Het beste requisitoir tegen het racisme van de SP…

…is de brochure Gastarbeid en kapitaal van de partij zelf.
Er bestond enige onduidelijkheid over of deze nog wel online te lezen was (en dus voor een redelijk groot publiek beschikbaar was) en de oorspronkelijke bron is ook verdwenen.
Maar op het web blijven eenmaal geplaatste woorden vaak kruipen waar zij niet kunnen gaan.
Dit was destijds mijn favoriete smerige passage uit het ding:

Maar ook dat thuis is heel anders dan zij gewend waren. Er is elektriciteit en gas, hetgeen betekent: er komen – meestal tweedehands – gaskachels, geisers, wasmachines, douches en elektriese strijkijzers. Allemaal apparaten waar zij niet zo goed mee overweg kunnen. Zelfs de WC’s zijn voor hen dikwijls “hele vreemde dingen”. Wat er in sommige gevallen op neer komt dat de toilet-pot wordt gesloopt en ze de WC gaan gebruiken zoals er in bijvoorbeeld Frankrijk hurk-WC’s bestaan. Maar het gebeurt ook dat een tweedehands-verkoper aan een Turk of Marokkaan wel een wasmachine verkoopt maar die machine op een dusdanige manier werd aangesloten dat het spoelwater, zonder afvoer, werd geloosd op de vloer. Men kan zich voorstellen dat dat moeilijkheden gaf met de mensen die daar onder woonden.

Kopieert of leest en huivert gij allen!.

19 gedachten over “Het beste requisitoir tegen het racisme van de SP…”

 1. Jos Swartjes van de SP:

  http://gelderland.sp.nl/statenverkiezingen2011/kandidaten/jos.shtml

  Reageerde als gestoken door een wesp onder:

  https://krapuul.nl/overig/blog/106435/sp-racistische-partij/#sthash.wAqeY3H0.dpbs

  “Ik ben er mede verantwoordelijk voor dat deze brochure zo is geschreven. Ik heb aan alle discussies meegedaan die voorafging aan deze brochure.
  [..] Het stuk is vanuit een humaan perspectief geschreven met als uitgangspunt de inhumane omstandigheden waarin de gastarbeiders destijds leefde in Nederland. De misbruik die werkgevers hadden ten aanzien van deze gastarbeiders. Ons uitgangspunt was met name het begrip gast in gastarbeider. De problemen die wij voorzagen en die zoals nu blijkt zijn uitgekomen][..]

  Tja..

 2. ‘Een beetje dom’ – vrij naar Máxima – maar niet racistisch.

  Pas wanneer gesteld zou worden dat genoemde groepen achterlijk zouden blijven, zou het racistisch worden.

 3. @2: Sjaax

  Het verschil tussen xenofobie en racisme is minimaal, als het er al is.

  Racisme in de traditionele vorm van een rassenleer en een daaraan gekoppeld superioriteitsgevoel, nee, dat geloof ik ook niet direct.

  Maar om bovenstaande tekst van Gastarbeid en kapitaal een “beetje dom”te noemen vind ik wel heel magertjes…

 4. #3 “het verschil tussen xenofobie en racisme is minimaal”

  Grote onzin. Het zijn twee volkomen verschillende begrippen die inderdaad soms samenvallen. Ter illustratie: Mensen uit verschillende roomblanke Europese dorpen bij elkaar om de hoek kunnen onderling xenofobie vertonen terwijl ze ondertussen overwegen een Afrikaans kindje te adopteren.

 5. @2
  Daar gaat hij weer. Kletspraatjes dat Grieken oplichtende luiaards zijn mag je niet racistisch noemen want Grieken zijn geen ras. En zo komt het gespuis er gemakkelijk van af, inclusief de praatjesmakers van de SP.

 6. @6: Definitie van racisme volgens ‘Art. 1’ (vh. Meldpunt Discriminatie):
  “Racisme gaat ervan uit dat mensen die op grond van ‘ras’, huidskleur, nationale of etnische afstamming bij bepaalde ‘andere’ groepen behoren (of ertoe gerekend worden) minder waard zijn dan de mensen van de eigen groep.
  Racisme dient als rechtvaardiging voor het uitsluiten en nadelig behandelen van deze ‘andere’ groepen en is te vinden in vooroordelen, discriminerend gedrag, negatieve beeldvorming en procedures en regels.”

 7. @8: De Anne Frank Stichting idem dito. En de VN trouwens ook:
  “Volgens de Conventies van de Verenigde Naties betekent raciale discriminatie “elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven”.” (bron: wiki)

  Op grond waarvan meen jij dat het iets anders is of je iets vindt van een ras, of dat je datzelfde vindt van een etnische of nationale groep?

 8. @8 @9 Als men gaat mierenneuken heeft Bart inderdaad gelijk, maar:

  xe·no·fo·bie (de; v) 1vreemdelingenhaat (ook Van Dale)

  Persoonlijk vind ik xenofobie en racisme even onverteerbaar. Lood om oud ijzer dus.
  De SP zijn welliswaar geen bende racisten, maar bepaalde xenofobe trekken hadden (hebben) ze wel zeker.

