Baudets Russische contacten die Zembla vergat

Gezien bij Zembla, Baudet en het Kremlin? De verwachtingen waren hooggespannen, ook bij mij. Niet in de laatste plaats vanwege de uitstekende serie van Zembla over de Russische vrienden van Donald Trump van een paar jaar geleden. Dit keer viel het een beetje tegen. De feiten logen er niet om, maar er bleef toch vooral het gevoel hangen dat het met extra onderzoek en betere bronnen een stuk robuuster had kunnen worden.

Dugin

Dat Thierry Baudet een zwak heeft voor Rusland was gezien zijn pro-Russische uitspraken in de Tweede Kamer natuurlijk al duidelijk. Bovendien waren er de gesprekken die de leider van Forum Voor Democratie in 2018 had met Alexander Dugin. Voor wie onbekend is met Dugin: deze Russische ultranationalist is de architect van Eurazianisme, de ideologie die Rusland niet alleen de contouren terug wil geven van de vroegere Sovjet Unie, maar de Russische invloedssfeer ook nog eens tot aan de Noordzee moet doen reiken.

En passant toont Dugin respect voor nazi’s als Reinhard Heydrich en Carl Schmitt, alsmede voor de Italiaanse ‘superfascist’ en traditionalist Julius Evola. Erg fijn heerschap dus die Dugin…

Invloed

Dugin heeft veel invloed binnen het Kremlin en de Russische strijdkrachten. Op de militaire academies in Rusland behoort zijn boek over geopolitiek tot de verplichte literatuur. Er wordt vaak aangenomen dat Dugin adviseur is van de Russische president Putin, maar dat wordt even vaak betwist. Putins internationale visie kent echter hoe dan ook veel gelijkenis met Dugins Eurazianisme. Die visie werd door Zembla kort maar efficiënt geïllustreerd met het zinnetje van Putin waarin hij zei het uiteenvallen van de Sovjet Unie als een diepe tragedie te beschouwen.

Ook internationaal hebben Dugin en zijn Euraziatische beweging veel invloed. Die strekt zich niet alleen uit naar Europese landen, zoals Frankrijk en Italië, maar bijvoorbeeld ook naar Iran, Turkije en zelfs Israël. Daarnaast onderhoudt Dugin contacten met extreemrechtse partijen. Zoals in Duitsland met AfD, de zusterpartij van Baudets Forum voor Democratie.

Laughland

Zembla ging voorbij aan de ontmoetingen tussen Baudet en Dugin. Terwijl via de wel belichte John Laughland zeker verbindingen gelegd kunnen worden naar Dugin. Zembla meldde geheel terecht dat de aartsconservatieve filosoof, historicus en euroscepticus Laughland, met wie Baudet goed bevriend is, verbonden is aan het in Parijs gevestigde Instituut voor Democratie en Samenwerking.

Geen reden om te twijfelen aan de constatering van Zembla dat deze organisatie gefinancierd wordt door Moskou, maar ik kende de naam van Laughland eerder al ook van iets anders.

WCF

Van het World Congress of Families (WCF) namelijk. In Nederland kwam deze aartsconservatieve club een beetje in het nieuws omdat voormalig minister en CU-kamerlid André Rouvoet en SGP-leider Kees van der Staaij acte de présence gaven op bijeenkomsten ervan.

John Laughland behoorde in 2017 tot de sprekers van een door het WCF belegde bijeenkomst in Parijs. Hoe conservatief het WCF is blijkt alleen al uit het destijds besproken thema ‘Tactics and strategies of the gay lobby at the European Union’.

Daarnaast was er in 2017 het thema ‘The aggressive anti-family policy of the European Union as a factor in destruction of Ukrainian statehood’, wat zeker gelezen kan worden als een indicatie voor banden met Rusland. Dat geldt in nog sterkere mate voor het thema ‘Russian Revival in the 21st century’.

Malofeev

Het WCF ontvangt financiële bijdragen van de Russische oligarch Konstantin Malofeev. Laatstgenoemde nam het initiatief tot het Russische TV-kanaal Tsargad en de denktank/website Katehon (waarvan de naam verwijst naar het denken van de nazi Carl Schmitt). De bijeenkomst van het World Congress of Families in Parijs werd op de Katehon website aangekondigd.

Op zowel Tsargad als Katehon krijgt Alexander Dugin alle vrijheid om zijn denkbeelden kenbaar te maken, zoals over zijn Euraziatische beweging. Dugin kan ook rekenen op financiële ondersteuning van Malofeev

In de zomer van vorig jaar verscheen een artikel van me over het WCF dat ik naar aanleiding van John Laughlands verschijning bij Zembla in herinnering wil roepen. Ik heb daar echter nog het een en ander aan toe te voegen.

