Barbarist Hans Jansen wil leerplicht afschaffen!

Hans Jansen kan er geen genoeg van krijgen. Nadat hij kenbaar maakte de kruistochten in ere te willen herstellen, en er een boek over schreef, vindt hij nu dat je de leerplicht juist geheel moet afschaffen! Want, vindt hij: “Wie niet wil of kan leren moet dat vooral niet doen!”

Dat schreef hij op Hoeiboei naar aanleiding van het pleidooi van de Rotterdamse onderwijswethouder Hugo de Jonge om jongeren zonder diploma verplicht tot hun 23ste jaar naar school te laten gaan.

Wat ik me meteen afvraag bij het lezen van het zinnetje: “Wie niet wil of kan leren moet dat vooral niet doen!”, is: Moeten we kinderen met zoveel verantwoordelijkheden opzadelen dat ze voor zichzelf moeten beslissen of ze nu naar school gaan of niet? Nou, hiermee is het minimum volwassen leeftijd een behoorlijk eind teruggeschroefd!

Nu weet ik dat Jansen en co niet veel op hebben met het onderwijs en het graag wegbezuinigd zien, maar dat het zo’n vaart zou gaan lopen, dat had ik nou ook weer niet verwacht. In een reactie op een lezer, die zich afvroeg wat die twaalfjarigen dan allemaal op straat zouden moeten gaan uitspoken, verklaart de Google-arabist dat het VMBO daarom een bewaarschool is, dus weg ermee!

Wat wil hij nou bereiken met het opheffen van de leerplicht? Dat vraag ik me dus ook af! Wie het weet, mag het zeggen. Wel begrijp ik uit het haatschrijfseltje van hem dat hij het raar en zinloos vindt, om leerlingen ongeschikt te maken voor het volkomen ongeschoolde en laaggeschoolde werk waar juist moeilijk kandidaten voor te vinden zijn! Kennelijk doet het hem pijn dat er kinderen zijn die een niveau hebben bereikt dat hoger is dan dat van een schoonmaker of een tomatenplukker! (Met respect voor de schoonmakers en medewerkers van de agrarische sector).

Dus stelt Jansen dat we niets aan kinderen hebben die niks kunnen leren! Ik meen toch ergens te hebben gelezen dat er op de Nazi-lijsten van mensen die vernietigd moesten worden, behalve Joden, ook zwakkeren en mensen ‘die niks opleveren’ hebben gestaan? Dus als je in de Nazi-tijd zwak was of niet geschoold en dus niks opleverde, vonden de Nazi’s dat je een kostenpost was en moest je naar de vernietigingskampen!

Uit het stukje kan ik opmaken dat Jansen hoopt dat er weinig allochtonen hun kinderen naar school zullen sturen wanneer de leerplicht afgeschaft wordt, waardoor de klassen kleiner zouden moeten worden en het onderwijsniveau van de overgebleven elite op die manier zou stijgen. Een boef van ‘goeden huize’ hoor, die Jansen!

Misschien draaf ik nu door, corrigeer me als het zo is, maar ik verdenk Jansen toch ervan Nazistisch gedachtegoed op na te houden! Want als je eerst voor afschaffing van leerplicht pleit, met als logisch gevolg dat er minder kinderen naar school zullen gaan, om vervolgens te stellen dat ‘we niets aan kinderen hebben die niks kunnen leren’, dan duidt dat maar op één ding: Dat je geïnspireerd bent geraakt door de Nazipraktijken en die nog eens zou willen uitvoeren. Maar dan op een andere bevolkingsgroep!

Wat natuurlijk ook kan zijn, wat die barbarist wil bereiken met het opheffen van de leerplicht, is het land terug de middeleeuwen in te donderen, naar de tijd waarin alleen de elite onderwijs genoot, en het klootjesvolk het nakijken had (houd ze dom, hou ik ze arm… of was het andersom).

Ik heb in ieder geval geprobeerd een korte reactie achter te laten op Brulboei, maar tevergeefs! Die ijzeren muur in de vorm van ‘reacties moderatenkolder’ die ze daar opgeworpen hebben, daar kom je niet doorheen! Je moet wel een ja-knikker zijn, willen ze je reactie plaatsen! Over vrijheid van meningsuiting gesproken!

 

7 gedachten over “Barbarist Hans Jansen wil leerplicht afschaffen!”

 1. De column lijkt me satire van Hans Jansen; een hyperbool (overdrijving). Daarentegen is die CDA-wethouder Hugo de Jonge inderdaad geschift: mensen die het leren inderdaad niet lukt verplicht tot hun 23ste op school laten zitten. Van die wethouder zal het geen scherts zijn.

  Terzijde: Hans Jansen kan ook nog wel wat cursussen gebruiken. Het niveau en de stijl van de column ligt beneden NAP.