 9. @10: En als je hetzelfde zou zeggen over negers, dan ben je dat (volgens jouw definitie) dus wel. Terwijl het precies dezelfde handeling is, dus waarom zou je die term reserveren voor de ene situatie en niet voor de andere (mogen) gebruiken, terwijl oogmerk en effect hetzelfde zijn?

 10. @13: Tja, was er dan ook niet over begonnen. Wat is er dan het nut van om een aparte term te bezigen als het om een ras gaat, terwijl het om hetzelfde fenomeen gaat? Door te stellen dat niet ieder dier een koe is, suggereer je dat het om iets specifieks zou gaan – maar wat is dat dan?

 11. Misschien zou je deze brochure racistisch kunnen noemen, maar hij was zeker zo niet bedoeld.
  Ze hadden de schuld meer daar moeten leggen waar het hoort.
  Bij de werkgevers.
  Ik kom uit Enschede, een stad die destijds ruim zijn deel kreeg aan gastarbeiders.
  Deze mensen werden in pensions of mobiele bungalowparken opgeborgen.
  Van enige integratie was geen sprake.
  Hardwerkende gastarbeiders was genoeg voor de fabrikanten, leren of vrije tijd was er niet bij.
  En dan krijg je dus inderdaad cultuurverschillen.
  En de zaken zoals hierboven beschreven heb ik inderdaad gezien, wc’s met staplanken en meer van dat soort dingen.
  En om nu de SP aan te vallen, ik zal er niet kwaad om worden, maar de SP en de Partij voor de Dieren zijn de enige partijen die een totale verrechtsing van deze samenleving in de weg staan.
  Mochten ze trouwens ooit met de grote lijder gaan regeren, dan verbrand ik elk pamflet dat ik van hun kan krijgen bij ons op het stadhuis plein.

 12. Ik zelf heb in de jaren begin 60 deze mensen hier zien komen en dit stuk van de SP geeft wel degelijk een juiste beschrijving van de situatie van die tijd dat deze mensen hier kwamen.
  90% van deze mensen werden gerekruteerd op het plateland van de desbetreffende landen en hadden daar nog nooit van elektriciteit en of gas gehoord.
  Een inburgeringscursus was er in die jaren niet want ze kwamen toch alleen maar hier om het vuile werk voor ons te doen en dan konden ze weer oprotten werd er verteld dus dit was nergens voor nodig.
  Deze mensen werden eerst ondergebracht zoals Tweetacteneur beschrijft en vanaf half jaren 60 werden deze mensen die vrouw en kinderen hier naartoe lieten komen ondergebracht in de oudste wijken van de stad.
  Mijn latere schoonouders woonden echter in 1 van deze oude wijken en de bende die hun hebben meegemaakt is onbeschrijfelijk.
  Schapen en geiten die geslacht werden op het achterplaatsje.
  Het afval werd gedumpt in het rioolputje in de achter steeg zodat elke maand de brandweer moest komen om de riolering weer door te spuiten anders was het daar niet te harden.
  Huiden die te drogen werden gehangen zodat de stank vaak ondragelijk was.
  Elektrische apparatuur waar ze helemaal niet mee om wisten te gaan; en plaatselijke leveranciers van deze apparaten die een slaatje dachten te slaan uit de onwetendheid van deze mensen en hun zelf gewoon kapotte apparatuur verkochten.
  Dus dit geeft wel degelijk een goede beschrijving van de situatie van deze mensen in die jaren zonder dat er sprake van racisme is.

 13. @16 Niet racistisch? Hm, misschien. Maar waarom worden in een vod uit 1983 toestanden over de leefomstandigheden beschreven, die volgens de auteurs in de aanvangstijd van de arbeidsmigratie uit Turkije en Marokko bestonden? Moeten deze volkeren 20 jaar later nog als achterlijk neergezet worden? En waarom dan?

 14. De aanvangstijd van deze Turkse en Marokkaanse arbeidsmigratie lag in begin jaren 60.
  Voordien had je al wel enige arbeidsmigratie uit Spanje.
  Maar de komst van de gezinnen van deze arbeidsmigranten uit Turkije en Marokko lag veel later.
  Dit kwam pas goed opgang in de jaren 70.
  En in de jaren 80 werden dit soort toestanden al wel minder maar deze bestonden nog wel degelijk.
  Ik heb hier zelf ook heel veel van gezien; aangezien ik in deze jaren in mijn vrije tijd veel reparatie werk verrichte aan radio, TV en witgoed en geen afzetterij prijzen rekende werd ik ook vaak gevraagd door deze mensen.

 15. Pingback: SP: partij van racistenrimmers en kontlikkers massamoordapologeten | oogenhand

Reacties zijn gesloten.