Bestrijdingsmiddelen zorgen voor instorting insectenstand

Het Nieuwsblad vermeldt nog even uitdrukkelijk hoe het komt dat de insectenpopulatie op instorten staat:

“De voornaamste oorzaak van de afname is de intensivering van de landbouw”, aldus de onderzoeker[s]. “Het gaat dan om het weghalen van alle bomen en struiken die normaal gezien langs de velden liggen. Daardoor zijn er kale velden waarop kunstmatige mest en pesticiden worden gebruikt.” Ook de verstedelijking en de klimaatverandering spelen een belangrijke rol.

Eén van de belangrijkste aanpassingen die we moeten maken, is de manier waarop we voedsel produceren, concluderen Bayo en Wyckhuys. Als dat niet gebeurt zullen de insecten verdwijnen en de gevolgen zullen “op zijn minst catastrofaal zijn” voor de hele planeet.