Niet bepaald het eerste leugentje van Naftaniel

burkasbreedHet “buitenlandcomité” oftewel de solidariteitsbeweging, het Derdewereldactivisme of hoe je het ook noemt is een verdwenen fenomeen. Ik weet nog goed hoe het onrecht in de wereld mij vleugels gaf om – bijvoorbeeld – fractievoorzitter Barend Biesheuvel van de Antirevolutionaire Partij zelf te bellen (je kreeg de broer van ex-premier Jelle Zijlstra, ook iemand…). Ik denk er nu niet meer aan om een comité in elkaar te timmeren – nou, laten we zeggen, naar aanleiding van de staatsgreep in Paraguay of in Mali vorig jaar, of in Honduras, in Haïti, terwille van de Rohingya – enfin, noem maar op, zaken genoeg maar de actie ontbreekt.

Was het de coöptatie via Ontwikkelingssamenwerking en de bijbehorende subsidie die een einde aan de actiebereidheid maakte? Wegkopen van lastige actie, een methode die nu weggestreept kan worden met het hele fenomeen ontwikkelingshulp? Is het de nieuwe manier waarop “eigen media” functioneren – via het wereldwijde web – geen nachtelijk stencilwerk meer onder luid gevloek omdat er een in de soep liep zodat je alles kon overtikken etcetera – mooie tijden waren het.
Jongens waren we, en meisjes, en bevlogen jongens en meisjes.
Ik moet nog altijd de scriptie lezen die iemand inmiddels over mijn (onder anderen) eerste activisme heeft geschreven. Ik was diep geroerd toen ik er van vernam, en toen voelde ik mij nog niet oud en afgeleefd (nu wel, enkele jaren later? hm).

Als ik nu aan een “buitenland-actiecomité” denk schiet mij alleen het Palestina Komitee te binnen. Dit lijdt nu eenmaal niet onder inpalming door de Heersende Machten omdat het voorzover ik kan bedenken nooit subsidie heeft gekregen en niet zal krijgen ook. Hoe zou dit komen?
“Tibet” schiet mij ook te binnen – daar heeft het regime het moeilijk mee. Enerzijds is China een prachtige neokolonie, anderzijds mag het geen praatjes hebben. Overheidsactivisme zal deze ambiguïteit weerspiegelen.

En dan heb je de pseudo-comité’s. Of er daar veel van zijn is de vraag. Het zich noemende Iran Comité is er zo een. Het verschil met een echt actiecomité is dat de Eenheidspartij er treffend in vertegenwoordigd is. Telefoontjes naar parlementaire steenkruiperds overbodig. Zij vormen het “comité”. Er hoeft ook niets bijzonders aan De Regering gevraagd te worden, tenzij nog snellere instemming met een combi-aanval op Iran door Israel en de VS.

Ziehier: Prof. Dr. H. (Henk) de Haan (CDA), Drs. Ing. M.S. (Sadegh) Zarza MBA (Koerdische Democratische Partij Iran), Ir. F. (Frank) van Dalen (zie hieronder), Farinaz Aryanfar (D66), Drs. F. A. (Florus) Wijsenbeek (VVD), Mevrouw M. (Marjolein) Loots (CDA), Drs. R. M. (Ronny) Naftaniel, De heer I. (IJmert) Muilwijk (CU), De heer L. (Luuk) Blom (PvdA).

Verrassend genoeg ontbreken SP en GroenLinks – zijn die nog niet gelijkgeschakeld genoeg?

Het minibiootje van Van Dalen:

Ir. F. (Frank) van Dalen heeft zich onder andere als voorzitter van COC Nederland sterk gemaakt voor homo-emancipatie. Tevens is hij gemeenteraadslid in Amsterdam voor de VVD en is hij ondernemer.

De homo-emancipatie moet natuurlijk ten voorbeeld strekken, want WIJ NEDERLANDERS houden van homo’s en zullie in Iran niet. Alleen jammer dat het biootje niet vermeldt dat Van Dalen het veld heeft moeten ruimen als gemeenteraadslid in een geur van corruptie. Kan gebeuren. “Ondernemer” nietwaar. Webmasters doen het niet altijd voor niks, zeker niet voor CDAPvdAVVDCUD66-idealisme.
O ja, en het CIDI. Daar is hij weer. Ronny Naftaniel.

Dus:

Het Iran Comité vreest voor de gevolgen als nucleaire wapens in handen vallen van dit misdadige regime. Het doet een dringend beroep op het bedrijfsleven niet te handelen met Iran: word niet medeplichtig aan hun moorddadige plannen.
Iran heeft een nucleair programma. Het land weigert openheid van zaken te geven over aanwijzingen dat het aan kernwapens werkt. Intussen roept president Ahmadinejad op tot strijd voor een wereld zonder de VS en Israel. Iran financiert o.a. Hezbollah, Islamitische Jihad en Hamas: het is de grootste sponsor van terreur ter wereld.
Iran gebruikt diplomatie als middel om internationaal aanzien te kweken en tijd te rekken. Jarenlange onderhandelingen over het nucleaire programma en mensenrechten hebben niet kunnen voorkomen dat beide crises verergeren. Iran moet sancties in het vooruitzicht worden gesteld indien het niet met de internationale gemeenschap mee wil werken.
Sinds de Mullahs in Iran aan de macht zijn, vormen zij een bedreiging voor de wereldvrede en voor hun eigen burgers. Politieke tegenstanders worden opgepakt, homoseksuelen zonder pardon opgehangen. Het aantal executies in Iran is verdrievoudigd onder Ahmadinejad.
Ongelijkheid van vrouwen is in Iran stevig verankerd in de wet. Hun getuigenis telt half zoveel als die van een man. Bij overspel kunnen zij de doodstraf krijgen door steniging. Op het dragen kleding die niet aan de Islamitische voorschriften voldoet, kan tot 2 maanden cel of een boete van 500.000 Rials – 39 Euro gegeven worden.

“Ongelijkheid van vrouwen”. Aan wie of wat? Zijn de vrouwen in Iran allemaal ongelijk? Verrassend.
Wie propagandistische kletspraat uitkraamt zal toch op zijn minst moeten kunnen formuleren, maar wat zal het donderen?
Laat mij denken – wat zou het belang van de aftredende directeur van het CIDI bij zijn enorme bewogenheid met het onderdrukte volk en de ongelijke vrouwen van Iran zijn? (Ja u weet het, WIJ NEDERLANDERS zijn ook dol op vrouwen.)

Naftaniel gaat zich na zijn pensionering bij het CIDI verder voor dit “comité” inzetten. Het antisemitische, homo- en vrouwvijandige, onthoofdende en kruisigende regime van Saoedi-Arabië, daar maakt hij zich niet druk over, evenmin als over het regime in Bahrein. Hoe zou dat komen denkt u?

Het Irancomité voerde een tijdlang de banner zoals boven afgebeeld, een foto die toch wel duidelijk moest laten zien hoe zielig Iraanse vrouwen zijn.
Jammer alleen dat de foto gemaakt is in Afghanistan zoals het door de Internationale Gemeenschap bevrijd is met warme instemming – dat dan weer wel – van GroenLinks.

Naftaniel is niet in zijn eerste leugen gebleven. Geen nieuws natuurlijk. De banner is verwijderd omdat het leugenachtige er te zeer van afdroop. Maar in tijden van screenshots is dit soort gelieg makkelijk te documenteren.