Bestrijdingsmiddelen tasten wellicht mensenhersenen aan

Nederlandse leerlingen in basis- en voortgezet onderwijs scoren steeds slechter. De gemiddelde resultaten voor vakken als lezen, rekenen, natuurwetenschappen en bewegingsonderwijs zijn de afgelopen twintig jaar geleidelijk teruggelopen. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in haar jaarlijkse rapport De Staat van het Onderwijs, dat vandaag verschijnt. (…)

Het is echter denkbaar dat de oorzaak heel ergens anders ligt. In november 2000 publiceerden de Consumentenbond en de Stichting Natuur en Milieu de documentatie “Verliezen we het verstand?” – Restanten zenuwgif schadelijk voor de hersenontwikkeling van onze kinderen. Citaat: “Gezondheidsschade bij jonge kinderen door de blootstelling aan neurotoxische bestrijdingsmiddelen in voedsel kan resulteren in hersenschade, dat pas op latere leeftijd tot uiting komt in leer- en gedragsproblemen. Extra ernstig hierbij is dat de schade niet hersteld kan worden. Leer- en gedragsproblemen, concentratieverlies en hyperactiviteit komen op tamelijk grote schaal (USA: 17%) voor bij kinderen onder 18 jaar, en er zijn veel aanwijzingen dat chemische stoffen daarbij een belangrijke rol spelen.”

– Verder lezen bij de bron, Boerenlandvogels
– Rapport Rapport: Verliezen we het verstand?