit voor zowel jongeren als onze senioren die dit land hebben opgebouwd.
  Onderzoek wees uit, dat er nogal wat in de financiele shit zijn geraakt. En niet op de hoogte zijn, wat hier evt. aan valt te doen om uit die dispositie te geraken. Deze kanjers die dit op geheel vrijwillige basis doen, hebben meer dan een dagtaak aan het begeleiden van. Zonder middelen. Zonder subsidie. Zonder enige mogelijkheid om ‘macht/ druk’ uit te oefenen.

  @Peter, te makkelijk om VVD/ CDA/ D66/ GL/ CU hier de schuld van te geven. Da’s werkelijk PVV-niveau.

  Nederland heeft -al jaren- een structureel probleem, die alleen maar zal verergeren wanneer hier niets aan gaat gebeuren. Ja, eerder genoemde partijen hebben zeker een fors deel van deze problemen veroorzaakt. Maar niet alleen zij! Op die partijen stemmen, zal er voor zorgen dat deze problematiek zal verergeren. Zo ook een stem op de PVV, die -aantoonbaar- maar wat graag H&I volledig negeert (zie o.a. stemgedrag in de kamer), en enkel voor de koppen in de media gaat.

  De enige partij die nuchter met dit soort problemen omgaat, ís de SP. En tot op zekere hoogte PvdA.

 3. Dit soort grappen zoals eigen risico en de eigen bijdrage in z’n algemeenheid is wat je zou kunnen noemen VVD solidariteit: “we dragen er allemaal in gelijke mate aan mee”.
  Er is echter een groot verschil of je 15.000 of 150.000 euro per jaar binnen brengt.

  Dit soort eigen risico constructies is een immens grotere aanslag op het budget van minima of modale inkomens als wat het op b.v. voor dubbel modaal betekent. We moeten terug naar het systeem dat ieder naar inkomen/draagkracht betaald en af van het eigen risico en eigen bijdrage gedoe, er komen veel te veel mensen door in de financiële problemen. Niet alleen minima, juist jonge tweeverdieners, met een hypotheek en kleine kinderen schijnen een belangrijke groep te zijn die in de problemen komt..

  Dus denk goed na voordat je besluit dat de zege van rechts komt!

 4. Een belangrijke reden van de enorme toename in de premie die we allemaal (pun intended) jaarlijks betalen wordt gevormd door de steeds groter wordende groep wanbetalers/nietbetalers. Zolang wanbetalers/nietbetalers wel alle hulp die ze nodig hebben blijven krijgen zal deze groep alleen maar groter worden. Waarom zou je immers betalen voor iets dat je gratis kan krijgen? Het meest wrange is nog wel dat deze wanbetalers/nietbetalers vaak ook nog eens een zorgtoeslag ontvangen. Het mag niet gekker worden, zo kan het niet langer, er moet iets veranderen. En snel.

 5. @4: B de P

  [ Het mag niet gekker worden, zo kan het niet langer, er moet iets veranderen. ]

  Wat? Dood laten gaan? Geen zorg meer geven? Kom eens uit de kast , doe eens een voorstel slimme enge griezel.

 6. De grootste kostenopdrijvende factor in de zorg is uiteraard de marktwerking. Er wordt gestuurd op producten , productie, omzet verhoging. Medici worden betaald per product en dat leidt logischerwijs tot meer ingrepen. Ook hier weer een beweging waarbij zorg er straks alleen maar is voor wie het kan betalen en uitsluiting voor wie dat niet kan. Verhoging van premies en eigen risico leidt uiteraard tot betalingsproblemen bij wie onvoldoende reserves heeft, maar het leidt vooral tot beperking van de toegang tot noodzakelijke zorg voor de lagere inkomens.

  @4 De (290.000) wanbetalers veroorzaken echt die tekorten niet, want hun premie wordt alsnog geïnd via loonbeslag (incl een verhoging van 30% – boete).

  http://www.bnr.nl/programma/gezond/413022-1207/kwaliteit-niet-belangrijk-voor-zorgverzekeraars

 7. # B de P
  In de praktijk zijn er geen wanbetalers want er wordt verplicht geind. zie #6 Wite Duif

  # B de P
  Het meest wrange is nog wel dat deze wanbetalers/nietbetalers vaak ook nog eens een zorgtoeslag ontvangen. Je suggereert alsof je daarmee de zorgpremie kan betalen.

  De zorgtoeslag is ontwikkeld om de verzekerden met een laag inkomen te compenseren voor de zorgpremie. Afhankelijk van het inkomen van de verzekerde wordt een zorgtoeslag verleend tussen € 24 en € 432 voor alleenstaanden en € 1223 voor gehuwden. De inkomensgrens ligt op € 26.071 voor alleenstaanden en € 41.880 voor gehuwden.

  bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekering_%28Nederland%29

 8. #6, super goed artikel. De Zorg is nu door de VVD volledig op consumentisme gericht wat mogelijk profijt voor de investeerders draait en brengt, maar dit heeft in wezen niets met verantwoordelijke zorg te maken.

  Het gaat hier om winst en niet om de optimale zorg waar soms ingrepen helemaal niet noodzakelijk zouden zijn.

 9. eigenlijk wel een bittere grap
  iedereen was vroeger verzekerd via het ziekenfonds of verplicht verzekerd via een particuliere verzekering.
  voor de eerste groep werd de premie ingehouden via werkgever of uitkeringsinstantie. Nu hebben we een verplichte zorgverzekering en moeten we de premie iedere maand betalen en voor degene die dat niet kunnen wordt er via een andere instantie na zes maanden de premie met een boete van 30% geheven bij de werkgever of uitkeringsinstantie. Er is een hele incassowereld ontstaan met medewerkers en managers en politieke roepetoeters rondom de maandelijkse factuurtjes terwijl het oude systeem dat helemaal niet nodig had. Geeft toch te denken

 10. @#10 – ik heb hier wel es meegemaakt hoe iemand door een administratieve blunder bij CZ via het CvZ bij het CJIB terecht is gekomen. Dan zit je echt tussen het kastje en de muur, niemand die meer naar je luistert en de schuld stapelt zich onoverkomelijk op.
  Die rare hardvochtigheid bij de premieinning is als een machine die je vermorzelt, hoef je nog niet eens zelf een misstap voor te maken, doen zij wel voor je.
  Als mensen al moeite hebben te betalen ga je ze elke maand een boete van 4 tientjes geven, onvoorwaardelijk, niet onderhandelbaar, geen regeling te treffen…….echt de logica is ver te zoeken.

 11. Toch moet je het in een breed perspectief zien, voor die zes maanden die niet betaald zijn kan een betalingsregeling overeengekomen worden. het Nederlands Volk hoeft dus niet bang te zijn dat er sprake is van ontduiking van de regels en wanbetalers die in de watten worden gelegd. Oh nee, in de watten word je pas gelegd als je een echte witte boorden fraudeur bent bij een zorginstelling, woningcorporatie of vastgoed bedrijf dan kan je gewoon je schuld afkopen door een directe storting van meestal 10 procent als eenmalig bedrag tegen finale kwijting

Reacties zijn gesloten.