Barbaren en beschaafden

Barbaren en beschaafden

Barbaren noemen wij
mensen die aan de
andere kant van de grens wonen..
Beschaafden noemen wij
Mensen die aan deze
kant van de grens wonen.
Wij beschaafden
zijn niet beschaamd
om ons tot de tanden te bewapenen
om ons te beschermen
tegen de barbaren
die aan de andere kant wonen.
En als de barbaren,
geboren aan de andere kant van de grens
ons overvallen
aarzelen we niet
hen te doden
voor we getracht hebben
hen te beschaven.

Dus wij beschaafden
roeien barbaren uit
zonder hen te beschaven
En we blijven
ons maar beschaafd noemen.

Het marxisme voorbij

De USSR betekent
de Unie van Socialistische
Sowjetrepublieken.
Er is geen communisme
in Sowjet-Rusland.
Karl Marx zei:
“Het communisme een maatschappij
waarin men werkt
naar vermogen
en ontvangt
naar behoefte.”
Daarom zei Vader McNabb,,
een Engelse Dominicaan,
tegen Strachey:
“Ik ben communist;
U bent maar een amateur.”

In het begin van het Christendom
werden de hongerigen gevoed,
de naakten werden gekleed,
de onwetenden werden onderwezen
op persoonlijke kosten.
En de heidenen
plachten te zeggen
over de Christenen:
“zie hoe zij elkaar liefhebben.”
Vader Arthur Ryan
geboren in Tipperary
noemde deze historische periode
“Christelijk communisme.”
Maar het is
a long, long way
to Tipperary.

– Lytton Strachey, lid van de Bloomsbury Group – leunstoelcommunisten.
McNabb is een schrijver over het christen-communisme van Ierse kloosterlingen in de vroege Middeleeuwen.
De laatste regels waren redelijkerwijze niet te vertalen.

Priesters en politieagenten

Jean Jacques Rousseau zei:
“De mens is van nature goed.”
Zakenlieden zeggen:
“De mens is van nature slecht;
je kunt niets veranderen
aan de menselijke aard.”
Als het waar is.
Wat zakenlieden zeggen.
Dat je niets kunt veranderen
aan de menselijke aard
Dan hebben we minder priesters nodig
en meer politieagenten
Maar als God de Vader
Zijn eniggeboren zoon heeft gezonden
om mensen te verlossen
dan hebben we meer priesters nodig en
minder politieagenten.

– Drie Lichte Gedichten van Peter Maurin vertaald.
Eerder in deze serie: Pleidooi voor Utopia en De plicht om gastvrij te zijn.