 2. Ik moet hier even ingrijpen.
  Er bestaat nogal wat verwarring over het begrip “leerplichtwet”.
  Sommige mensen vermoeden dat het te maken heeft met de plicht van een kind om iets te leren.
  Niets is echter minder waar.
  Het gaat er namelijk om dat ooit er een wet is gemaakt die ouders en leraren verplichtte om kinderen wat te leren.
  Een absoluut overbodige wet. Iedereen die wel eens jong is geweest weet dat kinderen en zeker jezelf alles veel beter weten.
  Dat begint al heel snel. Je krijgt iets te eten waarvan je ouders beweren dat het lekker en gezond is, maar je hoeft er maar een paar hapjes van te eten en dan moet je het gelijk al uitspugen.
  Zo rond je 5e à 6e jaar heb je door dat Sinterklaas niet bestaat, maar je ouders blijven volhouden dat dat wel zo is. Pas als ze tegen de 30 zijn en soms zelfs ouders komen ze er achter dat ze in een fantasiefiguur hebben geloofd. Jij had al snel door dat een volwassen kerel uiteraard nooit door een schoorsteen kan klimmen terwijl de kachel brandt. Hij zou levend verbranden. ’s Zomers dat eventueel nog wel lukken als Sinterklaas niet te dik is en de kachel niet brand.
  Kinderen kunnen nooit door een ooievaar worden gebracht. Vlak na de oorlog waren er nog maar 50 broedparen en die hadden genoeg aan hun eigen kroost om op te voeden.
  Het klopt wél dat kinderen uit de boerenkool komen. Niet alleen omdat ook de eerste mens, Adam, uit de klei is getrokken, maar ook omdat bij ons in de buurt heel veel aardappel, bieten en koolvelden waren waar we als kinderen graag speelden. Gewoon dus terugkeer naar je geboortegrond.
  Zelf ben ik zo weinig mogelijk naar school gegaan. Dat werd weliswaar “spijbelen” genoemd, maar ik wilde juist de leerkrachten helpen in hun toch al moeilijk werk. Het scheelt een stuk als minder kinderen verplicht iets moet bijbrengen over dingen die die kinderen veel beter weten dan jij.

 3. Mijns inziens is barbarisme Jansen zelf het voorbeeld van wat gebeurt met jongens die geen zin hadden om naar school te gaan.

  Inderdaad: “Hou ze dom, dan hou ik ze arm ” is mij door een VVD-er ooit verteld.

 4. Een kleine tip voor onze huidige en toekomstige onderwijsminister, het huidige vmbo onderwijs
  werkt niet.
  Te veel theorie voor kinderen die praktisch zijn ingesteld.
  Ook het competente onderwijssysteem op de ROC vindt ik een beetje mistig.
  Jansen heeft een punt, maar eerst moeten er hobbels vlak worden gestreken.
  Ieder heeft zijn talenten maar op wel op verschillende vlakken, mensen zijn immers verschillend
  , wat is daar nou mis mee.

  Grtz Rob…

 5. #4 Jansen heeft helemaal geen punt. Jansen vindt ’t onzinnig om leerlingen ongeschikt te maken voor ongeschoolde en laaggeschoolde werk! M a w verplicht een lage niveau hanteren! Nog lager dan dat die al is.
  Mensen zijn zeker verschillend, en niemand is er op tegen om het onderwijs te verbeteren, daar hebben die leerlingen immers alle baat bij.
  Jansen wil helemaal geen hobbels vlak strijken, hij wil leerplicht afschaffen zodat er er veel schooluitval optreedt, om zo het land terug de middeleeuwen in te gooien.
  Jansen wil generaties analfabeten creëren.
  Als zijn pensioen ( Emeritaat heeft hij niet verdiend!) maar veilig gesteld is, de rest kan stikken!

 6. El Houssain, jammer dat ik niet duidelijk genoeg overkomt.
  Mijn betoog is, voordat je (onhandelbare) jeugdigen de school deur wijst eerst het volgende doen.
  _Meer praktische onderwijs voor die groep.
  _Verminder de theoretische vakken voor die groep.
  _Herinvoeren van de bedrijfsscholen die nauw samenwerken met de ROC.
  _Na tweede jaar vmbo 50% praktijk 50% theorie.
  Hieruit zullen in toekomst vakmensen geboren worden waar de samenleving op zullen steunen.
  Niet die bankiers niet die economen niet die universitairen, maar uit de onderste laag zullen
  middenstanders opstaan die werkgelegenheid creëren voor ons en onze nakomelingen.
  Nogmaals, er zijn jeugdigen die niet zitten te wachten op een overkill aan theorie.
  Voldoet het onderwijs aan de hierboven beschreven richtlijn, en je houd nog een onderhandelbare
  leerling.
  Dan is het jammer voor hem, ga niet te veel energie in te lastige leerlingen steken.
  Dat is mijn ervaring in de praktijk, ik deel mijn kennis het liefs met leerlingen waarvan ik weet
  die het zullen halen, het is eerder het niet willen dan het niet kunnen (is mijn ervaring).

  Grtz Rob…

 7. @6
  De manier waarop Jansen het probleem aan de orde stelt, daar kan niet iedereen gelukkig mee zijn. Als je zijn woorden letterlijk neemt over het afschaffen van de leerplicht, dan is dat nonsens.

  Maar ik ben het met je eens dat er verschillen in aanleg en motivatie bestaan. Daar moet je flexibel op inspelen. Het voorstel van CDA-wethouder Hugo de Jonge om volwassen verplicht op school te laten zitten, is echt helemaal van de pot gerukt. Terecht appelleerde Jansen daartegen – op een weliswaar ongelukkige wijze.

Reacties zijn gesloten.