Geen behoefte aan EU-referendum bij Democraten66

Delfts blauw toiletpotBoem, met een harde klap valt wéér een van de kroonjuwelen van D66 op het opvangplateau van het Nederlands toilet. Spoel het maar door zo laten Democraten66 kiezers ons weten. Onze partij is dan wel voor een (bindend) correctief referendum maar als het om Europa gaat dan ‘ mot het plebs z’n kop dichthouden ‘.

Vanwaar die angst dat Nederlanders massaal achter Geert Wilders en zijn PVV-armopstekers gaan staan en tegen stemmen? D66 heeft, volgens eigen zeggen, bij uitstek goede argumenten om het belang van Europa te benadrukken. Waarom hebben D66 en haar kiezers geen vertrouwen in hun medemens? Waarom schoffeert een partij die nota bene ‘democraten’ in zijn naam heeft zijn eigen mythe dat de partij de grondlegger is van invoering van een Referendum. Ooit was D66 in 2002 verklaard voorstander van een EU Referendum terwijl de PvdA huiverig was uit angst voor een negatieve uitslag. 10 Jaar later zijn de Democraten blijkbaar net zo huiverig als de PvdA toen. Waarom? Waarom voorstander zijn van digitale raadplegingen maar wel alleen als het uitkomt? Is dat soms geen kiezersbedrog beste meneer Alexander Pechtold?

Wat moet ik met onderstaande uitspraak ?
D66 pleit voor een efficiënter, effectiever en transparanter Europa, met meer democratische controle op het Europees bestuur.

laat_hier_uw_hoop_maar_varenWaar is de geloofwaardigheid van D66? (Standpunten verkiezingsprogramma 2012)
D66 stimuleert de vernieuwing van de democratie door digitale raadpleging van burgers beter mogelijk te maken. Bestuurders op alle niveaus (burgemeester, commissaris van de Koningin, minister-president en EU President) hebben een toenemende beleidsbepalende rol. Dit maakt democratische benoeming en controle steeds belangrijker.

D66 wil burgers daarom in een vroeg stadium betrekken bij besluitvorming en dat de mogelijkheid tot een correctief referendum bestaat. Het is aan de overheid om met behulp van ICT mensen in staat te stellen inspraak en zelfbestuur vorm te geven.

Maurice de Hond doet een vernederende uitspraak aan de hand van de peilinguitslag van 16 dec 2012
20121216_peil.nl_referendum grotere macht EU

Slechts vier jaar geleden was D66 in de Tweede en Eerste kamer voorstander van invoering het correctief referendum. Volgens het verkiezingsprogramma 2012 nog steeds. Inderdaad pikant dat kiezers van D66 daar in december 2012 het meest tegen zijn. Vergeet uw gat niet te vegen en spoel het toilet maar door.

Uit de oude doos:
Verandering in de Grondwet inzake het correctief referendum
Dit voorstel bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet inzake het correctief referendum. Het overwegingsvoorstel 25.153 is in 1998 aangenomen.
Door het opnemen van bepalingen in de Grondwet wordt het mogelijk een beslissend correctief referendum te houden over een wetsvoorstel dat door de Staten-Generaal is aangenomen.
Tevens kan een besluit van gemeenten en provincies aan zo’n referendum worden onderworpen. Hiermee wordt de invloed van de kiezers op het beleid vergroot.
Het voorstel is op 11 februari 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 mei 1999 na hoofdelijke stemming verworpen. De vereiste tweederde meerderheid werd niet behaald. De fracties van SGP, GPV, RPF, CDA en de leden Batenburg en Wiegel stemden tegen.

11 gedachten over “Geen behoefte aan EU-referendum bij Democraten66”

 1. Referenda horen tot de oude meuk. Sinds de dood van mede-oprichter en goeroe Hans van Mierlo is D66 pijlsnel richting ultraliberalisme gegaan. Al die ‘oude’ standpunten zijn weliswaar nog niet opgeruimd, maar er wordt niets meer mee gedaan.

 2. Bij D66 is een hele enge meneer die heel veel macht en invloed heeft en die hele enge meneer begint al te piepen en te hyperventileren bij de gedachte dat de banken – namens welke hij eveneens de voorman is – nadeel zouden kunnen ondervinden van een referendum.
  Zijn naam is Boele Staal. Onthoudt die naam. Een griezel pur sang.

 3. O ja, het motto van die hele enge bankenmeneer Boele Staal luidt: greed is good…

 4. Toen Pechtold nog wethouder was in Leiden, heeft hij tot tweemaal toe een referendum tegengehouden over de omstreden RijnGouwelijn, ‘vanwege het bovenlokale karakter’. Je ziet ook in hun programma dat het accent inmiddels is verlegd naar inspraak en participatie. Dat is op zich niet verkeerd, maar biedt wel meer gelegenheid om tegendraadse standpunten in te kapselen.
  Bij al deze methoden speelt nl. steeds de vraag: wie zijn de belanghebbenden en welk belang vertegenwoordigen zij. Zo worden bv. de tegenstanders van de sloop van een woonwijk vaak weggezet als lieden die enkel hun privébelangen op het oog hebben (ipv ‘het algemeen belang’ – wat dat ook mag zijn).

 5. Het Referendum is bij uitstek het middel en kenmerk van een goed werkende Democratie.

  Nou, dan moeten we nu de vraag stellen – is Nederland nog een Democratie, want over D66 hoeven we het even nu niet te hebben?

 6. @6 Nee , Nederland is GEEN democratie , maar een rook en schimmenspel van een kleine elite die het dom gehouden volk een misplaatst idee van invloed geeft ..

 7. Ik vind het prima als partijen principieel voor of tegen een referendum zijn, is lekker duidelijk.

  Het wordt lastig als een partij traditioneel voor referenda was (zoals D66), maar nu tegen is omdat de uitkomst van een referendum in het concrete geval niet wenselijk is (bijvoorbeeld over de EU).

  Maar gelukkig is dat dan ook weer duidelijk

 8. @8, dit verschijnsel heet Opportunisme.

  (bijvoorbeeld ook in het geval van proberen een regering met ultra-rechts te maken)

  Levert geen goede blijvende resultaten op.

Reacties zijn gesloten.