Sorlin/Moreau

Zo werd het voorzitterschap over de WCF-bijeenkomst van drie jaar geleden in Parijs toebedeeld aan Fabrice Sorlin, een voormalig kandidaat van het Front National van Jean Marie LePen, met wie Thierry Baudet ooit een ontmoeting had. Sorlin is leider van de Franse ultranationalistische en katholieke organisatie Dag van de Toorn en oprichter van de pro-Kremlin georiënteerde Europa-Rusland Alliantie. Daarnaast heeft Sorlin de leiding in handen over de door Konstantin Malofeev geinitieerde denktank Katehon, wat hem uiteraard in de omgeving van Dugin plaatst.

Een andere spreker op deze bijeenkomst van het WCF was Xavier Moreau, een voormalige paratrooper die zowel de Franse als de Russische nationaliteit heeft. Moreau speelde een prominente rol in de contacten tussen het Front National en Rusland. Althans, dat verklaarde Bruno Gollnisch, een prominent lid van het Front National, dat in 2018 overigens werd omgedoopt tot Rassemblement National.

Gele hesjes

Sorlin en Moreau sloten zich twee jaar geleden aan bij het gele hesjes protest in Frankrijk. Beide droegen daarbij de Donetsk vlag met zich mee. Dat wil zeggen, de vlag van de illegale Russische vlag in Oekraïne. Het gele hesjes protest werd ook aangemoedigd door Alexander Dugin. Op Facebook schreef hij:

‘Macron is Rothschield (SIC), Soros, Swamp, Big Finance, cultural left, Political Correctness, economic right, globalization, hatred to French and European identity, Bernhard Henri Levy, more immigration, more gay marriage, higher prices, destruction of middle class. Global government, cosmopolitism. If You love this, don’t come to Paris and don’t participate in protest of gillets jaunes. But if you by any chance don’t, please join us. Today all world is divided, whether you are yellow vest, or you are part (slave) of global Macronia. Vive la France! Vive le peuple francais! A bas la tyrannie…’

Geopolitica

Terug naar John Laughland. Er is meer dat hem aan Konstantin Malofeev en Alexander Dugin verbindt dan alleen de toespraak van hem bij het WCF. Dat blijkt uit zijn betrokkenheid bij het Italiaanse tijdschrift Geopolitica, waar ook de eveneens aan het Instituut voor Democratie en Samenwerking verbonden Russin Natalia Narochnitskaya bij betrokken is.

De hoofdredacteur van Geopolitica is de Italiaan Tiberio Graziani. Hij is lid van de hoge raad van Dugins internationale Euraziatische beweging. Gezien dat laatste zal het niet verrassen dat Geopolitica zich vooral richt op het verspreiden van de ideologie achter het Euraziasme.

Mutti

Een andere betrokkene van Geopolitica is Claudio Mutti. In de jaren zeventig en tachtig was hij lid van verschillende fascistische organisaties, waaronder Ordine Nuovo, waarvan verschillende leden betrokken waren bij terroristische aanslagen. Mutti leerde Dugin in 1990 kennen. Sindsdien is hij met hem in contact gebleven en behoort hij samen met Graziani tot de vertegenwoordigers van de Euraziatische beweging in Italië.

Mutti wordt gefascineerd door onderwerpen die voor Dugin voorop staan, zoals het traditionalisme van René Guenon en de eerder genoemde Julius Evola. Die fascinatie impliceert dat Mutti meegaat in Dugins veronderstelling dat het ‘Arische ras’ (waar voor Dugin het Russische volk uit voortkwam) afkomstig is van een mythisch continent dat zich ooit op de Noordpool zou hebben bevonden. De naam van dit continent, Hyperborea, doet denken aan Baudets ‘boreale wereld’, al kan niet uitgesloten worden dat hij die term overnam van Jean Marie LePen. Die sprak er ook over.

Heel begrijpelijk natuurlijk dat Zembla in een uitzending van een uur geen ruimte had om al deze connecties uit de doeken te doen. Dat maakt ze echter niet minder interessant. Vandaar deze aanvulling.

Peter Edel is publicist en fotograaf. Hij schrijft ook voor De Wereld Morgen en Joop. Volg hem op Twitter: @peteredel1

Uitgelichte afbeelding: Alexander Doegin – Von Tempus in der Wikipedia auf Russisch – Transferred from ru.wikipedia, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48288286